بهروز شعیبی

فیلم مغز استخوان

فیلم مغز استخوان فیلمی ایرانی است که توسط حمیدرضا قربانی در سال ۱۳۹۸ ساخته شده و در سی و هشتمین دوره جشنواره بین المللی فیلم فجر اکران شد. این فیلم به دلیل شیوع ویروس کرونا، ادامه مطلب

فیلم روز بلوا

فیلم روز بلوا فیلمی ایرانی است که توسط بهروز شعیبی در سال ۱۳۹۸ ساخته شد و در سی و هشتمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم فجر به اکران درآمد. به گزارش خوبو، روز بلوا در آذر ادامه مطلب

فیلم هناس

فیلم هناس فیلمی ایرانی است که توسط حسین دارابی در سال ۱۴۰۰ ساخته شد و در چهلمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم فجر به اکران درآمد. به گزارش خوبو، هناس حول محور داریوش رضایی دانشمند هسته‌ای ادامه مطلب

فیلم سیانور

فیلم سیانور فیلمی ایرانی است که توسط بهروز شعیبی در سال ۱۳۹۴ ساخته شد و در سی و چهارمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم فجر به اکران درآمد. به گزارش خوبو، داستان فیلم سیانور برگرفته از ادامه مطلب

فیلم گزارش یک جشن

فیلم گزارش یک جشن فیلمی ایرانی است که توسط ابراهیم حاتمی کیا در سال ۱۳۸۹ ساخته شده و در بیست و نهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم فجر اکران شد. به گزارش خوبو، گزارش یک جشن ادامه مطلب

فیلم طلا و مس

فیلم طلا و مس فیلمی ایرانی است که توسط همایون اسعدیان در سال ۱۳۸۷ ساخته شده و در بیست و هشتمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم فجر به اکران درآمد. به گزارش خوبو، طلا و مس ادامه مطلب

فیلم دهلیز

فیلم دهلیز فیلمی ایرانی است که توسط بهروز شعیبی در سال ۱۳۹۱ ساخته شده و در سی و یکمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم فجر به اکران درآمد. به گزارش خوبو، دهلیز یکی از بهترین فیلم‌های ادامه مطلب

فیلم دارکوب

فیلم دارکوب فیلمی ایرانی است که توسط بهروز شعیبی در سال ۱۳۹۶ ساخته شده و در سی و ششمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم فجر به اکران درآمد. به گزارش خوبو، دارکوب یکی از فیلم‌های خوب ادامه مطلب