آموزش فرانسه

آشنایی با کلمات و اصطلاحات پرکاربرد زبان فرانسه (به همراه تلفظ)

پیش از این شما را با زبان فرانسه به طور کلی آشنا کردیم. این زبانِ رومی که ریشه‌هایی از شمال و جنوب اروپا دارد، شباهت‌های بسیاری با انگلیسی، ایتالیایی و اسپانیایی دارد و به سختی‌های خاص خود معروف ادامه مطلب