0

تیم منتخب تاریخ سوئد از نگاه IFFHS

تیم منتخب تاریخ سوئد از نگاه IFFHS

تیم منتخب تاریخ سوئد توسط فدراسیون بین المللی تاریخ و آمار فوتبال برگزیده شد. نام‌های بزرگ و تاریخ‌سازی در ترکیب تیم منتخب سوئد دیده می‌شود. چند بازیکن از این ترکیب در میان بهترین‌های تاریخ فوتبال قرار دارند.

به گزارش خوبو و به نقل از IFFHS، بهترین بازیکنان تاریخ سوئد انتخاب شدند. بدون شک، لیدهولم، نوردال و زلاتان نام‌آشناترین و بزرگترین بازیکنان حاضر در این لیست هستند. گونار نوردال بهترین بازیکن قرن بیستم کشور سوئد از نگاه IFFHS شد.

فدراسیون بین المللی تاریخ و آمار فوتبال سعی خود را مبنی بر انتخاب تیم منتخب تاریخ هر کدام از کشورهای عضو فیفا تا پایان سال 2020 کرده و به مرور تیم‌های منتخب را منتشر می‌کند.

همچنین در ادامه بهترین‌های تاریخ سوئد در پایان سال 2010 میلادی که توسط دو رسانه معتبر منتشر شده‌اند را ملاحظه خواهید کرد.

تیم منتخب تاریخ سوئد از نگاه فدراسیون بین المللی تاریخ و آمار فوتبال

تیم A

تیم منتخب تاریخ سوئد با سیستم 4-3-3 بدین شکل منتشر شده است:

پست بازیبازیکن برگزیدهباشگاه محبوب*سال‌های بازی
دروازه بانرونی هلسترومهامارابی، کایزرسلاترن1984-1966
مدافع راستاروار برگمارکاوربرو1965-1948
مدافع میانیبیورن نوردکویستنورکوپینگ، آیندهوون1984-1961
مدافع میانیگلن هایسنگوتبورگ، لیورپول1994-1978
هافبک میانیگلن استرومبرگگوتبورگ، آتالانتا1992-1979
هافبک هجومیگونار گرنگوتبورگ، آث میلان1964-1937
هافبک هجومینیلس لیدهولمنورکوپینگ، آث میلان1961-1942
وینگر راستکرت همرینای آی کی، فیورنتینا، آث میلان1972-1952
وینگر چپلنارت اسکوگلوندهامارابی، اینترمیلان1968-1946
مهاجمگونار نوردالنورکوپینگ، آث میلان1960-1937
مهاجمزلاتان ابراهیموویچاینترمیلان، آث میلان، پاری سن ژرمن2023-1999

تیم B

پست بازیبازیکن برگزیدهباشگاه محبوب*سال‌های بازی
دروازه بانتوماس راولیاوسترش، گوتبورگ1999-1976
مدافع راسترولاند نیلسونهلسینگبورگ، گوتبورگ، شفیلدونزدی1995-1976
مدافع میانیپاتریک آندرسونمالمو، مونشن گلادباخ، بایرن مونیخ2005-1989
مدافع چپاریک نیلسونمالمو1953-1934
هافبک دفاعیاشتفان شوارتزبنفیکا، فیورنتینا، ساندرلند2003-1987
هافبک میانییوناس ترنمالمو، بنفیکا، آاس رم1999-1985
هافبک هجومیبو لارسونمالمو، اشتوتگارت1980-1962
وینگر راستراجر مگنوسونآتویدابرگ، مارسی1980-1961
وینگر چپفردریک لیونبرگهالمشتاد، آرسنال2014-1994
مهاجمهنریک لارسونفاینورد، سلتیک، بارسلونا2013-1989
مهاجمتوماس برولینپارما1998-1984
*در این قسمت یک یا دو باشگاهی که بازیکنان بیشترین درخشش را در آن‌ها دارا بوده اند، نوشته‌ایم

تیم منتخب تاریخ سوئد از نگاه XTRATIME

این در حالیست که در سال 2010، سایت XTRATIME اقدام به انتخاب بهترین‌های هر کشور کرد. در آن سال 2 تیم منتخب برتر تاریخ فوتبال سوئد توسط این وب سایت منتشر شد و نتایج جالبی به همراه داشت. برای هر بازیکنی نیز یک کلاس در نظر گرفته شده بود. ترتیب سطح بازیکنان به شرح ذیل بود، که جلوی نام بازیکنان مشخص می‌شود.

 1. Crown (تاج پادشاهی)
 2. King Gold (پادشاه طلایی)
 3. King Silver (پادشاه نقره‌ای)
 4. King Bronze (پادشاه برنزی)
 5. Queen Gold (وزیر طلایی)
 6. Queen Silver (وزیر نقره‌ای)
 7. Queen Bronze (وزیر برنزی)
 8. Prince Gold (شاهزاده طلایی)
 9. Prince Silver (شاهزاده نقره‎ای)
 10. Prince Bronze (شاهزاده برنزی)

تیم A

پست بازیبازیکن برگزیدهباشگاه محبوب*سطح بازی
دروازه بانرونی هلسترومهامارابی، کایزرسلاترنQueen Silver
مدافع راستاروار برگمارکاوربروPrince Gold
مدافع میانیبیورن نوردکویستنورکوپینگPrince Silver
مدافع میانیآکه یوهانسوننورکوپینگPrince Gold
مدافع چپاریک نیلسونمالموPrince Silver
هافبک میانیبو لارسونمالمو، اشتوتگارتPrince Gold
هافبک هجومینیلس لیدهولمآث میلانQueen Gold
وینگر راستکرت همرینفیورنتیناQueen Gold
وینگر چپلنارت اسکوگلونداینترمیلانQueen Bronze
مهاجمگونار نوردالآث میلانQueen Gold
مهاجماسون ریدلاورگریتهPrince Gold

تیم B

پست بازیبازیکن برگزیدهباشگاه محبوب*سطح بازی
دروازه بانتوماس راولیاوسترش، گوتبورگQueen Bronze
مدافع راسترولاند نیلسونگوتبورگ، شفیلدونزدیPrince Silver
مدافع میانیپاتریک آندرسونمونشن گلادباخ، بایرن مونیخPrince Silver
مدافع چپگلن هایسنگوتبورگ، فیورنتینا، لیورپولPrince Silver
هافبک دفاعییوناس ترنمالمو، بنفیکا، آاس رمPrince Silver
هافبک هجومیتوماس برولینپارماPrince Silver
وینگر راستراجر مگنوسونمارسیPrince Silver
وینگر چپفردریک لیونبرگآرسنالPrince Bronze
مهاجمگونار گرنگوتبورگ، آث میلانPrince Gold
مهاجمهنریک لارسونسلتیکPrince Gold
مهاجمزلاتان ابراهیموویچیوونتوس، اینترمیلانPrince Gold

بهترین مربی

اسون گوران اریکسون

بهترین بازیکنان تاریخ سوئد

 1. نیلس لیدهولم
 2. گونار نوردال
 3. کرت همرین
 4. اسون ریدل
 5. زلاتان ابراهیموویچ

تیم منتخب تاریخ سوئد از نگاه My Football Facts

در سال 2010، سایت My Football Facts نیز در اقدامی مشابه به انتخاب بهترین‌های هر کشور پرداخت. در آن سال 2 تیم منتخب برتر تاریخ فوتبال سوئد توسط این وب سایت منتشر شد و نتایج جالبی به همراه داشت. برای هر بازیکنی نیز یک کلاس در نظر گرفته شده بود. ترتیب سطح بازیکنان به شرح ذیل بود، که جلوی نام بازیکنان مشخص می‌شود.

 1. Crown (تاج پادشاهی)
 2. King Gold (پادشاه طلایی)
 3. King Silver (پادشاه نقره‌ای)
 4. King Bronze (پادشاه برنزی)
 5. Queen Gold (وزیر طلایی)
 6. Queen Silver (وزیر نقره‌ای)
 7. Queen Bronze (وزیر برنزی)
 8. Prince Gold (شاهزاده طلایی)
 9. Prince Silver (شاهزاده نقره‎ای)
 10. Prince Bronze (شاهزاده برنزی)

تیم A

پست بازیبازیکن برگزیدهباشگاه محبوب*سطح بازی
دروازه بانرونی هلسترومهامارابی، کایزرسلاترنQueen Silver
مدافع راستاروار برگمارکاوربروPrince Gold
مدافع میانیبیورن نوردکویستنورکوپینگPrince Silver
مدافع میانیآکه یوهانسوننورکوپینگPrince Gold
مدافع چپاریک نیلسونمالموPrince Silver
هافبک میانیبو لارسونمالمو، اشتوتگارتPrince Gold
هافبک هجومینیلس لیدهولمآث میلانQueen Gold
وینگر راستکرت همرینفیورنتیناQueen Gold
وینگر چپلنارت اسکوگلونداینترمیلانQueen Bronze
مهاجمگونار گرنگوتبورگ، آث میلانPrince Gold
مهاجمگونار نوردالآث میلانQueen Gold

تیم B

پست بازیبازیکن برگزیدهباشگاه محبوب*سطح بازی
دروازه بانتوماس راولیاوسترش، گوتبورگQueen Bronze
مدافع راسترولاند نیلسونگوتبورگ، شفیلدونزدیPrince Silver
مدافع میانیپاتریک آندرسونمونشن گلادباخ، بایرن مونیخPrince Silver
مدافع چپگلن هایسنگوتبورگ، فیورنتینا، لیورپولPrince Silver
هافبک دفاعییوناس ترنمالمو، بنفیکا، آاس رمPrince Silver
هافبک هجومیتوماس برولینپارماPrince Silver
وینگر راستراجر مگنوسونمارسیPrince Silver
وینگر چپفردریک لیونبرگآرسنالPrince Silver
مهاجماسون ریدلاورگریتهPrince Gold
مهاجمهنریک لارسونسلتیکPrince Gold
مهاجمزلاتان ابراهیموویچیوونتوس، اینترمیلانPrince Gold

بهترین مربی

اسون گوران اریکسون

بهترین بازیکنان تاریخ سوئد

 1. نیلس لیدهولم
 2. گونار نوردال
 3. کرت همرین
 4. گونار گرن
 5. لنارت اسکوگلوند

برندگان جایزه بهترین بازیکن سال سوئد (گولدبولن)

در سال 1946 جایزه‌ بهترین بازیکن سال سوئد موسوم به گولدبولن (Guldbollen) توسط بنگت لیلیدال (Bengt Liljedahl) ایجاد شد. گونار گرن اولین برنده این جایزه لقب گرفت. بو لارسون در سال 1973 اولین بازیکنی شد که این جایزه را دو بار کسب کرده و زلاتان ابراهیموویچ با 12 بار کسب این جایزه رکورددار است. او تنها بازیکنی است که بیش از دو بار برنده جایزه شده است.

این جایزه هر سال توسط روزنامه آفتونبلادت و فدراسیون فوتبال سوئد به بهترین بازیکن مرد سال سوئد اهدا می‌شود. برای مدتی این جایزه فقط به بازیکنی که در کشور سوئد بازی می‌کرد اهدا می‌شد به همین دلیل بسیاری از ستارگان فوتبال سوئد در دهه 50 میلادی موفق به کسب این جایزه نشده‌اند.

سالبازیکن برگزیده
1946گونار گرن
1947گونار نوردال
1948برتیل نوردال
1949کنوت نوردال
1950اریک نیلسون
1951اوله آهلاند
1952کاله اسونسون
1953بنگت گوستاوسون
1954اسون اووه اسونسون
1955گوستا لوفگرن
1956گوستا ساندبرگ
1957آکه یوهانسون
1958اروار برگمارک
1959آگنه سیمونسون
1960توربیورن یانسون
1961بنگت نیهولم
1962پراویتز اوبرگ
1963هری بیلد
1964هانس میلد
1965بو لارسون
1966اووه کیندوال
1967اینگوار سوان
1968بیورن نوردکویست
1969تامی اسونسون
1970یان اولسون
1971رونی هلستروم
1972رالف ادستروم
1973بو لارسون
1974رالف ادستروم
1975کنت کارلسون
1976آندرس لیندروث
1977روی آندرسون
1978رونی هلستروم
1979یان مولر
1980رولف زترلوند
1981توماس راولی
1982توربیورن نیلسون
1983گلن هایسن
1984اسون دالکویست
1985گلن استرومبرگ
1986روبرت پریتز
1987پیتر لارسون
1988گلن هایسن
1989یوناس ترن
1990توماس برولین
1991آندرس لیمپار
1992یان اریکسون
1993مارتین داهلین
1994توماس برولین
1995پاتریک آندرسون
1996رولاند نیلسون
1997پار زتربرگ
1998هنریک لارسون
1999اشتفان شوارتز
2000مگنوس هدمن
2001پاتریک آندرسون
2002فردریک لیونبرگ
2003اولف ملبرگ
2004هنریک لارسون
2005زلاتان ابراهیموویچ
2006فردریک لیونبرگ
2007زلاتان ابراهیموویچ
2008زلاتان ابراهیموویچ
2009زلاتان ابراهیموویچ
2010زلاتان ابراهیموویچ
2011زلاتان ابراهیموویچ
2012زلاتان ابراهیموویچ
2013زلاتان ابراهیموویچ
2014زلاتان ابراهیموویچ
2015زلاتان ابراهیموویچ
2016زلاتان ابراهیموویچ
2017آندریاس گرانکویست
2018ویکتور لیندلوف
2019ویکتور لیندلوف
2020زلاتان ابراهیموویچ
2021امیل فورسبرگ
2022دیان کولوسفسکی

بیشتر بخوانید

نظرات کاربران

 • مسئولیت دیدگاه با نویسنده‌ی آن است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *