دانلود آلبوم موسیقی نواحی ایران

دانلود آلبوم موسیقی نواحی ایران – موسیقی علی آباد کتول و شرق مازندران از عیسی فیوج، رمضان شکارچیان (ارزمون) و محمدرضا اسحاقی

آلبوم موسیقی نواحی ایران – موسیقی علی آباد کتول و شرق مازندران اثری است از عیسی فیوج، رمضان شکارچیان (ارزمون) و محمدرضا اسحاقی که به صورت رسمی در بهمن ۱۳۹۴ منتشر شد و در اختیار ادامه مطلب

دانلود آلبوم موسیقی نواحی ایران – آوازهای قشقایی از پروین بهمنی

آلبوم موسیقی نواحی ایران – آوازهای قشقایی اثری است از پروین بهمنی که به صورت رسمی در سال ۱۳۸۹ منتشر شد و در اختیار علاقه‌مندان به موسیقی قرار گرفت. به گزارش خوبو، آلبوم موسیقی نواحی ادامه مطلب

دانلود آلبوم موسیقی نواحی ایران – موسیقی شمال خراسان – قوچان از عباسقلی رنجبری

آلبوم موسیقی نواحی ایران – موسیقی شمال خراسان – قوچان اثری از عباسقلی رنجبری است که به صورت رسمی در دی ۱۳۹۵ منتشر شد و در اختیار علاقه‌مندان به موسیقی قرار گرفت. به گزارش خوبو، ادامه مطلب

دانلود آلبوم موسیقی نواحی ایران – موسیقی کردستان حی الله از خلیفه میرزا آغه غوثی

آلبوم موسیقی نواحی ایران – موسیقی کردستان حی الله اثری از خلیفه میرزا آغه غوثی است که به صورت رسمی در سال ۱۳۸۰ منتشر شد و در اختیار علاقه‌مندان به موسیقی قرار گرفت. به گزارش ادامه مطلب

دانلود آلبوم موسیقی نواحی ایران – شائری در بلوچستان از جان محمد ملازهی، در محمد استادی و غلام قادر ملازهی

آلبوم موسیقی نواحی ایران – شائری در بلوچستان اثری است از جان محمد ملازهی، در محمد استادی و غلام قادر ملازهی که به صورت رسمی در دی ۱۳۹۶ منتشر شد و در اختیار علاقه‌مندان به ادامه مطلب

دانلود آلبوم موسیقی نواحی ایران – موسیقی لرستان از رضا مرادی‌ و شامیرزا مرادی‌

آلبوم موسیقی نواحی ایران – موسیقی لرستان اثری است از رضا مرادی‌ و شامیرزا مرادی که به صورت رسمی در سال ۱۳۷۲ منتشر شد و در اختیار علاقه‌مندان به موسیقی قرار گرفت. به گزارش خوبو، ادامه مطلب

دانلود آلبوم موسیقی نواحی ایران – علی گویم، علی جویم (موسیقی کرمانشاهان – صحنه) از امیر حیاتی

آلبوم موسیقی نواحی ایران – علی گویم، علی جویم (موسیقی کرمانشاهان – صحنه) اثری است از امیر حیاتی که به صورت رسمی در سال ۱۳۷۸ منتشر شد و در اختیار علاقه‌مندان به موسیقی قرار گرفت. ادامه مطلب

دانلود آلبوم موسیقی نواحی ایران – نقالی در شمال خراسان از مرشد حاج حسین خان یاوری، مرشد حسن سلحشور و مرشد حیدری

آلبوم موسیقی نواحی ایران – نقالی در شمال خراسان اثری است از مرشد حاج حسین خان یاوری، مرشد حسن سلحشور و مرشد حیدری که به صورت رسمی در سال ۱۳۸۶ منتشر شد و در اختیار ادامه مطلب

دانلود آلبوم موسیقی نواحی ایران – خیامی (خیام خوانی در بوشهر) از محسن شریفیان

آلبوم خیامی (خیام خوانی در بوشهر) اثری از محسن شریفیان است که به صورت رسمی در سال ۱۳۸۸ منتشر شد و در اختیار علاقه‌مندان به موسیقی قرار گرفت. به گزارش خوبو، آلبوم موسیقی خیامی (خیام ادامه مطلب

دانلود آلبوم موسیقی نواحی ایران – موسیقی آیینی گوران از پرتو هوشمند راد

آلبوم موسیقی نواحی ایران – موسیقی آیینی گوران اثری از پرتو هوشمند راد است که به صورت رسمی در آذر ۱۳۹۱ منتشر شد و در اختیار علاقه‌مندان به موسیقی قرار گرفت. به گزارش خوبو، آلبوم ادامه مطلب