بوم

بوم نقاشی

بوم نقاشی یک تکیه گاه سنتی برای نقاشی است که برای قرن ها توسط استادان مورد استفاده قرار می گیرد و در دوران مدرن نیز به عنوان تکیه گاه انتخابی دوام آورده است.