آزاده صمدی

فیلم خط استوا

فیلم خط استوا فیلمی ایرانی است که توسط اصغر نعیمی در سال ۱۳۹۸ ساخته شد و در اسفند ۱۴۰۱ در سینماهای سرتاسر کشور به اکران عمومی درآمد. به گزارش خوبو، خط استوا فیلمی کمدی، ورزشی، ادامه مطلب

فیلم مارموز

فیلم مارموز فیلمی ایرانی است که توسط کمال تبریزی در سال ۱۳۹۶ ساخته شده و در آذر ۱۳۹۷ در سینماهای سرتاسر کشور به اکران عمومی درآمد. به گزارش خوبو، مارموز یکی از آخرین آثار ساخته ادامه مطلب

فیلم زیر نظر

فیلم زیر نظر فیلمی ایرانی است که توسط مجید صالحی در سال ۱۳۹۷ ساخته شده و در دی سال ۱۳۹۸ در سینماهای ایران به اکران عمومی درآمد. پس از شیوع ویروس کرونا، این فیلم به ادامه مطلب