ادوین فن در سار

کلین شیت (Clean Sheet)

کلین شیت (clean sheet) اصطلاحی در ورزش های تیمی است که بسیار متداول است، اما بسیاری با معنای این واژه آشنا نیستند. به گزارش خوبو، کلین شیت یکی از اصطلاحات ورزش فوتبال است که امروز ادامه مطلب