آموزش ارز دیجیتال

هارد فورک Hard fork و سافت فورک soft fork چیست؟

دقیقا مانند سیستم بانکی، هنگامی که از اپلیکیشن های بانکی استفاده میکنید، شاید بدون آنکه متوجه تغییری شوید، اپلیکیشن بانکی شما به صورت اتوماتیک به روزرسانی میگردد و در صورتیکه به روزرسانی را انجام ندهید ادامه مطلب