په په

یورو 2016

یورو 2016، پانزدهمین دوره برگزاری مسابقات جام ملت های اروپا بود که توسط کنفدراسیون فوتبال اروپا (یوفا) برگزار می‌شد. به گزارش خوبو و به نقل از سایت یوفا، پانزدهمین دوره جام ملت های اروپا با ادامه مطلب

یورو 2012

یورو 2012، چهاردهمین دوره برگزاری مسابقات جام ملت های اروپا بود که توسط کنفدراسیون فوتبال اروپا (یوفا) برگزار می‌شد. به گزارش خوبو و به نقل از سایت یوفا، چهاردهمین دوره جام ملت های اروپا با ادامه مطلب