غلامحسین بنان

دانلود آلبوم آثار روح الله خالقی از عبدالوهاب شهیدی و غلامحسین بنان

آلبوم آثار روح الله خالقی اثری از عبدالوهاب شهیدی و غلامحسین بنان است که به کوشش گلنوش خالقی در سال ۱۳۸۳ منتشر شد و در اختیار علاقه‌مندان به موسیقی قرار گرفت. به گزارش خوبو، آلبوم ادامه مطلب

دانلود آلبوم آشنایی با شیوه آواز استاد غلامحسین بنان ۱۰

آلبوم آشنایی با شیوه آواز استاد غلامحسین بنان ۱۰ اثری از غلامحسین بنان است که در اختیار علاقه‌مندان به موسیقی قرار گرفت. به گزارش خوبو، آلبوم موسیقی آشنایی با شیوه آواز استاد غلامحسین بنان ۱۰ ادامه مطلب

دانلود آلبوم آشنایی با شیوه آواز استاد غلامحسین بنان ۹ – دستگاه ماهور

آلبوم آشنایی با شیوه آواز استاد غلامحسین بنان ۹ – دستگاه ماهور اثری از غلامحسین بنان و با آهنگسازی حسینعلی ملاح و علینقی وزیری است. به گزارش خوبو، آلبوم موسیقی دستگاه ماهور ۱ و ۲ ادامه مطلب

دانلود آلبوم آشنایی با شیوه آواز استاد غلامحسین بنان ۸ – دستگاه همایون و آواز اصفهان

آلبوم آشنایی با شیوه آواز استاد غلامحسین بنان ۸ – دستگاه همایون و آواز اصفهان اثری از غلامحسین بنان و با آهنگسازی اکبر محسنی، علی اکبر شهنازی و نصرالله زرین پنجه است. به گزارش خوبو، ادامه مطلب

دانلود آلبوم آشنایی با شیوه آواز استاد غلامحسین بنان ۷ – دستگاه چهارگاه و آواز شوشتری

آلبوم آشنایی با شیوه آواز استاد غلامحسین بنان ۷ – دستگاه چهارگاه و آواز شوشتری ۱ و ۲ اثری از غلامحسین بنان و با آهنگسازی  لطف الله مجد، روح الله خالقی، نصرالله زرین پنجه و ادامه مطلب

دانلود آلبوم آشنایی با شیوه آواز استاد غلامحسین بنان ۶ – دستگاه سه گاه ۱ و ۲

آلبوم آشنایی با شیوه آواز استاد غلامحسین بنان ۶ – دستگاه سه گاه ۱ و ۲ اثری از غلامحسین بنان و با آهنگسازی نصرالله زرین پنجه، علی تجویدی و روح الله خالقی است. به گزارش ادامه مطلب

دانلود آلبوم آشنایی با شیوه آواز استاد غلامحسین بنان ۵ – دستگاه نوا

آلبوم آشنایی با شیوه آواز استاد غلامحسین بنان ۵ – دستگاه نوا اثری از غلامحسین بنان و با آهنگسازی روح الله خالقی و مرتضی محجوبی است. به گزارش خوبو، آلبوم موسیقی دستگاه نوا اثری از ادامه مطلب

دانلود آلبوم آشنایی با شیوه آواز استاد غلامحسین بنان ۴ – آواز بیات ترک

آلبوم آشنایی با شیوه آواز استاد غلامحسین بنان ۴ – آواز بیات ترک اثری از غلامحسین بنان است. به گزارش خوبو، آلبوم موسیقی آواز بیات ترک اثری از غلامحسین بنان است که اجراهای خصوصی ایشان ادامه مطلب