0

برنامه و جدول بازی های جام جهانی 2022

جام جهانی 2022
بازدید 4662

برنامه مسابقات جام جهانی 2022 را بررسی می‌کنیم و روز و تاریخ برگزاری مسابقاتی که در این دوره برگزار می‌شود را به طور دقیق برایتان آماده کرده‌ایم.

به گزارش خوبو و به نقل از سایت فیفا، مطابق برنامه مسابقات جام جهانی 2022، از تاریخ ۲۰ نوامبر ۲۰۲۲ (۲۹ آبان ۱۴۰۱) آغاز و پس از گذشت حدود یک ماه، در تاریخ ۱۸ دسامبر ۲۰۲۲ (۲۷ آذر ۱۴۰۱) خاتمه خواهد یافت.

خرید رمزارز از بهترین صرافی‌های ارزدیجیتال ایرانی

مرحله گروهی جام جهانی 2022

تیم‌های حاضر در مرحله گروهی جام جهانی 2022

پس از سیدبندی صورت گرفته، قرعه کشی مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۲، در تاریخ ۱ آوریل ۲۰۲۲ (۱۲ فروردین ۱۴۰۱) در شهر دوحه قطر انجام شد و تیم‌ها حریفان خود را شناختند.

گروه بندیسید 1سید 2سید 3سید 4
گروه Aقطرهلندسنگالاکوادور
گروه Bانگلیسآمریکاایرانولز
گروه Cآرژانتینمکزیکلهستانعربستان
گروه Dفرانسهدانمارکتونساسترالیا
گروه Eاسپانیاآلمانژاپنکاستاریکا
گروه Fبلژیککرواسیمراکشکانادا
گروه Gبرزیلسوئیسصربستانکامرون
گروه Hپرتغالاروگوئهکره جنوبیغنا
لعیب نماد جام جهانی 2022
لعیب نماد جام جهانی 2022

برنامه بازی های مرحله گروهی جام جهانی 2022

مسابقات جام جهانی ۲۰۲۲ از روز یکشنبه ۲۰ نوامبر ۲۰۲۲ میلادی، ۲۹ آبان ۱۴۰۱ با بازی قطر – اکوادور در استادیوم البيت شهر الخور، رسماً آغاز خواهد شد. ساعت‌های زیر به وقت تهران است.

تاریخساعتگروهمسابقهاستادیوم (شهر)
یکشنبه 20 نوامبر، 30 آبان۱۹:۳۰Aقطر – اکوادورالبيت (الخور)
دوشنبه 21 نوامبر، 30 آبان۱۶:۳۰Bانگلیس – ایرانخلیفه (دوحه)
دوشنبه 21 نوامبر، 30 آبان۱۹:۳۰Aسنگال – هلندالثمامة (دوحه)
دوشنبه 21 نوامبر، 30 آبان۲۲:۳۰Bآمریکا – ولزاحمد بن علی (الریان)
سه‌شنبه 22 نوامبر، 1 آذر۱۳:۳۰Cآرژانتین – عربستانلوسیل (لوسیل)
سه‌شنبه 22 نوامبر، 1 آذر۱۶:۳۰Dدانمارک – تونسالمدينة التعليمية (الریان)
سه‌شنبه 22 نوامبر، 1 آذر۱۹:۳۰Cمکزیک – لهستان974 (دوحه)
سه‌شنبه 22 نوامبر، 1 آذر۲۲:۳۰Dفرانسه – استرالیاالجنوب (الوکره)
چهارشنبه 23 نوامبر، 2 آذر۱۳:۳۰Fمراکش – کرواسیالبيت (الخور)
چهارشنبه 23 نوامبر، 2 آذر۱۶:۳۰Eآلمان – ژاپنخلیفه (دوحه)
چهارشنبه 23 نوامبر، 2 آذر۱۹:۳۰Eاسپانیا – کاستاریکاالثمامة (دوحه)
چهارشنبه 23 نوامبر، 2 آذر۲۲:۳۰Fبلژیک – کانادااحمد بن علی (الریان)
پنجشنبه 24 نوامبر، 3 آذر۱۳:۳۰Gسوئیس – کامرونالجنوب (الوکره)
پنجشنبه 24 نوامبر، 3 آذر۱۶:۳۰Hاروگوئه – کره جنوبیالمدينة التعليمية (الریان)
پنجشنبه 24 نوامبر، 3 آذر۱۹:۳۰Hپرتغال – غنا974 (دوحه)
پنجشنبه 24 نوامبر، 3 آذر۲۲:۳۰Gبرزیل – صربستانلوسیل (لوسیل)
جمعه 25 نوامبر، 4 آذر۱۳:۳۰Bولز – ایراناحمد بن علی (الریان)
جمعه 25 نوامبر، 4 آذر۱۶:۳۰Aقطر – سنگالالثمامة (دوحه)
جمعه 25 نوامبر، 4 آذر۱۹:۳۰Aهلند – اکوادورخلیفه (دوحه)
جمعه 25 نوامبر، 4 آذر۲۲:۳۰Bانگلیس – آمریکاالبيت (الخور)
شنبه 26 نوامبر، 5 آذر۱۳:۳۰Dتونس – استرالیاالجنوب (الوکره)
شنبه 26 نوامبر، 5 آذر۱۶:۳۰Cلهستان – عربستانالمدينة التعليمية (الریان)
شنبه 26 نوامبر، 5 آذر۱۹:۳۰Dفرانسه – دانمارک974 (دوحه)
شنبه 26 نوامبر، 5 آذر۲۲:۳۰Cآرژانتین – مکزیکلوسیل (لوسیل)
یکشنبه 27 نوامبر، 6 آذر۱۳:۳۰Eژاپن – کاستاریکااحمد بن علی (الریان)
یکشنبه 27 نوامبر، 6 آذر۱۶:۳۰Fبلژیک – مراکشالثمامة (دوحه)
یکشنبه 27 نوامبر، 6 آذر۱۹:۳۰Fکرواسی – کاناداخلیفه (دوحه)
یکشنبه 27 نوامبر، 6 آذر۲۲:۳۰Eاسپانیا – آلمانالبيت (الخور)
دوشنبه 28 نوامبر، 7 آذر۱۳:۳۰Gکامرون – صربستانالجنوب (الوکره)
دوشنبه 28 نوامبر، 7 آذر۱۶:۳۰Hکره جنوبی – غناالمدينة التعليمية (الریان)
دوشنبه 28 نوامبر، 7 آذر۱۹:۳۰Gبرزیل – سوئیس974 (دوحه)
دوشنبه 28 نوامبر، 7 آذر۲۲:۳۰Hپرتغال – اروگوئهلوسیل (لوسیل)
سه‌شنبه 29 نوامبر، 8 آذر۱۸:۳۰Aاکوادور – سنگالخلیفه (دوحه)
سه‌شنبه 29 نوامبر، 8 آذر۱۸:۳۰Aهلند – قطرالبيت (الخور)
سه‌شنبه 29 نوامبر، 8 آذر۲۲:۳۰Bولز – انگلیساحمد بن علی (الریان)
سه‌شنبه 29 نوامبر، 8 آذر۲۲:۳۰Bایران – آمریکاالثمامة (دوحه)
چهارشنبه 30 نوامبر، 9 آذر۱۸:۳۰Dاسترالیا – دانمارکالجنوب (الوکره)
چهارشنبه 30 نوامبر، 9 آذر۱۸:۳۰Dتونس- فرانسهالمدينة التعليمية (الریان)
چهارشنبه 30 نوامبر، 9 آذر۲۲:۳۰Cلهستان – آرژانتین974 (دوحه)
چهارشنبه 30 نوامبر، 9 آذر۲۲:۳۰Cعربستان – مکزیکلوسیل (لوسیل)
پنجشنبه 1 دسامبر، 10 آذر۱۸:۳۰Fکرواسی – بلژیکاحمد بن علی (الریان)
پنجشنبه 1 دسامبر، 10 آذر۱۸:۳۰Fکانادا – مراکشالثمامة (دوحه)
پنجشنبه 1 دسامبر، 10 آذر۲۲:۳۰Eژاپن – اسپانیاخلیفه (دوحه)
پنجشنبه 1 دسامبر، 10 آذر۲۲:۳۰Eکاستاریکا – آلمانالبيت (الخور)
جمعه 2 دسامبر، 11 آذر۱۸:۳۰Hغنا – اروگوئهالجنوب (الوکره)
جمعه 2 دسامبر، 11 آذر۱۸:۳۰Hکره جنوبی – پرتغالالمدينة التعليمية (الریان)
جمعه 2 دسامبر، 11 آذر۲۲:۳۰Gصربستان – سوئیس974 (دوحه)
جمعه 2 دسامبر، 11 آذر۲۲:۳۰Gکامرون – برزیللوسیل (لوسیل)

قوانین برگزاری مسابقات جام جهانی 2022

دو تیم نخست هر گروه مستقیماً راهی مرحله بعدی می‌شوند، تا ترکیب شانزده تیم مرحله یک هشتم نهایی مسابقات مشخص شود. امتیاز، تفاضل گل و گل زده، اولویت صعود تیم‌ها را مشخص می‌کند.

در مرحله گروهی، وقتی دو یا چند تیم بر اساس معیارهای فوق عملکرد برابری داشته باشند، ترتیب اولویت‌بندی تیم‌ها به شرح ذیل است:

 1. امتیازات گرفته شده در بازی رودررو
 2. تفاضل گل در بازی رودررو
 3. گل‌های زده در بازی رودررو
 4. امتیازات بازی جوانمردانه
  1. کارت زرد: ۱ امتیاز منفی
  2. کارت قرمز غیرمستقیم (کارت زرد دوم): ۳ امتیاز منفی
  3. کارت قرمز مستقیم: ۴ امتیاز منفی
  4. کارت زرد و کارت قرمز مستقیم: ۵ امتیاز منفی
 5. قرعه کشی توسط کمیته برگزاری مسابقات

برنامه بازی های مراحل حذفی جام جهانی 2022

در این قسمت برنامه مسابقات جام جهانی 2022 در مراحل حذفی (یک هشتم نهایی، یک چهارم نهایی، نیمه نهایی، رده بندی و فینال) را بررسی می‌کنیم.

مرحله یک هشتم نهایی

پس از اتمام مرحله گروهی، مرحله یک هشتم نهایی مسابقات با حضور 16 تیم برتر مرحله گروهی برگزار خواهد شد.

#تاریخساعتمسابقهاستادیوم (شهر)
49شنبه 3 دسامبر، 12 آذر۱۸:۳۰هلند – آمریکاخلیفه (دوحه)
50شنبه 3 دسامبر، 12 آذر۲۲:۳۰آرژانتین – استرالیااحمد بن علی (الریان)
52یکشنبه 4 دسامبر، 13 آذر۱۸:۳۰فرانسه – لهستانالثمامة (دوحه)
51یکشنبه 4 دسامبر، 13 آذر۲۲:۳۰انگلیس – سنگالالبيت (الخور)
53دوشنبه 5 دسامبر، 14 آذر۱۸:۳۰ژاپن – کرواسیالجنوب (الوکره)
54دوشنبه 5 دسامبر، 14 آذر۲۲:۳۰برزیل – کره جنوبی974 (دوحه)
55سه‌شنبه 6 دسامبر، 15 آذر۱۸:۳۰مراکش – اسپانیاالمدينة التعليمية (الریان)
56سه‌شنبه 6 دسامبر، 15 آذر۲۲:۳۰پرتغال – سوئیسلوسیل (لوسیل)

مرحله یک چهارم نهایی

پس از دو روز استراحت، مرحله یک چهارم نهایی مسابقات با حضور 8 تیم برنده مرحله یک هشتم نهایی، برگزار خواهد شد.

#تاریخساعتمسابقهاستادیوم (شهر)
58جمعه 9 دسامبر، 18 آذر۱۸:۳۰کرواسی – برزیلالمدينة التعليمية (الریان)
57جمعه 9 دسامبر، 18 آذر۲۲:۳۰هلند – آرژانتینلوسیل (لوسیل)
60شنبه 10 دسامبر، 19 آذر۱۸:۳۰مراکش – برنده بازی 56الثمامة (دوحه)
59شنبه 10 دسامبر، 19 آذر۲۲:۳۰انگلیس – فرانسهالبيت (الخور)

مرحله نیمه نهایی

پس از دو روز استراحت، مرحله نیمه نهایی مسابقات با حضور 4 تیم برنده مرحله یک چهارم نهایی، برگزار خواهد شد.

#تاریخساعتمسابقهشهر
61سه‌شنبه 13 دسامبر، 22 آذر۲۲:۳۰برنده بازی 57 – برنده بازی 58لوسیل (لوسیل)
62چهارشنبه 14 دسامبر، 23 آذر۲۲:۳۰برنده بازی 59 – برنده بازی 60البيت (الخور)

رده بندی

پس از دو روز استراحت، مسابقه رده بندی برای تعیین تیم سوم مسابقات، در استادیوم خلیفه شهر دوحه برگزار خواهد شد.

تاریخساعتمسابقهشهر
شنبه 17 دسامبر، 26 آذر۱۸:۳۰بازنده بازی 61 – بازنده بازی 62خلیفه (دوحه)

فینال

سرانجام در تاریخ 27 آذر 1401، آخرین بازی مسابقات برای مشخص شدن تیم قهرمان، در استادیوم لوسیل شهر جدید لوسیل برگزار خواهد شد.

تاریخساعتمسابقهشهر
یکشنبه 18 دسامبر، 27 آذر۱۸:۳۰برنده بازی 61 – برنده بازی 62لوسیل (لوسیل)
استادیوم لوسیل محل برگزاری دیدار فینال جام جهانی 2022
استادیوم لوسیل محل برگزاری دیدار فینال جام جهانی 2022

نتایج کامل جام جهانی فوتبال قطر ۲۰۲۲

نتیجه و جزئیات بازی قطر – اکوادور

نتیجه و جزئیات بازی قطر – اکوادور

نتیجه و جزئیات بازی ایران – انگلستان

نتیجه و جزئیات بازی ایران – انگلستان

نتیجه و جزئیات بازی هلند – سنگال

نتیجه و جزئیات بازی هلند – سنگال

نتیجه و جزئیات بازی آمریکا – ولز

نتیجه و جزئیات بازی آمریکا – ولز

نتیجه و جزئیات بازی آرژانتین – عربستان صعودی

نتیجه و جزئیات بازی آرژانتین – عربستان صعودی

نتیجه و جزئیات بازی دانمارک – تونس

نتیجه و جزئیات بازی لهستان – مکزیک

نتیجه و جزئیات بازی فرانسه – استرالیا

نتیجه و جزئیات بازی کرواسی – مراکش

نتیجه و جزئیات بازی کرواسی – مراکش

نتیجه و جزئیات بازی ژاپن – آلمان

نتیجه و جزئیات بازی ژاپن – آلمان

نتیجه و جزئیات بازی کاستاریکا – اسپانیا

نتیجه و جزئیات بازی کاستاریکا – اسپانیا

نتیجه و جزئیات بازی بلژیک – کانادا

نتیجه و جزئیات بازی سوییس – کامرون

نتیجه و جزئیات بازی سوییس – کامرون

نتیجه و جزئیات بازی کره جنوبی – اروگوئه

نتیجه و جزئیات بازی کره جنوبی – اروگوئه

نتیجه و جزئیات بازی پرتغال – غنا

نتیجه و جزئیات بازی پرتغال – غنا

نتیجه و جزئیات بازی برزیل – صربستان

نتیجه و جزئیات بازی برزیل – صربستان

نتیجه و جزئیات بازی ایران – ولز

نتیجه و جزئیات بازی ایران – ولز

نتیجه و جزئیات بازی قطر – سنگال

نتیجه و جزئیات بازی قطر – سنگال

نتیجه و جزئیات بازی هلند – اکوادور

نتیجه و جزئیات بازی هلند – اکوادور

نتیجه و جزئیات بازی آمریکا – انگلیس

نتیجه و جزئیات بازی استرالیا – تونس

نتیجه و جزئیات بازی عربستان – لهستان

نتیجه و جزئیات بازی فرانسه – دانمارک

نتیجه و جزئیات بازی آرژانتین – مکزیک

نتیجه و جزئیات بازی ژاپن – کاستاریکا

نتیجه و جزئیات بازی مراکش – بلژیک

نتیجه و جزئیات بازی کانادا – کرواسی

نتیجه و جزئیات بازی آلمان – اسپانیا

نظرات کاربران

 • مسئولیت دیدگاه با نویسنده‌ی آن است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *