آلبوم آشنایی با شیوه آواز استاد غلامحسین بنان

دانلود آلبوم آشنایی با شیوه آواز استاد غلامحسین بنان ۱۰

آلبوم آشنایی با شیوه آواز استاد غلامحسین بنان ۱۰ اثری از غلامحسین بنان است که در اختیار علاقه‌مندان به موسیقی قرار گرفت. به گزارش خوبو، آلبوم موسیقی آشنایی با شیوه آواز استاد غلامحسین بنان ۱۰ ادامه مطلب

دانلود آلبوم آشنایی با شیوه آواز استاد غلامحسین بنان ۹ – دستگاه ماهور

آلبوم آشنایی با شیوه آواز استاد غلامحسین بنان ۹ – دستگاه ماهور اثری از غلامحسین بنان و با آهنگسازی حسینعلی ملاح و علینقی وزیری است. به گزارش خوبو، آلبوم موسیقی دستگاه ماهور ۱ و ۲ ادامه مطلب

دانلود آلبوم آشنایی با شیوه آواز استاد غلامحسین بنان ۸ – دستگاه همایون و آواز اصفهان

آلبوم آشنایی با شیوه آواز استاد غلامحسین بنان ۸ – دستگاه همایون و آواز اصفهان اثری از غلامحسین بنان و با آهنگسازی اکبر محسنی، علی اکبر شهنازی و نصرالله زرین پنجه است. به گزارش خوبو، ادامه مطلب

دانلود آلبوم آشنایی با شیوه آواز استاد غلامحسین بنان ۷ – دستگاه چهارگاه و آواز شوشتری

آلبوم آشنایی با شیوه آواز استاد غلامحسین بنان ۷ – دستگاه چهارگاه و آواز شوشتری ۱ و ۲ اثری از غلامحسین بنان و با آهنگسازی  لطف الله مجد، روح الله خالقی، نصرالله زرین پنجه و ادامه مطلب

دانلود آلبوم آشنایی با شیوه آواز استاد غلامحسین بنان ۶ – دستگاه سه گاه ۱ و ۲

آلبوم آشنایی با شیوه آواز استاد غلامحسین بنان ۶ – دستگاه سه گاه ۱ و ۲ اثری از غلامحسین بنان و با آهنگسازی نصرالله زرین پنجه، علی تجویدی و روح الله خالقی است. به گزارش ادامه مطلب

دانلود آلبوم آشنایی با شیوه آواز استاد غلامحسین بنان ۵ – دستگاه نوا

آلبوم آشنایی با شیوه آواز استاد غلامحسین بنان ۵ – دستگاه نوا اثری از غلامحسین بنان و با آهنگسازی روح الله خالقی و مرتضی محجوبی است. به گزارش خوبو، آلبوم موسیقی دستگاه نوا اثری از ادامه مطلب

دانلود آلبوم آشنایی با شیوه آواز استاد غلامحسین بنان ۴ – آواز بیات ترک

آلبوم آشنایی با شیوه آواز استاد غلامحسین بنان ۴ – آواز بیات ترک اثری از غلامحسین بنان است. به گزارش خوبو، آلبوم موسیقی آواز بیات ترک اثری از غلامحسین بنان است که اجراهای خصوصی ایشان ادامه مطلب

دانلود آلبوم آشنایی با شیوه آواز استاد غلامحسین بنان ۳ – آواز ابوعطا و افشاری

آلبوم آشنایی با شیوه آواز استاد غلامحسین بنان ۳ – آواز ابوعطا و افشاری اثری از غلامحسین بنان و با آهنگسازی غلامحسین بنان و منوچهر لشکری است. به گزارش خوبو، آلبوم موسیقی آواز ابوعطا و ادامه مطلب

دانلود آلبوم آشنایی با شیوه آواز استاد غلامحسین بنان ۲ – آواز دشتی

آلبوم آشنایی با شیوه آواز استاد غلامحسین بنان ۲ – آواز دشتی اثری از غلامحسین بنان و با آهنگسازی مرتضی محجوبی و موسی معروفی است. به گزارش خوبو، آلبوم موسیقی آواز دشتی اثری از غلامحسین ادامه مطلب

دانلود آلبوم آشنایی با شیوه آواز استاد غلامحسین بنان ۱ – دستگاه شور

آلبوم آشنایی با شیوه آواز استاد غلامحسین بنان ۱ – دستگاه شور اثری از غلامحسین بنان و با آهنگسازی پرویز یاحقی و روح الله خالقی است. به گزارش خوبو، آلبوم موسیقی آشنایی با شیوه آواز ادامه مطلب