0

قهرمانان بوندسلیگا

قهرمانان بوندسلیگا / مایسترشاله

قهرمانان بوندسلیگا باشگاه‌هایی هستند که موفق شده‌اند در پایان یک فصل مسابقات لیگ آلمان به قهرمانی دست یابند و فاتح مایسترشاله شوند.

پس از سه بار تغییر نام مسابقات، سرانجام از فصل 1963/64 مسابقات با نام بوندسلیگا برگزار شد و تاکنون با همین نام ادامه دارد.

تمامی قهرمانان لیگ آلمان

مسابقات فوتبال لیگ آلمان از فصل 1903 آغاز شد و لوکوموتیو لایپزیش به اولین باشگاهی بدل شد که فاتح مسابقات می‌شود. کلن نیز اولین فاتح مسابقات از میان قهرمانان بوندسلیگا بوده است.

لیگ آلمان تاکنون با چهار نام مختلف برگزار شده است. از سال 1903 تا 1932 عنوان لیگ “Early German football championships” (قهرمانی فوتبال آلمان) بوده است. از سال 1933 تا سال 1945 تحت عنوان “German football championships under the Third Reich” (قهرمانی فوتبال آلمان تحت نظر رایش سوم) برگزار شد.

بعد از جنگ جهانی دوم مسابقات اوبرلیگا با نام “German football championship” برگزار شد. سرانجام از فصل 1963/64 با نام “Bundesliga” (بوندسلیگا) برگزار شد. بین سال های 1948 تا 1991 نیز لیگ آلمان شرقی تحت نام های “DDR-Liga” یا “DDR-Oberliga” برگزار شد.

لیست قهرمانان رقابت های قهرمانی فوتبال آلمان

سالقهرمان
1903لوکوموتیو لایپزیش
1904قهرمان نداشت
1905اونیون برلین
1906لوکوموتیو لایپزیش
1907فرایبورگ
1908ویکتوریا برلین
1909کارلسروهه
1910کارلسروهه اف وی
1911ویکتوریا برلین
1912هولشتاین کیل
1913لوکوموتیو لایپزیش
1914گروتر فورث
1915–1919به دلیل جنگ جهانی اول برگزار نشد
1920نورنبرگ
1921نورنبرگ
1922قهرمان نداشت
1923هامبورگ
1924نورنبرگ
1925نورنبرگ
1926گروتر فورث
1927نورنبرگ
1928هامبورگ
1929گروتر فورث
1930هرتا برلین
1931هرتا برلین
1932بایرن مونیخ

لیست قهرمانان لیگ آلمان تحت نظر رایش سوم

سالقهرمان
1933فورتونا دوسلدورف
1934شالکه 04
1935شالکه 04
1936نورنبرگ
1937شالکه 04 †
1938هانوفر
1939شالکه 04
1940شالکه 04
1941راپید وین
1942شالکه 04
1943درسدنر
1944درسدنر
1945به دلیل جنگ جهانی دوم برگزار نشد

لیست قهرمانان اوبرلیگا

سالقهرمان
1946–1947به دلیل جنگ متوقف شد – بازی های منطقه ای برگزار شد
1948نورنبرگ
1949مانهایم
1950اشتوتگارت
1951کایزرسلاترن
1952اشتوتگارت
1953کایزرسلاترن
1954هانوفر
1955روت ویس اسن
1956بروسیا دورتموند
1957بروسیا دورتموند
1958شالکه 04
1959آینتراخت فرانکفورت
1960هامبورگ
1961نورنبرگ
1962کلن
1963بروسیا دورتموند

لیست قهرمانان بوندسلیگا

فصلقهرمان
1963/64کلن
1964/65وردربرمن
1965/66مونیخ 1860
1966/67آینتراخت برانشوایگ
1967/68نورنبرگ
1968/69بایرن مونیخ †
1969/70بروسیا مونشن گلادباخ
1970/71بروسیا مونشن گلادباخ
1971/72بایرن مونیخ
1972/73بایرن مونیخ
1973/74بایرن مونیخ ‡
1974/75بروسیا مونشن گلادباخ
1975/76بروسیا مونشن گلادباخ
1976/77بروسیا مونشن گلادباخ
1977/78کلن †
1978/79هامبورگ
1979/80بایرن مونیخ
1980/81بایرن مونیخ
1981/82هامبورگ
1982/83هامبورگ ‡
1983/84اشتوتگارت
1984/85بایرن مونیخ
1985/86بایرن مونیخ †
1986/87بایرن مونیخ
1987/88وردربرمن
1988/89بایرن مونیخ
1989/90بایرن مونیخ
1990/91کایزرسلاترن
1991/92اشتوتگارت
1992/93وردربرمن
1993/94بایرن مونیخ
1994/95بروسیا دورتموند
1995/96بروسیا دورتموند
1996/97بایرن مونیخ
1997/98کایزرسلاترن
1998/99بایرن مونیخ
1999/2000بایرن مونیخ †
2000/01بایرن مونیخ ‡
2001/02بروسیا دورتموند
2002/03بایرن مونیخ †
2003/04وردربرمن †
2004/05بایرن مونیخ †
2005/06بایرن مونیخ †
2006/07اشتوتگارت
2007/08بایرن مونیخ †
2008/09وولفسبورگ
2009/10بایرن مونیخ †
2010/11بروسیا دورتموند
2011/12بروسیا دورتموند †
2012/13بایرن مونیخ *
2013/14بایرن مونیخ †
2014/15بایرن مونیخ
2015/16بایرن مونیخ †
2016/17بایرن مونیخ
2017/18بایرن مونیخ
2018/19بایرن مونیخ †
2019/20بایرن مونیخ *
2020/21بایرن مونیخ
2021/22بایرن مونیخ
2022/23بایرن مونیخ
2023/24بایرلورکوزن
* باشگاه‌هایی که موفق به کسب سه گانه شدند
‡ باشگاه‌هایی که همزمان موفق به قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا شدند
† باشگاه‌هایی که همزمان موفق به قهرمانی در دی اف بی پوکال شدند

لیست قهرمانان لیگ فوتبال آلمان شرقی

سال/فصلقهرمانآقای گل
1948تسوکایو (1)
1949توربین هال (1)
1949/50تسوکایو (2)هاینتس ساتراپا (23)
1950/51شیمی لایپزیش (1)یوهانس شون (37)
1951/52توربین هال (2)رودولف کراوزه (27)
1952/53دینامو درسدن (1)هری آرلت (26)
1953/54توربین ارفورت (1)هاینتس ساتراپا (21)
1954/55توربین ارفورت (2)ویلی تروگر (22)
1955ویسموت کارل مارکس اشتات (1)کلاوس سلیگو (12)
1956ویسموت کارل مارکس اشتات (2)ارنست لیندنر (18)
1957ویسموت کارل مارکس اشتات (3)هاینتس کالمان (15)
1958فوروارتس برلین (1)هلموت مولر (17)
1959ویسموت کارل مارکس اشتات (4)برند باخ‌اشپیس (18)
1960فوروارتس برلین (2)برند باخ‌اشپیس (25)
1961/62فوروارتس برلین (3)آرتور بیالاس (23)
1962/63کارل زایس ینا (1)پتر دوکه (19)
1963/64شیمی لایپزیش (2)گرد باکاوس (15)
1964/65فوروارتس برلین (4)برند باخ‌اشپیس (14)
1965/66فوروارتس برلین (5)هنینگ فرنتسل (22)
1966/67اف سی کارل مارکس اشتات (1)هارتموند رنتش (17)
1967/68کارل زایس ینا (2)گرهارد کوستمان (15)
1968/69فوروارتس برلین (6)گرهارد کوستمان (18)
1969/70کارل زایس ینا (3)اوتو اسکروونی (12)
1970/71دینامو درسدن (2)هانس-یورگن کرایشه (17)
1971/72ماگدبورگ (1)هانس-یورگن کرایشه (14)
1972/73دینامو درسدن (3)هانس-یورگن کرایشه (26)
1973/74ماگدبورگ (2)هانس-برت ماتول (20)
1974/75ماگدبورگ (3)مانفرد فوگل (17)
1975/76دینامو درسدن (4)هانس-یورگن کرایشه (24)
1976/77دینامو درسدن (5)یواخیم اشترایش (17)
1977/78دینامو درسدن (6)کلاوس هافنشتاین (15)
1978/79دینامو برلینر (1)یواخیم اشترایش (23)
1979/80دینامو برلینر (2)دیتر کون (21)
1980/81دینامو برلینر (3)یواخیم اشترایش (20)
1981/82دینامو برلینر (4)رودیگر اشنوفاسه (19)
1982/83دینامو برلینر (5)یواخیم اشترایش (19)
1983/84دینامو برلینر (6)راینر ارنست (20)
1984/85دینامو برلینر (7)راینر ارنست (24)
1985/86دینامو برلینر (8)رالف اشترسر (14)
1986/87دینامو برلینر (9)فرانک پاستور (17)
1987/88دینامو برلینر (10)آندریاس توم (20)
1988/89دینامو درسدن (7)تورشتن گوتشوو (17)
1989/90دینامو درسدن (8)تورشتن گوتشوو (18)
1990/91هانزا روشتوک (1)تورشتن گوتشوو (20)

رکوردداران قهرمانی متوالی در بوندسلیگا

در میان قهرمانان بوندسلیگا، بایرن مونیخ با کسب 11 قهرمانی متوالی بین فصول 2012/13 تا 2022/23 رکوردی دست نیافتنی از خود در بوندسلیگا به جای گذاشت. بایرلورکوزن در فصل 2023/24، به این رکورد خاتمه داد.

نام باشگاهتعداد قهرمانی متوالیفصول قهرمانی متوالی
بایرن مونیخ112012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23
بایرن مونیخ31971/72, 1972/73, 1973/74
مونشن گلادباخ31974/75, 1975/76, 1976/77
بایرن مونیخ31998/99, 1999/2000, 2000/01

پرافتخارترین قهرمانان بوندسلیگا

در مجموع 30 تیم فاتح رقابت های لیگ آلمان شده‌اند و بایرلورکوزن آخرین تیمی است که به این جمع اضافه شده است. بایرن مونیخ با 33 عنوان قهرمانی پرافتخارترین تیم تاریخ لیگ آلمان است.

نام باشگاهقهرمانینایب قهرمانیفصول قهرمانی
بایرن مونیخ33101932, 1968/69, 1971/72, 1972/73, 1973/74, 1979/80, 1980/81, 1984/85, 1985/86, 1986/87, 1988/89, 1989/90, 1993/94, 1996/97, 1998/99, 1999/2000, 2000/01, 2002/03, 2004/05, 2005/06, 2007/08, 2009/10, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23
نورنبرگ931920, 1921, 1924, 1925, 1927, 1936, 1948, 1961, 1967/68
بروسیا دورتموند8111956, 1957, 1963, 1994/95, 1995/96, 2001/02, 2010/11, 2011/12
شالکه 047101934, 1935, 1937, 1939, 1940, 1942, 1958
هامبورگ681923, 1928, 1960, 1978/79, 1981/82, 1982/83
اشتوتگارت541950, 1952, 1983/84, 1991/92, 2006/07
مونشن گلادباخ521969/70, 1970/71, 1974/75, 1975/76, 1976/77
وردربرمن471964/65, 1987/88, 1992/93, 2003/04
کایزرسلاترن441951, 1953, 1990/91, 1997/98
کلن371962, 1963/64, 1977/78
لوکوموتیو لایپزیش321903, 1906, 1913
گروتر فورث311914, 1926, 1929
هرتا برلین251930, 1931
ویکتوریا برلین221908, 1911
درسدنر211943, 1944
هانوفر21938, 1954
بایرلورکوزن152023/24
کارلسروهه اف وی121910
هولشتاین کیل121912
مونیخ 1860121965/66
اونیون برلین111905
کارلسروهه111909
فورتونا دوسلدورف111933
آینتراخت فرانکفورت111959
وولفسبورگ112008/09
فرایبورگ11907
راپید وین11941
مانهایم11949
روت ویس اسن11955
آینتراخت برانشوایگ11966/67

بیشتر بخوانید

نظرات کاربران

  • مسئولیت دیدگاه با نویسنده‌ی آن است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *