جانی ریورا

تیم منتخب تاریخ ایتالیا از نگاه IFFHS

تیم منتخب تاریخ ایتالیا توسط فدراسیون بین المللی تاریخ و آمار فوتبال برگزیده شد. نام‌های بزرگ و تاریخ‌سازی در ترکیب تیم منتخب ایتالیا دیده می‌شود. چند بازیکن از این ترکیب در میان بهترین‌های تاریخ فوتبال ادامه مطلب

بهترین بازیکنان کشورهای مختلف در قرن بیستم از نگاه IFFHS

بهترین بازیکنان کشورهای مختلف در قرن بیستم در سال 2000 توسط فدراسیون بین المللی تاریخ و آمار فوتبال انتخاب شدند و در دو قسمت بهترین بازیکن و بهترین دروازه بان بهترین‌ها انتخاب شدند. به گزارش ادامه مطلب