فیلم سینمایی

فیلم بهمن

فیلم بهمن فیلمی ایرانی است که توسط مرتضی فرشباف در سال ۱۳۹۳ ساخته شد و در سی‌ و سومین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم فجر به نمایش درآمد. به گزارش خوبو، بهمن فیلمی درام با نقش ادامه مطلب

فیلم طبقه حساس

فیلم طبقه حساس یا طبقه هساث فیلمی ایرانی است که توسط کمال تبریزی در سال ۱۳۹۲ ساخته شد و در سی و دومین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم فجر اکران شد. به گزارش خوبو، اکران طبقه ادامه مطلب

فیلم هجوم

فیلم هجوم فیلمی ایرانی است که توسط شهرام مکری در سال ۱۳۹۶ ساخته شد و در همان سال در سینماهای سرتاسر کشور به اکران عمومی درآمد. به گزارش خوبو، هجوم در بخش پانورامای شصت و ادامه مطلب

فیلم پیلوت

فیلم پیلوت فیلمی ایرانی است که توسط ابراهیم ابراهیمیان در سال ۱۳۹۶ ساخته شد و در مهر ۱۳۹۸ در سینماهای سرتاسر کشور به اکران عمومی درآمد. به گزارش خوبو، پیلوت که سومین فیلم بلند سینمایی ادامه مطلب

فیلم روز بلوا

فیلم روز بلوا فیلمی ایرانی است که توسط بهروز شعیبی در سال ۱۳۹۸ ساخته شد و در سی و هشتمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم فجر به اکران درآمد. به گزارش خوبو، روز بلوا در آذر ادامه مطلب