بازی پلتفرم

بازی Space Tail

بازی Space Tail یک پلتفرمر ماجراجویی 2.5 بعدی است که توسط Enjoy Studio S.A و  Longterm Games S.A توسعه یافت و توسط Longterm Games S.A منتشر شد.

بازی Teslagrad 2

بازی Teslagrad 2 یک بازی پلتفرمر دو بعدی با عناصر سبک مترویدوانیا است که توسط Rain Games  توسعه یافت و توسط Modus Games منتشر شد.

بازی Pizza Tower

بازی Pizza Tower یک بازی در سبک پلتفرمر دو بعدی و تک نفره است که توسط Tour De Pizza توسعه یافت و منتشر شد.

بازی Moonscars

بازی Moonscars یک بازی پلتفرم محصول سال 2022 است که توسط Black Mermaid توسعه یافت و توسط Humble Games منتشر شد.