ارتقای کانکون

Dankharding و proto-danksharding در شبکه اتریوم چیست؟

Danksharding و proto-danksharding اجزای حیاتی در ارتقاء لایه اجماع اتریوم هستند. هدف این فناوری‌ها افزایش مقیاس‌پذیری و کارایی اتریوم، به‌ویژه در زمینه راه‌حل‌های جمع‌آوری لایه ۲ است. Danksharding یک راه حل مقیاس‌پذیری لایه ۲ است که ادامه مطلب