0

تیم منتخب تاریخ ایتالیا از نگاه IFFHS

تیم منتخب تاریخ ایتالیا از نگاه IFFHS

تیم منتخب تاریخ ایتالیا توسط فدراسیون بین المللی تاریخ و آمار فوتبال برگزیده شد. نام‌های بزرگ و تاریخ‌سازی در ترکیب تیم منتخب ایتالیا دیده می‌شود. چند بازیکن از این ترکیب در میان بهترین‌های تاریخ فوتبال قرار دارند.

به گزارش خوبو و به نقل از IFFHS، بهترین بازیکنان تاریخ ایتالیا انتخاب شدند. بدون شک، بوفون، مالدینی، باجو، بارزی و مه آتزا نام‌آشناترین و بزرگترین بازیکنان حاضر در این لیست هستند.

فدراسیون بین المللی تاریخ و آمار فوتبال سعی خود را مبنی بر انتخاب تیم منتخب تاریخ هر کدام از کشورهای عضو فیفا تا پایان سال 2020 کرده و به مرور تیم‌های منتخب را منتشر می‌کند.

پائولو مالدینی و فرانکو بارزی در تیم منتخب تاریخ اروپا و تیم منتخب تاریخ فوتبال از نگاه IFFHS حضور داشتند. جانی ریورا بهترین بازیکن قرن بیستم کشور ایتالیا از نگاه IFFHS شد. پائولو مالدینی در تیم منتخب تاریخ فوتبال از نگاه فرانس فوتبال قرار گرفت.

عمر سیوری (1961)، جانی ریورا (1969)، پائولو روسی (1982)، روبرتو باجو (1993) و فابیو کاناوارو (2006) بازیکنان ایتالیایی هستند که موفق به کسب توپ طلا شدند.

همچنین در ادامه بهترین‌های تاریخ ایتالیا در پایان سال 2010 میلادی که توسط دو رسانه معتبر منتشر شده‌اند را ملاحظه خواهید کرد.

تیم منتخب تاریخ ایتالیا از نگاه فدراسیون بین المللی تاریخ و آمار فوتبال

تیم A

تیم منتخب تاریخ ایتالیا با سیستم 2-3-5 بدین شکل منتشر شده است:

پست بازیبازیکن برگزیدهباشگاه محبوب*سال‌های بازی
دروازه بانجانلوییجی بوفونیوونتوس، پارما2023-1995
مدافع راستجوزپه برگومیاینترمیلان1999-1979
مدافع میانیگائتانو شیرآیوونتوس1988-1972
مدافع میانیفرانکو بارزیآث میلان1997-1977
مدافع میانیپائولو مالدینیآث میلان2009-1984
مدافع چپجاچینتو فاکتیاینترمیلان1978-1960
هافبک دفاعیمارکو تاردلییوونتوس1988-1972
هافبک هجومیساندرو ماتزولااینترمیلان1977-1960
هافبک هجومیجانی ریوراآث میلان1979-1959
مهاجمجوزپه مه آتزااینترمیلان1947-1927
مهاجمروبرتو باجویوونتوس، فیورنتینا، برشا2004-1982

تیم B

پست بازیبازیکن برگزیدهباشگاه محبوب*سال‌های بازی
دروازه باندینو زوفیوونتوس، ناپولی1983-1961
مدافع راستتارچیسیو بورنیکاینترمیلان1977-1958
مدافع میانیکلودیو جنتیلهیوونتوس1988-1971
مدافع میانیفابیو کاناواروپارما، یوونتوس2011-1991
مدافع میانیالساندرو نستاآث میلان، لاتزیو2014-1993
مدافع چپآنتونیو کابرینییوونتوس1991-1973
هافبک میانیآندره آ پیرلوآث میلان، یوونتوس2017-1995
هافبک راستبرونو کونتیآاس رم1991-1973
هافبک چپوالنتینو ماتزولاتورینو1949-1936
مهاجمسیلویو پیولالاتزیو، پرو ورچلی، نوارا1954-1929
مهاجملوییجی ریواکالیاری1976-1962

تیم C

پست بازیبازیکن برگزیدهباشگاه محبوب*سال‌های بازی
دروازه بانجامپیرو کومبییوونتوس1934-1921
مدافع راستجانلوکا زامبروتایوونتوس2014-1994
مدافع میانیالساندرو کاستاکورتاآث میلان2007-1986
مدافع میانیلئوناردو بونوچییوونتوس2005-؟
مدافع میانیجورجو کیه لینییوونتوس2000-؟
مدافع چپرنتزو ده وکیجنوا، آث میلان1929-1909
هافبک دفاعیکارلو پارولایوونتوس1955-1939
هافبک هجومیجانکارلو آنتونیونیفیورنتینا1989-1970
هافبک هجومیروبرتو دونادونیآث میلان، آتالانتا2000-1982
مهاجمپائولو روسیویچنتزا، یوونتوس1987-1973
مهاجمروبرتو بتگایوونتوس1984-1969
*در این قسمت یک یا دو باشگاهی که بازیکنان بیشترین درخشش را در آن‌ها دارا بوده اند، نوشته‌ایم

تیم منتخب تاریخ ایتالیا از نگاه XTRATIME

این در حالیست که در سال 2010، سایت XTRATIME اقدام به انتخاب بهترین‌های هر کشور کرد. در آن سال 6 تیم منتخب برتر تاریخ فوتبال ایتالیا توسط این وب سایت منتشر شد و نتایج جالبی به همراه داشت. برای هر بازیکنی نیز یک کلاس در نظر گرفته شده بود. ترتیب سطح بازیکنان به شرح ذیل بود، که جلوی نام بازیکنان مشخص می‌شود.

 1. Crown (تاج پادشاهی)
 2. King Gold (پادشاه طلایی)
 3. King Silver (پادشاه نقره‌ای)
 4. King Bronze (پادشاه برنزی)
 5. Queen Gold (وزیر طلایی)
 6. Queen Silver (وزیر نقره‌ای)
 7. Queen Bronze (وزیر برنزی)
 8. Prince Gold (شاهزاده طلایی)
 9. Prince Silver (شاهزاده نقره‎ای)
 10. Prince Bronze (شاهزاده برنزی)

تیم A

پست بازیبازیکن برگزیدهباشگاه محبوب*سطح بازی
دروازه باندینو زوفیوونتوسKing Gold
مدافع راستجوزپه برگومیاینترمیلانQueen Gold
مدافع میانیگائتانو شیرآیوونتوسKing Silver
مدافع میانیفرانکو بارزیآث میلانKing Gold
مدافع میانیپائولو مالدینیآث میلانKing Gold
مدافع چپجاچینتو فاکتیاینترمیلانKing Silver
هافبک هجومیوالنتینو ماتزولاتورینوQueen Gold
هافبک هجومیساندرو ماتزولااینترمیلانQueen Gold
هافبک هجومیجانی ریوراآث میلانQueen Gold
مهاجمجوزپه مه آتزااینترمیلانQueen Gold
مهاجمروبرتو باجویوونتوس، فیورنتیناKing Bronze

تیم B

پست بازیبازیکن برگزیدهباشگاه محبوب*سطح بازی
دروازه بانجانلوییجی بوفونیوونتوسKing Silver
مدافع راستکلودیو جنتیلهیوونتوسQueen Silver
مدافع میانیفابیو کاناواروپارماQueen Gold
مدافع میانیالساندرو نستاآث میلان، لاتزیوQueen Gold
مدافع چپآنتونیو کابرینییوونتوسQueen Silver
هافبک دفاعیمارکو تاردلییوونتوسQueen Gold
هافبک میانیآندره آ پیرلوآث میلانQueen Bronze
وینگر راستبرونو کونتیآاس رمQueen Silver
مهاجمکریستین ویریاینترمیلانQueen Bronze
مهاجمسیلویو پیولالاتزیوQueen Silver
مهاجملوییجی ریواکالیاریQueen Silver

تیم C

پست بازیبازیکن برگزیدهباشگاه محبوب*سطح بازی
دروازه بانجامپیرو کومبییوونتوسQueen Silver
مدافع راستتارچیسیو بورنیکاینترمیلانQueen Bronze
مدافع میانیالساندرو کاستاکورتاآث میلانQueen Bronze
مدافع میانیچیرو فراراناپولی، یوونتوسQueen Bronze
مدافع چپرنتزو ده وکیجنواQueen Bronze
هافبک میانیجاکومو بولگارلیبولونیاQueen Bronze
هافبک هجومیجانکارلو آنتونیونیفیورنتیناPrince Gold
وینگر راستجامپیرو بونی پرتییوونتوسPrince Gold
وینگر چپماریو کورسواینترمیلانPrince Gold
مهاجمپائولو روسیویچنتزا، یوونتوسPrince Gold
مهاجمفرانچسکو توتیآاس رمQueen Bronze

تیم D

پست بازیبازیکن برگزیدهباشگاه اصلیسطح بازی
دروازه بانوالتر زنگااینترمیلانQueen Silver
مدافع راستآلفردو فونییوونتوسPrince Gold
مدافع میانیویرجینو روزتایوونتوسQueen Bronze
مدافع چپسرجو چرواتوفیورنتیناQueen Bronze
هافبک دفاعیرومئو بنتیآث میلان، یوونتوسPrince Gold
هافبک هجومیجوزپه جانینیآاس رمPrince Gold
هافبک هجومیجووانی فرارییوونتوسPrince Gold
وینگر راستفرانکو کاوسیویوونتوسPrince Gold
مهاجمالساندرو دل پیرویوونتوسPrince Gold
مهاجمروبرتو بتگایوونتوسPrince Gold
مهاجمالساندرو آلتوبلیاینترمیلانPrince Silver

تیم E

پست بازیبازیکن برگزیدهباشگاه اصلیسطح بازی
دروازه بانجانلوکا پالیوکاسمپدوریا، بولونیا، اینترمیلانQueen Bronze
مدافع راستجانلوکا زامبروتایوونتوسPrince Gold
مدافع میانیآرماندو پیکیاینترمیلانPrince Gold
مدافع میانیپیترو ویرکووودسمپدوریاPrince Gold
مدافع چپپیترو راوایوونتوسPrince Gold
هافبک دفاعیجنارو گتوزوآث میلانPrince Gold
هافبک میانیدمیتریو آلبرتینیآث میلانPrince Silver
وینگر راستجینو کولاوسیتریستیناPrince Gold
وینگر چپروبرتو دونادونیآث میلانPrince Silver
مهاجمروبرتو بونین سنیااینترمیلانPrince Silver
مهاجمجانفرانکو زولاپارما، چلسیPrince Gold

تیم F

پست بازیبازیکن برگزیدهباشگاه اصلیسطح بازی
دروازه بانانریکو آلبرتوسیفیورنتینا، کالیاری، آث میلانPrince Gold
مدافع راستکریستین پانوچیآاس رمPrince Gold
مدافع میانیفولویو کولوواتیآث میلان، اینترمیلانPrince Gold
مدافع چپلوییجی آلماندیاینترمیلانPrince Gold
هافبک دفاعیآگوستینو دی بارتولومیآاس رمPrince Silver
هافبک دفاعیاوزه بیو کاستیلینوتورینوPrince Silver
وینگر راستمائورو کامورانزییوونتوسPrince Silver
وینگر چپلوییجی مرونیتورینوPrince Gold
مهاجمآدولفو بالونچیریالساندریا، تورینوPrince Silver
مهاجمجورپه سینیوریلاتزیو، بولونیاPrince Silver
مهاجمفیلیپو اینزاگییوونتوس، آث میلانPrince Silver

بهترین بازیکنان تاریخ ایتالیا در هر پست

دروازه بان

 1. دینو زوف
 2. جانلوییجی بوفون
 3. جامپیرو کومبی
 4. والتر زنگا
 5. جانلوکا پالیوکا
 6. انریکو آلبرتوسی
 7. آنجلو پروتزی
 8. لورنتزو بوفون
 9. فرانچسکو تولدو
 10. جولیانو سارتی
 11. آلدو اولیوری
 12. فابیو کودیچینی
 13. ایوان بوردون
 14. استفانو تاکونی
 15. لوچانو کاستلینی
 16. جووانی گالی
 17. سباستیانو روسی

سوییپر

 1. فرانکو بارزی
 2. گائتانو شیرآ
 3. الساندرو نستا
 4. چیرو فرارا
 5. آرماندو پیکی
 6. ریکاردو فری
 7. چزاره مالدینی
 8. لورنتزو مینوتی
 9. جوزپه ویلسون
 10. روبرتو کراورو
 11. ساندرو سالوادوره
 12. جاکومو لوسی

مدافع یارکوب

 1. جوزپه برگومی
 2. فابیو کاناوارو
 3. کلودیو جنتیله
 4. الساندرو کاستاکورتا
 5. ویرجینو روزتا
 6. پیترو ویرکووود
 7. پیترو راوا
 8. آلفردو فونی
 9. اومبرتو کالیگاریس
 10. ارالدو مونزجلیو
 11. فولویو کولوواتی
 12. ماریو ریگامونتی
 13. آلدو بالارین
 14. روبرتو روزاتو
 15. آریستیده گوارنری
 16. ساندرو سالوادوره

مدافع کناری

 1. پائولو مالدینی
 2. جاچینتو فاکتی
 3. آنتونیو کابرینی
 4. رنتزو ده وکی
 5. سرجیو چرواتو
 6. تارچیسیو بورنیک
 7. جانلوکا زامبروتا
 8. لوییجی آلماندی
 9. کریستین پانوچی
 10. مائورو تاسوتی
 11. فلیچه گاسپری
 12. لوییجی دی آگوستینی
 13. کارلوس آنوواتزی
 14. آردیکو مانینی
 15. ویرجیلو ماروسو
 16. آنتونلو کوکوردو
 17. آمدئو کاربونی
 18. جووانی فرانچینی
 19. مورنو توریچلی
 20. جانلوکا پسوتو
 21. جوزپه پانکارو
 22. جوزپه فاوالی
 23. فرانچسکو کوکو
 24. آنتونیو بناریوو
 25. جورجو کیه لینی
 26. دنیله بونرا
 27. ماسیمو اودو
 28. فابیو گروسو

هافبک دفاعی

 1. مارکو تاردلی
 2. جاکومو بولگارلی
 3. رومئو بنتی
 4. ایوان جنارو گتوزو
 5. اوزه بیو کاستیلیانو
 6. آگوستینو دی بارتولومی
 7. سالواتوره بانی
 8. گابریله اوریالی
 9. اوگو لوکاتلی
 10. لوییجی برتولینی
 11. جوزپه فورینو
 12. پیترو سرانتونی
 13. لوییجی دی بیاجو
 14. دینو باجو
 15. جووانی تراپاتونی
 16. کارلو پارولا
 17. دنیله ده روسی
 18. جورجو فرینی
 19. جانفرانکو بدین
 20. لوچانو ره چکونی

هافبک میانی

 1. آندره آ پیرلو
 2. جانکارلو آنتونیونی
 3. دمیتریو آلبرتینی
 4. جوزپه جانینی
 5. جانکارلو ده سیستی
 6. جوزپه گرازار
 7. آنتونیو یانی
 8. روبرتو دی متئو

هافبک هجومی

 1. جانی ریورا
 2. والنتینو ماتزولا
 3. ساندرو ماتزولا
 4. جووانی فراری
 5. روبرتو مانچینی
 6. اواریستو بکالوزی
 7. استفانو فیوره
 8. پائولو دی کانیو

وینگر

 1. برونو کونتی
 2. جامپیرو بونی پرتی
 3. فرانکو کاوسیو
 4. ماریو کورسو
 5. روبرتو دونادونی
 6. جینو کولاوسی
 7. جانلوییجی مرونی
 8. رومئو منتی
 9. مائورو جرمن کامورانزی
 10. کلودیو سالا
 11. آنجلو دومنگینی
 12. جانلوییجی لنتینی
 13. فرانچسکو ده ناپولی
 14. رنتزو بورینی
 15. فرانکو اوسولا

مهاجم مکمل

 1. روبرتو باجو
 2. جوزپه مه آتزا
 3. فرانچسکو توتی
 4. الساندرو دل پیرو
 5. جانفرانکو زولا
 6. روبرتو بتگا
 7. آدولفو بالونچیری
 8. جوزپه سینیوری
 9. پائولو پولیچی
 10. انریکو کیزا
 11. برونو جوردانو
 12. آنتونیو دی ناتاله
 13. آنتونیو کاسانو

مهاجم نوک

 1. لوییجی ریوا
 2. سیلویو پیولا
 3. کریستین ویری
 4. پائولو روسی
 5. الساندرو آلتوبلی
 6. روبرتو بونین سنیا
 7. فیلیپو اینزاگی
 8. جانلوکا ویالی
 9. گولیلمو گابتو
 10. لوکا تونی
 11. فرانچسکو گراتزیانی
 12. روبرتو پروتزو
 13. آلبرتو جیلاردینو
 14. آلدو بوفی
 15. وینچنتزو مونتلا
 16. جورجو کینالیا
 17. فابریتزیو راوانلی
 18. آنجلو اسکیاویو
 19. فلیچه بورل
 20. سالواتوره اسکیلاچی

مربی

 1. مارچلو لیپی
 2. فابیو کاپلو
 3. ویتوریو پوتزو
 4. جووانی تراپاتونی
 5. آریگو ساکی
 6. انزو بیرزوت
 7. نرئو روکو
 8. کارلو آنچلوتی
 9. فروتچو والکارجی
 10. فولویو برناردینی

بهترین بازیکنان تاریخ ایتالیا

 1. روبرتو باجو
 2. جوزپه مه آتزا
 3. دینو زوف
 4. پائولو مالدینی
 5. فرانکو بارزی
 6. جانی ریورا
 7. جاچینتو فاکتی
 8. والنتینو ماتزولا
 9. گائتانو شیرآ
 10. ساندرو ماتزولا

بهترین بازیکنان تاریخ ایتالیا در هر دهه

 • دهه 10: رنتزو ده وکی
 • دهه 20: ویرجینو روزتا
 • دهه 30: جوزپه مه آتزا
 • دهه 40: والنتینو ماتزولا
 • دهه 50: جامپیرو بونی پرتی
 • دهه 60: جانی ریورا
 • دهه 70: ساندرو ماتزولا (نیمه اول)، روبرتو بتگا (نیمه دوم)
 • دهه 80: گائتانو شیرآ (نیمه اول)، فرانکو بارزی (نیمه دوم)
 • دهه 90: روبرتو باجو (نیمه اول)، پائولو مالدینی (نیمه دوم)
 • دهه 2000: فرانچسکو توتی (نیمه اول)، آندره آ پیرلو (نیمه دوم)

تیم منتخب تاریخ ایتالیا از نگاه My Football Facts

در سال 2010، سایت My Football Facts نیز در اقدامی مشابه به انتخاب بهترین‌های هر کشور پرداخت. در آن سال 6 تیم منتخب برتر تاریخ فوتبال ایتالیا توسط این وب سایت منتشر شد و نتایج جالبی به همراه داشت. برای هر بازیکنی نیز یک کلاس در نظر گرفته شده بود. ترتیب سطح بازیکنان به شرح ذیل بود، که جلوی نام بازیکنان مشخص می‌شود.

 1. Crown (تاج پادشاهی)
 2. King Gold (پادشاه طلایی)
 3. King Silver (پادشاه نقره‌ای)
 4. King Bronze (پادشاه برنزی)
 5. Queen Gold (وزیر طلایی)
 6. Queen Silver (وزیر نقره‌ای)
 7. Queen Bronze (وزیر برنزی)
 8. Prince Gold (شاهزاده طلایی)
 9. Prince Silver (شاهزاده نقره‎ای)
 10. Prince Bronze (شاهزاده برنزی)

تیم A

پست بازیبازیکن برگزیدهباشگاه محبوب*سطح بازی
دروازه باندینو زوفیوونتوسKing Gold
مدافع راستجوزپه برگومیاینترمیلانQueen Gold
مدافع میانیگائتانو شیرآیوونتوسKing Silver
مدافع میانیفرانکو بارزیآث میلانKing Gold
مدافع میانیپائولو مالدینیآث میلانKing Gold
مدافع چپجاچینتو فاکتیاینترمیلانKing Silver
هافبک هجومیوالنتینو ماتزولاتورینوQueen Gold
هافبک هجومیساندرو ماتزولااینترمیلانQueen Gold
هافبک هجومیجانی ریوراآث میلانQueen Gold
مهاجمجوزپه مه آتزااینترمیلانQueen Gold
مهاجمروبرتو باجویوونتوس، فیورنتیناKing Bronze

تیم B

پست بازیبازیکن برگزیدهباشگاه محبوب*سطح بازی
دروازه بانجانلوییجی بوفونیوونتوسKing Silver
مدافع راستکلودیو جنتیلهیوونتوسQueen Silver
مدافع میانیفابیو کاناواروپارماQueen Gold
مدافع میانیالساندرو نستاآث میلان، لاتزیوQueen Gold
مدافع چپآنتونیو کابرینییوونتوسQueen Silver
هافبک دفاعیمارکو تاردلییوونتوسQueen Gold
هافبک هجومیجانکارلو آنتونینیفیورنتیناPrince Gold
وینگر راستبرونو کونتیآاس رمQueen Gold
مهاجمکریستین ویریاینترمیلانQueen Bronze
مهاجمسیلویو پیولالاتزیوQueen Silver
مهاجملوییجی ریواکالیاریQueen Silver

تیم C

پست بازیبازیکن برگزیدهباشگاه محبوب*سطح بازی
دروازه بانجامپیرو کومبییوونتوسQueen Silver
مدافع راستتارچیسیو بورنیکاینترمیلانQueen Bronze
مدافع میانیالساندرو کاستاکورتاآث میلانQueen Bronze
مدافع میانیچیرو فراراناپولی، یوونتوسQueen Bronze
مدافع چپرنتزو ده وکیجنواQueen Bronze
هافبک دفاعیرومئو بنتیآث میلان، یوونتوسQueen Bronze
هافبک میانیآندره آ پیرلوآث میلانPrince Gold
وینگر راستجامپیرو بونی پرتییوونتوسPrince Gold
وینگر چپالساندرو دل پیرویوونتوسPrince Gold
مهاجمپائولو روسیویچنتزا، یوونتوسPrince Gold
مهاجمفرانچسکو توتیآاس رمPrince Gold

تیم D

پست بازیبازیکن برگزیدهباشگاه اصلیسطح بازی
دروازه بانوالتر زنگااینترمیلانQueen Silver
مدافع راستجانلوکا زامبروتایوونتوسPrince Gold
مدافع میانیویرجینو روزتایوونتوسQueen Bronze
مدافع میانیآرماندو پیکیاینترمیلانPrince Gold
مدافع چپسرجو چرواتوفیورنتیناQueen Bronze
هافبک هجومیجوزپه جانینیآاس رمPrince Gold
هافبک هجومیجووانی فرارییوونتوسPrince Gold
وینگر راستفرانکو کاوسیویوونتوسPrince Gold
وینگر چپماریو کورسواینترمیلانPrince Gold
مهاجمروبرتو بتگایوونتوسPrince Gold
مهاجمالساندرو آلتوبلیاینترمیلانPrince Silver

تیم E

پست بازیبازیکن برگزیدهباشگاه اصلیسطح بازی
دروازه بانجانلوکا پالیوکاسمپدوریا، بولونیا، اینترمیلانQueen Bronze
مدافع راستکریستین پانوچیآاس رمPrince Gold
مدافع میانیفولویو کولوواتیآث میلان، اینترمیلانPrince Gold
مدافع میانیپیترو ویرکووودسمپدوریاPrince Gold
مدافع چپلوییجی آلماندیاینترمیلانPrince Gold
هافبک دفاعیجنارو گتوزوآث میلانPrince Gold
هافبک میانیدمیتریو آلبرتینیآث میلانPrince Gold
وینگر راستجینو کولاوسیتریستیناPrince Gold
وینگر چپلوییجی مرونیتورینوPrince Gold
مهاجمفیلیپو اینزاگییوونتوس، آث میلانPrince Gold
مهاجمجانفرانکو زولاپارما، چلسیPrince Gold

تیم F

پست بازیبازیکن برگزیدهباشگاه اصلیسطح بازی
دروازه بانانریکو آلبرتوسیفیورنتینا، کالیاری، آث میلانPrince Gold
مدافع راستآلفردو فونییوونتوسPrince Gold
مدافع میانیماریو ریگامونتیتورینوPrince Gold
مدافع میانیریکاردو فریاینترمیلانPrince Gold
مدافع چپپیترو راوایوونتوسPrince Gold
هافبک دفاعیگابریله اوریالیاینترمیلانPrince Silver
هافبک میانیآگوستینو دی بارتولومیآاس رمPrince Gold
هافبک هجومیروبرتو مانچینیسمپدوریاPrince Silver
وینگر راستروبرتو دونادونیآث میلانPrince Silver
وینگر چپجوزپه سینیوریلاتزیو، بولونیاPrince Silver
مهاجمروبرتو بونین سنیااینترمیلانPrince Silver

بهترین بازیکنان تاریخ ایتالیا در هر پست

دروازه بان

 1. دینو زوف
 2. جانلوییجی بوفون
 3. جامپیرو کومبی
 4. والتر زنگا
 5. جانلوکا پالیوکا
 6. انریکو آلبرتوسی
 7. لورنتزو بوفون
 8. جولیانو سارتی
 9. لوچانو کاستلینی
 10. آنجلو پروتزی
 11. فرانچسکو تولدو
 12. آلدو اولیوری
 13. فابیو کودیچینی
 14. ایوان بوردون
 15. استفانو تاکونی
 16. جووانی گالی
 17. سباستیانو روسی

سوییپر

 1. فرانکو بارزی
 2. گائتانو شیرآ
 3. الساندرو نستا
 4. چیرو فرارا
 5. آرماندو پیکی
 6. ریکاردو فری
 7. چزاره مالدینی
 8. لورنتزو مینوتی
 9. جوزپه ویلسون
 10. روبرتو کراورو
 11. ساندرو سالوادوره
 12. جاکومو لوسی

مدافع یارکوب

 1. جوزپه برگومی
 2. فابیو کاناوارو
 3. کلودیو جنتیله
 4. ویرجینو روزتا
 5. الساندرو کاستاکورتا
 6. پیترو ویرکووود
 7. فولویو کولوواتی
 8. ماریو ریگامونتی
 9. پیترو راوا
 10. آلدو بالارین
 11. آلفردو فونی
 12. ارالدو مونزجلیو
 13. روبرتو روزاتو
 14. آریستیده گوارنری
 15. ساندرو سالوادوره
 16. لوییجی ده آگوستینی

مدافع کناری

 1. پائولو مالدینی
 2. جاچینتو فاکتی
 3. آنتونیو کابرینی
 4. رنتزو ده وکی
 5. تارچیسیو بورنیک
 6. سرجیو چرواتو
 7. لوییجی آلماندی
 8. جانلوکا زامبروتا
 9. کریستین پانوچی
 10. مائورو تاسوتی
 11. فلیچه گاسپری
 12. کارلوس آنوواتزی
 13. آردیکو مانینی
 14. ویرجیلو ماروسو
 15. اومبرتو کالیگاریس
 16. آنتونلو کوکوردو
 17. آمدئو کاربونی
 18. جووانی فرانچینی
 19. مورنو توریچلی
 20. جانلوکا پسوتو
 21. جوزپه پانکارو
 22. جوزپه فاوالی
 23. فرانچسکو کوکو
 24. آنتونیو بناریوو
 25. دنیله بونرا
 26. ماسیمو اودو

هافبک دفاعی

 1. مارکو تاردلی
 2. رومئو بنتی
 3. ایوان جنارو گتوزو
 4. گابریله اوریالی
 5. اوگو لوکاتلی
 6. جاکومو بولگارلی
 7. سالواتوره بانی
 8. جوزپه فورینو
 9. پیترو سرانتونی
 10. لوییجی دی بیاجو
 11. دینو باجو
 12. جووانی تراپاتونی
 13. کارلو پارولا
 14. دنیله ده روسی
 15. جورجو فرینی
 16. جانفرانکو بدین
 17. لوچانو ره چکونی

هافبک میانی

 1. جانکارلو آنتونیونی
 2. آندره آ پیرلو
 3. دمیتریو آلبرتینی
 4. آگوستینو دی بارتولومی
 5. لوییجی برتولینی
 6. جانکارلو ده سیستی
 7. جوزپه گرازار
 8. آنتونیو یانی
 9. روبرتو دی متئو

هافبک هجومی

 1. جانی ریورا
 2. والنتینو ماتزولا
 3. ساندرو ماتزولا
 4. جووانی فراری
 5. جوزپه جانینی
 6. اواریستو بکالوزی
 7. استفانو فیوره
 8. پائولو دی کانیو

وینگر

 1. برونو کونتی
 2. جامپیرو بونی پرتی
 3. فرانکو کاوسیو
 4. ماریو کورسو
 5. جینو کولاوسی
 6. جانلوییجی مرونی
 7. روبرتو دونادونی
 8. جانلوییجی لنتینی
 9. رومئو منتی
 10. کلودیو سالا
 11. آنجلو دومنگینی
 12. فرانچسکو ده ناپولی
 13. رنتزو بورینی
 14. فرانکو اوسولا

مهاجم مکمل

 1. روبرتو باجو
 2. جوزپه مه آتزا
 3. فرانچسکو توتی
 4. الساندرو دل پیرو
 5. جانفرانکو زولا
 6. جوزپه سینیوری
 7. روبرتو مانچینی
 8. پائولو پولیچی
 9. انریکو کیزا
 10. برونو جوردانو
 11. آدولفو بالونچیری

مهاجم نوک

 1. لوییجی ریوا
 2. سیلویو پیولا
 3. کریستین ویری
 4. پائولو روسی
 5. روبرتو بتگا
 6. الساندرو آلتوبلی
 7. فیلیپو اینزاگی
 8. روبرتو بونین سنیا
 9. جانلوکا ویالی
 10. گولیلمو گابتو
 11. لوکا تونی
 12. فرانچسکو گراتزیانی
 13. روبرتو پروتزو
 14. آلبرتو جیلاردینو
 15. آلدو بوفی
 16. وینچنتزو مونتلا
 17. جورجو کینالیا
 18. فابریتزیو راوانلی
 19. آنجلو اسکیاویو
 20. فلیچه بورل
 21. سالواتوره اسکیلاچی

مربی

 1. مارچلو لیپی
 2. فابیو کاپلو
 3. ویتوریو پوتزو
 4. جووانی تراپاتونی
 5. آریگو ساکی
 6. انزو بیرزوت
 7. نرئو روکو
 8. کارلو آنچلوتی
 9. فروتچو والکارجی
 10. فولویو برناردینی

بهترین بازیکنان تاریخ ایتالیا

 1. جوزپه مه آتزا
 2. روبرتو باجو
 3. دینو زوف
 4. پائولو مالدینی
 5. جانی ریورا
 6. فرانکو بارزی
 7. جاچینتو فاکتی
 8. والنتینو ماتزولا
 9. گائتانو شیرآ
 10. ساندرو ماتزولا

بهترین بازیکنان تاریخ ایتالیا در هر دهه

 • دهه 10: رنتزو ده وکی
 • دهه 20: ویرجینو روزتا
 • دهه 30: جوزپه مه آتزا
 • دهه 40: والنتینو ماتزولا
 • دهه 50: جامپیرو بونی پرتی
 • دهه 60: جانی ریورا
 • دهه 70: ساندرو ماتزولا (نیمه اول)، روبرتو بتگا (نیمه دوم)
 • دهه 80: گائتانو شیرآ (نیمه اول)، فرانکو بارزی (نیمه دوم)
 • دهه 90: روبرتو باجو (نیمه اول)، پائولو مالدینی (نیمه دوم)
 • دهه 2000: فرانچسکو توتی (نیمه اول)، آندره آ پیرلو (نیمه دوم)

بیشتر بخوانید

نظرات کاربران

 • مسئولیت دیدگاه با نویسنده‌ی آن است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *