کوینکس پد

سفارشات محدود و سفارشات بازار در صرافی کوینکس CoinEx چیست؟

سفارش حد چیست؟ سفارشات محدود با قیمت تعیین شده توسط معامله گران خرید/فروش می‌شوند. به عبارت دیگر، این دستورات زمانی اجرا می‌شوند که قیمت‌های بازار به رقم از پیش تعیین شده برسد. هنگام ایجاد یک ادامه مطلب