داریوش مهرجویی

فیلم سنتوری

فیلم سنتوری فیلمی ایرانی است که توسط داریوش مهرجویی در سال ۱۳۸۵ ساخته شده و در بیست و پنجمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم فجر اکران شد. به گزارش خوبو، سنتوری هجدهمین فیلم بلند مهرجویی است ادامه مطلب

فیلم پری

فیلم پری فیلمی ایرانی است که توسط داریوش مهرجویی در سال ۱۳۷۳ ساخته شده و در سیزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم فجر اکران شد. به گزارش خوبو، پری یازدهمین فیلم بلند مهرجویی است که مورد ادامه مطلب

فیلم بمانی

فیلم بمانی فیلمی ایرانی است که توسط داریوش مهرجویی در سال ۱۳۸۰ ساخته شده و در بیستمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم فجر اکران شد. به گزارش خوبو، بمانی شانزدهمین فیلم بلند مهرجویی است که مورد ادامه مطلب

فیلم لیلا

فیلم لیلا فیلمی ایرانی است که توسط داریوش مهرجویی در سال ۱۳۷۵ ساخته شده و در پانزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم فجر اکران شد. به گزارش خوبو، لیلا دوازدهمین فیلم بلند مهرجویی است که مورد ادامه مطلب

فیلم لامینور

فیلم لامینور فیلمی ایرانی است که توسط داریوش مهرجویی در سال ۱۳۹۸ ساخته شده و در ۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ در سینماهای ایران به اکران عمومی درآمد. به گزارش خوبو، لامینور آخرین ساخته داریوش مهرجویی است ادامه مطلب

فیلم مهمان مامان

فیلم مهمان مامان فیلمی ایرانی است که توسط داریوش مهرجویی در سال ۱۳۸۲ ساخته شده و در بیست و دومین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم فجر به اکران درآمد. به گزارش خوبو، مهمان مامان یکی از ادامه مطلب

فیلم هامون

فیلم هامون فیلمی ایرانی است که توسط داریوش مهرجویی در سال ۱۳۶۸ ساخته شده و در هشتمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم فجر به اکران درآمد. به گزارش خوبو، هامون یکی از بهترین فیلم‌های تاریخ سینمای ادامه مطلب

فیلم گاو

فیلم گاو فیلمی ایرانی است که توسط داریوش مهرجویی در سال ۱۳۴۸ ساخته شده و در رأی‌گیری منتقدان سینمای ایران در سال‌های ۱۳۵۱، ۱۳۶۷ و ۱۳۷۸، گاو به عنوان بهترین فیلم تاریخ سینمای ایران برگزیده ادامه مطلب

فیلم دایره مینا

فیلم دایره مینا فیلمی ایرانی است که توسط داریوش مهرجویی در سال ۱۳۵۳ ساخته شده و پس از چندین سال توقیف در سال ۱۳۵۷ به نمایش عمومی درآمد. به گزارش خوبو، دایره مینا یکی از ادامه مطلب