0

تیم منتخب تاریخ آلمان از نگاه IFFHS

تیم منتخب تاریخ آلمان

تیم منتخب تاریخ آلمان توسط فدراسیون بین المللی تاریخ و آمار فوتبال برگزیده شد. نام‌های بزرگ و تاریخ‌سازی در ترکیب تیم منتخب آلمان دیده می‌شود. چند بازیکن از این ترکیب در میان بهترین‌های تاریخ فوتبال قرار دارند.

به گزارش خوبو و به نقل از IFFHS، بهترین بازیکنان تاریخ آلمان انتخاب شدند. بدون شک، بکن باوئر، ماتئوس، رومنیگه و گرد مولر نام‌آشناترین و بزرگترین بازیکنان حاضر در این لیست هستند.

فدراسیون بین المللی تاریخ و آمار فوتبال سعی خود را مبنی بر انتخاب تیم منتخب تاریخ هر کدام از کشورهای عضو فیفا تا پایان سال 2020 کرده و به مرور تیم‌های منتخب را منتشر می‌کند.

لام، بکن باوئر و مولر در تیم منتخب تاریخ اروپا و بکن باوئر در تیم منتخب تاریخ فوتبال از نگاه IFFHS حضور داشتند. فرانتس بکن باوئر بهترین بازیکن قرن بیستم کشور آلمان از نگاه IFFHS شد. بکن باوئر و ماتئوس در تیم منتخب تاریخ فوتبال از نگاه فرانس فوتبال قرار گرفتند.

گرد مولر (1970)، فرانتس بکن باوئر (1972 و 1976)، کارل هاینتس رومنیگه (1980 و 1981)، لوتار ماتئوس (1990) و ماتیاس زامر (1996) بازیکنان آلمانی هستند که موفق به کسب توپ طلا شدند.

همچنین در ادامه بهترین‌های تاریخ آلمان در پایان سال 2010 میلادی که توسط دو رسانه معتبر منتشر شده‌اند را ملاحظه خواهید کرد.

تیم منتخب تاریخ آلمان از نگاه فدراسیون بین المللی تاریخ و آمار فوتبال

تیم A

تیم منتخب تاریخ آلمان با سیستم 3-3-4 بدین شکل منتشر شده است:

پست بازیبازیکن برگزیدهباشگاه محبوب*سال‌های بازی
دروازه بانسپ مایربایرن مونیخ1980-1962
مدافع راستمانفرد کالتزهامبورگ1991-1971
مدافع میانیفرانتس بکن باوئربایرن مونیخ1983-1964
مدافع میانیپل برایتنربایرن مونیخ، رئال مادرید1983-1970
مدافع چپآندریاس برمهکایزرسلاترن، اینترمیلان1998-1978
هافبک دفاعیلوتار ماتئوسمونشن گلادباخ، بایرن مونیخ، اینترمیلان2000-1978
هافبک هجومیگونتر نتزرمونشن گلادباخ، رئال مادرید1977-1963
هافبک هجومیوولفگانگ اووراثکلن1977-1962
مهاجمفریتس والترکایزرسلاترن1959-1937
مهاجمگرد مولربایرن مونیخ1981-1963
مهاجمکارل هاینتس رومنیگهبایرن مونیخ1989-1974

تیم B

پست بازیبازیکن برگزیدهباشگاه محبوب*سال‌های بازی
دروازه باناولیور کانکارلسروهه، بایرن مونیخ2008-1987
مدافع راستبرتی فوگتسمونشن گلادباخ1979-1965
مدافع میانیماتیاس زامردینامو درسدن، دورتموند1998-1985
مدافع میانییورگن کولریوونتوس، دورتموند2002-1983
مدافع چپکارل هاینتس شنلینگرکلن، آث میلان1975-1958
هافبک دفاعیراینر بونهوفمونشن گلادباخ1983-1970
هافبک راستتوماس هسلرکلن، رم، کارلسروهه، مونیخ 18602004-1984
هافبک چپپیتر لیتبارسکیکلن1997-1978
هافبک هجومیبرند شوستربارسلونا1997-1978
مهاجماووه زیلرهامبورگ1972-1953
مهاجمیورگن کلینزمناشتوتگارت، اینترمیلان1998-1981

تیم C

پست بازیبازیکن برگزیدهباشگاه محبوب*سال‌های بازی
دروازه بانمانوئل نویرشالکه، بایرن مونیخ2004-؟
مدافع راستفیلیپ لامبایرن مونیخ2017-2001
مدافع میانیاولی اشتیلیکهمونشن گلادباخ، رئال مادرید1988-1972
مدافع میانیکارل هاینتس فورستراشتوتگارت، مارسی1990-1977
مدافع چپهانس پیتر بریگلکایزرسلاترن، ورونا1988-1975
هافبک میانیاشتفان افن برگمونشن گلادباخ، بایرن مونیخ2004-1987
هافبک میانیباستین شواین اشتایگربایرن مونیخ2019-2001
هافبک هجومیمیشاییل بالاکبایرلورکوزن، بایرن مونیخ، چلسی2012-1995
هافبک هجومیآندریاس مولرفرانکفورت، دورتموند2004-1985
مهاجمرودی فولروردربرمن، آاس رم1996-1977
مهاجممیروسلاو کلوزهکایزرسلاترن، لاتزیو2016-1998
*در این قسمت یک یا دو باشگاهی که بازیکنان بیشترین درخشش را در آن‌ها دارا بوده اند، نوشته‌ایم

تیم منتخب تاریخ آلمان شرقی از نگاه فدراسیون بین المللی تاریخ و آمار فوتبال

تیم منتخب تاریخ آلمان شرقی با سیستم 3-3-4 بدین شکل منتشر شده است:

پست بازیبازیکن برگزیدهباشگاه محبوب*سال‌های بازی
دروازه بانیورگن کرویتسویکاو1981-1965
مدافع راستکلاوس اوربانچیکچمی هال1972-1960
مدافع میانیبرند برانشچمی هال1977-1962
مدافع میانیهانس یورگن دورنردینامو درسدن1985-1968
مدافع چپلوتار کوربیووایتکارل زایس ینا1984-1968
هافبک میانییورگن پومرنکهماگدبورگ1985-1970
هافبک هجومییورگن نولدنرفوروارتس برلین1973-1959
هافبک هجومییورگن اسپاروازرماگدبورگ1979-1966
مهاجمهانس یورگن کریشهدینامو درسدن1978-1964
مهاجمیواخیم اشترایشهانزا روشتوک، ماگدبورگ1985-1969
مهاجمپتر دوکهکارل زایس ینا1977-1959
تیم منتخب تاریخ آلمان شرقی

تیم منتخب تاریخ آلمان از نگاه XTRATIME

این در حالیست که در سال 2010، سایت XTRATIME اقدام به انتخاب بهترین‌های هر کشور کرد. در آن سال 6 تیم منتخب برتر تاریخ فوتبال آلمان توسط این وب سایت منتشر شد و نتایج جالبی به همراه داشت. برای هر بازیکنی نیز یک کلاس در نظر گرفته شده بود. ترتیب سطح بازیکنان به شرح ذیل بود، که جلوی نام بازیکنان مشخص می‌شود.

 1. Crown (تاج پادشاهی)
 2. King Gold (پادشاه طلایی)
 3. King Silver (پادشاه نقره‌ای)
 4. King Bronze (پادشاه برنزی)
 5. Queen Gold (وزیر طلایی)
 6. Queen Silver (وزیر نقره‌ای)
 7. Queen Bronze (وزیر برنزی)
 8. Prince Gold (شاهزاده طلایی)
 9. Prince Silver (شاهزاده نقره‎ای)
 10. Prince Bronze (شاهزاده برنزی)

تیم A

پست بازیبازیکن برگزیدهباشگاه محبوب*سطح بازی
دروازه بانسپ مایربایرن مونیخKing Bronze
مدافع راستبرتی فوگتسمونشن گلادباخQueen Gold
مدافع میانییورگن کولریوونتوس، دورتموندQueen Gold
مدافع میانیفرانتس بکن باوئربایرن مونیخKing Gold
مدافع چپکارل هاینتس شنلینگرکلن، آث میلانKing Bronze
هافبک دفاعیلوتار ماتئوساینترمیلان، بایرن مونیخKing Silver
هافبک هجومیوولفگانگ اووراثکلنQueen Gold
وینگر راستهلموت رانروت ویس اسنQueen Silver
وینگر چپفریتس والترکایزرسلاترنQueen Gold
مهاجمگرد مولربایرن مونیخKing Silver
مهاجمکارل هاینتس رومنیگهبایرن مونیخQueen Gold

تیم B

پست بازیبازیکن برگزیدهباشگاه محبوب*سطح بازی
دروازه باناولیور کانبایرن مونیخKing Bronze
مدافع راستپل یانسدوسلدورفQueen Bronze
مدافع میانیکارل هاینتس فورستراشتوتگارت، مارسیQueen Silver
مدافع میانیماتیاس زامردورتموندQueen Gold
مدافع چپآندریاس برمهکایزرسلاترن، اینترمیلانQueen Silver
هافبک دفاعیپل برایتنربایرن مونیخQueen Gold
هافبک میانیفریتس ستپانشالکه 04 Queen Bronze
هافبک هجومیگونتر نتزرمونشن گلادباخQueen Gold
هافبک هجومیبرند شوستربارسلوناQueen Silver
مهاجماووه زیلرهامبورگQueen Gold
مهاجمیورگن کلینزمناشتوتگارت، اینترمیلان، بایرن مونیخQueen Silver

تیم C

پست بازیبازیکن برگزیدهباشگاه محبوب*سطح بازی
دروازه بانتونی شوماخرکلنQueen Gold
مدافع راستمانفرد کالتسهامبورگPrince Gold
مدافع میانیویلی شولزشالکه 04، هامبورگQueen Bronze
مدافع میانیهانس یورگن دورنردینامو درسدنPrince Gold
مدافع چپریهولد مونزنبرگآخنPrince Gold
هافبک دفاعیهورست سیمانیاکووپرتالرQueen Silver
وینگر راستپیر لیتبارسکیکلنPrince Gold
وینگر چپهانس شفرکلنQueen Silver
مهاجمهلموت هالربولونیا، یوونتوسQueen Bronze
مهاجمرودی فولروردربرمن، آاس رمQueen Bronze
مهاجمارنست کوزوراشالکه 04Queen Bronze

تیم D

پست بازیبازیکن برگزیدهباشگاه اصلیسطح بازی
دروازه بانبرت تراوتمنمنچسترسیتیQueen Gold
مدافع راستهانس پیتر بریگلکایزرسلاترنPrince Gold
مدافع میانیگیدو بوخوالداشتوتگارتPrince Gold
مدافع میانیاولی اشتیلیکهمونشن گلادباخ، رئال مادریدPrince Gold
مدافع چپاریش یوسکوویاکدوسلدورفPrince Gold
هافبک میانیاشتفان افن برگبایرن مونیخPrince Gold
هافبک میانیمیشاییل بالاکبایرن مونیخ، چلسیQueen Bronze
هافبک هجومیتوماس هسلرآاس رم، کارلسروهه، مونیخ 1860Queen Bronze
هافبک هجومیآندریاس مولردورتموندPrince Gold
مهاجممکس مورلوکنورنبرگPrince Gold
مهاجمریچارد هافمندرسدنرPrince Gold

تیم E

پست بازیبازیکن برگزیدهباشگاه اصلیسطح بازی
دروازه بانیورگن کرویتسویکاوQueen Silver
مدافع راستاشتفان رویتردورتموندPrince Gold
مدافع میانیتوماس هلمردورتموند، بایرن مونیخPrince Gold
مدافع میانیوولفگانگ وبرکلنPrince Gold
مدافع چپهورست دیتر هوجسوردربرمنPrince Gold
هافبک دفاعیآندریاس کوپفرشوینفرتPrince Gold
هافبک میانیدمیتریو آلبرتینیآث میلانPrince Silver
وینگر راستیورگن گرابوسکیفرانکفورتPrince Gold
وینگر چپابرهارد فوگلکارل مارکس اشتات، کارل زیس یناPrince Silver
مهاجمکلاوس فیشرشالکهPrince Gold
مهاجمفلیکس ماگاتهامبورگPrince Silver
مهاجمکلاوس آلوفسکلنPrince Gold

تیم F

پست بازیبازیکن برگزیدهباشگاه اصلیسطح بازی
دروازه بانهانس تیلکوسکیوستفالیا هرن، دورتموندQueen Silver
مدافع راستکلاوس اوربانچیکچمی هالPrince Silver
مدافع میانیهانتس گئورگ شوارتزنبکبایرن مونیخPrince Silver
مدافع میانیلودویگ گولدبرونربایرن مونیخPrince Gold
مدافع چپبرنارد دیتسدویسبورگPrince Silver
هافبک دفاعیراینر بونهوفمونشن گلادباخPrince Gold
هافبک میانیمهمت شولبایرن مونیخPrince Silver
وینگر راستارنست لنرآگزبورگPrince Gold
وینگر چپیوپ هاینکسمونشن گلادباخPrince Gold
مهاجمیواخیم اشترایشماگدبورگPrince Silver
مهاجممیروسلاو کلوزهکایزرسلاترن، وردربرمنPrince Silver

بهترین بازیکنان تاریخ آلمان در هر پست

دروازه بان

 1. سپ مایر
 2. اولیور کان
 3. تونی شوماخر
 4. برت تراوتمن
 5. یورگن کروی
 6. هانس تیلکوسکی
 7. آندریاس کوپکه
 8. بودو ایگنر
 9. اولی اشتاین
 10. ایکه ایمل
 11. فردریک هنکنراث
 12. تونی تورک
 13. هانس یاکوب
 14. نوربرت نیگبور
 15. ینس لمن
 16. ویلیبالد کرس
 17. هاینریش استولفاث
 18. رنه مولر
 19. برند فرانکه
 20. هانس اولرایش گراپنتین
 21. رودولف کارگوس
 22. اشتفان کلوس
 23. هانس یورگ بوت
 24. مانوئل نویر

سوییپر

 1. فرانتس بکن باوئر
 2. ماتیاس زامر
 3. هانس یورگن دورنر
 4. کلاوس فیشل
 5. هورست بلاکنبرگ
 6. برند برانش
 7. کلاوس اوگن تالر
 8. اولاف تون
 9. ماتیاس هرجت
 10. مانفرد بینتس
 11. ینس نووتنی
 12. کریستین ورنز
 13. گرد کیشه

مدافع یارکوب

 1. یورگن کولر
 2. کارل هاینتس فورستر
 3. ویلی شولز
 4. رینهولد مونزنبرگ
 5. وولفگانگ وبر
 6. گیدو بوخوالد
 7. هربرت ارهارت
 8. توماس هلمر
 9. هانس گئورگ شوارتزنبک
 10. دیتمار یاکوبس

مدافع کناری

 1. کارل هاینتس شنلینگر
 2. برتی فوگتس
 3. آندریاس برمه
 4. پل برایتنر
 5. پل یانس
 6. مانفرد کالتس
 7. هانس پیتر بریگل
 8. اریش یوسکوویاک
 9. هورتس دیتر هوجس
 10. برنهارد دیتس
 11. کلاوس اوربانچیک
 12. اشتفان رویتر
 13. فیلیپ لام
 14. کوراد ویسه
 15. برند پاتسکه
 16. توماس برتولد
 17. توماس اشترونز
 18. یورگ هاینریش
 19. کریستین زیگه
 20. مارکوس بابل

هافبک دفاعی

 1. هورتس سیمانیاک
 2. اولی اشتیلیکه
 3. آندریاس کوپفر
 4. راینر بونهوف
 5. لودویگ گولدبرونر
 6. هورست اکل
 7. هربرت ویمر
 8. رالف فاکنمایر
 9. تورستن فرینگس
 10. دیتمار هامان
 11. دیتر آیلتس
 12. ینس یرمیس
 13. کارستن راملو

هافبک میانی

 1. لوتار ماتئوس
 2. فریتس ستپان
 3. پل برایتنر
 4. میشاییل بالاک
 5. اشتفان افن برگ
 6. اووه باین

هافبک هجومی

 1. وولفگانگ اووراث
 2. گونتر نتزر
 3. برند شوستر
 4. هلموت هالر
 5. توماس هسلر
 6. آندریاس مولر
 7. فلیکس ماگات
 8. مهمت شول
 9. هاینتس فلوهه
 10. اولی هونس
 11. مانفرد برگزمولر
 12. یورگن اسپارواسر
 13. یورگن نولدنر
 14. باستین شواین اشتایگر
 15. سباستین دایسلر

وینگر

 1. هلموت ران
 2. هانس شفر
 3. پیر لیتبارسکی
 4. یورگن گرابوسکی
 5. ابرهارد فوگل
 6. ارنست لنر
 7. زیگفرید هلد
 8. برند هولزنباین
 9. راینارد لیبودا
 10. ماریو باسلر
 11. آدولف اوربان
 12. یوهانس لور
 13. آدولف لنر

مهاجم مکمل

 1. فریتس والتر
 2. کارل هاینتس رومنیگه
 3. ارنست کوزورا
 4. مکس مورلوک
 5. کلاوس آلوفس
 6. یوپ هاینکس
 7. هانس یورگن کریشه
 8. دیتر مولر

مهاجم نوک

 1. گرد مولر
 2. اووه زیلر
 3. یورگن کلینزمن
 4. رودی فولر
 5. ریچارد هافمن
 6. یواخیم اشترایش
 7. ادموند کونن
 8. اولیور بیرهوف
 9. کلاوس فیشر
 10. میروسلاو کلوزه
 11. ماریو گومز
 12. اوتمار والتر
 13. هورست هروبش
 14. اولف کرشتن
 15. اروین هلمشن

مربی

 1. هلموت شون
 2. اوتمار هیتسفلد
 3. اودو لاتک
 4. اوتو ری هاگل
 5. سپ هربرگر

بهترین بازیکنان تاریخ آلمان

 1. فرانتس بکن باوئر
 2. گرد مولر
 3. لوتار ماتئوس
 4. کارل هاینتس رومنیگه
 5. فریتس والتر
 6. اووه زیلر
 7. پل برایتنر
 8. فریتس ستپان
 9. هلموت ران
 10. سپ مایر

بهترین بازیکنان تاریخ آلمان در هر دهه

 • دهه 10: –
 • دهه 20: هاینریش استولفاث
 • دهه 30: ارنست کوزورا (نیمه اول)، فریتس ستپان (نیمه دوم)
 • دهه 40: فریتس والتر
 • دهه 50: فریتس والتر (نیمه اول)، هلموت ران (نیمه دوم)
 • دهه 60: اووه زیلر (نیمه اول)، فرانتس بکن باوئر (نیمه دوم)
 • دهه 70: فرانتس بکن باوئر (نیمه اول)، سپ مایر (نیمه دوم)
 • دهه 80: کارل هاینتس رومنیگه (نیمه اول)، لوتار ماتئوس (نیمه دوم)
 • دهه 90: یورگن کلینزمن (نیمه اول)، ماتیاس زامر (نیمه دوم)
 • دهه 2000: اولیور کان (نیمه اول)، میروسلاو کلوزه (نیمه دوم)

تیم منتخب تاریخ آلمان از نگاه My Football Facts

در سال 2010، سایت My Football Facts نیز در اقدامی مشابه به انتخاب بهترین‌های هر کشور پرداخت. در آن سال 6 تیم منتخب برتر تاریخ فوتبال آلمان توسط این وب سایت منتشر شد و نتایج جالبی به همراه داشت. برای هر بازیکنی نیز یک کلاس در نظر گرفته شده بود. ترتیب سطح بازیکنان به شرح ذیل بود، که جلوی نام بازیکنان مشخص می‌شود.

 1. Crown (تاج پادشاهی)
 2. King Gold (پادشاه طلایی)
 3. King Silver (پادشاه نقره‌ای)
 4. King Bronze (پادشاه برنزی)
 5. Queen Gold (وزیر طلایی)
 6. Queen Silver (وزیر نقره‌ای)
 7. Queen Bronze (وزیر برنزی)
 8. Prince Gold (شاهزاده طلایی)
 9. Prince Silver (شاهزاده نقره‎ای)
 10. Prince Bronze (شاهزاده برنزی)

تیم A

پست بازیبازیکن برگزیدهباشگاه محبوب*سطح بازی
دروازه بانسپ مایربایرن مونیخKing Bronze
مدافع راستبرتی فوگتسمونشن گلادباخQueen Gold
مدافع میانییورگن کولریوونتوس، دورتموندQueen Gold
مدافع میانیفرانتس بکن باوئربایرن مونیخKing Gold
مدافع چپکارل هاینتس شنلینگرکلن، آث میلانKing Bronze
هافبک دفاعیلوتار ماتئوساینترمیلان، بایرن مونیخKing Silver
هافبک هجومیوولفگانگ اووراثکلنQueen Gold
وینگر راستهلموت رانروت ویس اسنQueen Silver
وینگر چپفریتس والترکایزرسلاترنQueen Gold
مهاجمگرد مولربایرن مونیخKing Silver
مهاجمکارل هاینتس رومنیگهبایرن مونیخQueen Gold

تیم B

پست بازیبازیکن برگزیدهباشگاه محبوب*سطح بازی
دروازه باناولیور کانبایرن مونیخKing Bronze
مدافع راستپل یانسدوسلدورفQueen Bronze
مدافع میانیکارل هاینتس فورستراشتوتگارت، مارسیQueen Silver
مدافع میانیماتیاس زامردورتموندQueen Gold
مدافع چپآندریاس برمهکایزرسلاترن، اینترمیلانQueen Silver
هافبک دفاعیپل برایتنربایرن مونیخQueen Gold
هافبک میانیفریتس ستپانشالکه 04Queen Bronze
هافبک هجومیگونتر نتزرمونشن گلادباخQueen Gold
هافبک هجومیبرند شوستربارسلوناQueen Silver
مهاجماووه زیلرهامبورگQueen Gold
مهاجمیورگن کلینزمناشتوتگارت، اینترمیلان، بایرن مونیخQueen Silver

تیم C

پست بازیبازیکن برگزیدهباشگاه محبوب*سطح بازی
دروازه بانتونی شوماخرکلنQueen Gold
مدافع راستمانفرد کالتسهامبورگPrince Gold
مدافع میانیویلی شولزشالکه 04، هامبورگQueen Bronze
مدافع میانیهانس یورگن دورنردینامو درسدنPrince Gold
مدافع چپریهولد مونزنبرگآخنPrince Gold
هافبک دفاعیهورست سیمانیاکووپرتالرQueen Silver
هافبک میانیمیشاییل بالاکبایرن مونیخ، چلسیQueen Bronze
وینگر راستپیر لیتبارسکیکلنPrince Gold
وینگر چپهانس شفرکلنQueen Silver
مهاجمهلموت هالربولونیا، یوونتوسQueen Bronze
مهاجمرودی فولروردربرمن، آاس رمQueen Bronze

تیم D

پست بازیبازیکن برگزیدهباشگاه اصلیسطح بازی
دروازه بانبرت تراوتمنمنچسترسیتیQueen Gold
مدافع راستهانس پیتر بریگلکایزرسلاترنPrince Gold
مدافع میانیگیدو بوخوالداشتوتگارتPrince Gold
مدافع میانیاولی اشتیلیکهمونشن گلادباخ، رئال مادریدPrince Gold
مدافع چپاریش یوسکوویاکدوسلدورفPrince Gold
هافبک میانیاشتفان افن برگبایرن مونیخQueen Bronze
هافبک هجومیتوماس هسلرآاس رم، کارلسروهه، مونیخ 1860Queen Bronze
هافبک هجومیآندریاس مولردورتموندPrince Gold
مهاجممکس مورلوکنورنبرگPrince Gold
مهاجمریچارد هافمندرسدنرPrince Gold
مهاجمارنست کوزوراشالکه 04Prince Gold

تیم E

پست بازیبازیکن برگزیدهباشگاه اصلیسطح بازی
دروازه بانیورگن کرویتسویکاوQueen Silver
مدافع راستاشتفان رویتردورتموندPrince Gold
مدافع میانیتوماس هلمردورتموند، بایرن مونیخPrince Gold
مدافع میانیوولفگانگ وبرکلنPrince Gold
مدافع چپهورست دیتر هوجسوردربرمنPrince Gold
هافبک دفاعیآندریاس کوپفرشوینفرتPrince Gold
هافبک میانیدمیتریو آلبرتینیآث میلانPrince Silver
وینگر راستیورگن گرابوسکیفرانکفورتPrince Gold
وینگر چپیوپ هاینکسمونشن گلادباخPrince Gold
مهاجمکلاوس فیشرشالکهPrince Gold
مهاجمفلیکس ماگاتهامبورگPrince Silver
مهاجمادموند کونناشتوتگارت کیکرزPrince Silver

تیم F

پست بازیبازیکن برگزیدهباشگاه اصلیسطح بازی
دروازه بانهانس تیلکوسکیوستفالیا هرن، دورتموندQueen Silver
مدافع راستکلاوس اوربانچیکچمی هالPrince Silver
مدافع میانیهانتس گئورگ شوارتزنبکبایرن مونیخPrince Silver
مدافع میانیلودویگ گولدبرونربایرن مونیخPrince Gold
مدافع چپهربرت ارهارتگروترفورثPrince Silver
هافبک دفاعیراینر بونهوفمونشن گلادباخPrince Gold
هافبک میانیمهمت شولبایرن مونیخPrince Silver
وینگر راستارنست لنرآگزبورگPrince Gold
وینگر چپابرهارد فوگلکارل مارکس اشتات، کارل زیس یناPrince Silver
مهاجمیواخیم اشترایشماگدبورگPrince Silver
مهاجممیروسلاو کلوزهکایزرسلاترن، وردربرمنPrince Silver

بهترین بازیکنان تاریخ آلمان در هر پست

دروازه بان

 1. سپ مایر
 2. اولیور کان
 3. تونی شوماخر
 4. برت تراوتمن
 5. یورگن کروی
 6. هانس تیلکوسکی
 7. آندریاس کوپکه
 8. بودو ایگنر
 9. اولی اشتاین
 10. ایکه ایمل
 11. فردریک هنکنراث
 12. هانس یاکوب
 13. هاینریش استولفاث
 14. تونی تورک
 15. ینس لمن
 16. نوربرت نیگبور
 17. رنه مولر
 18. برند فرانکه
 19. هانس اولرایش گراپنتین
 20. رودولف کارگوس
 21. اشتفان کلوس
 22. هانس یورگ بوت

سوییپر

 1. فرانتس بکن باوئر
 2. ماتیاس زامر
 3. هانس یورگن دورنر
 4. ویلی شولز
 5. کلاوس فیشل
 6. برند برانش
 7. برنهارد دیتس
 8. کلاوس اوگن تالر
 9. اولاف تون
 10. هورست بلاکنبرگ
 11. ماتیاس هرجت
 12. مانفرد بینتس
 13. ینس نووتنی
 14. کریستین ورنز
 15. گرد کیشه

مدافع یارکوب

 1. یورگن کولر
 2. کارل هاینتس فورستر
 3. گیدو بوخوالد
 4. وولفگانگ وبر
 5. توماس هلمر
 6. هانس گئورگ شوارتزنبک
 7. دیتمار یاکوبس
 8. هورست بلاکنبرگ
 9. روف راسمن
 10. کریستوف متزلدر

مدافع کناری

 1. کارل هاینتس شنلینگر
 2. برتی فوگتس
 3. آندریاس برمه
 4. پل برایتنر
 5. پل یانس
 6. مانفرد کالتس
 7. هانس پیتر بریگل
 8. رینهولد مونزنبرگ
 9. اریش یوسکوویاک
 10. هورتس دیتر هوجس
 11. اشتفان رویتر
 12. کلاوس اوربانچیک
 13. هربرت ارهارت
 14. کوراد ویسه
 15. برند پاتسکه
 16. توماس برتولد
 17. توماس اشترونز
 18. یورگ هاینریش
 19. کریستین زیگه
 20. فیلیپ لام
 21. مارکوس بابل

هافبک دفاعی

 1. هورتس سیمانیاک
 2. اولی اشتیلیکه
 3. آندریاس کوپفر
 4. راینر بونهوف
 5. لودویگ گولدبرونر
 6. هورست اکل
 7. هربرت ویمر
 8. رالف فاکنمایر
 9. تورستن فرینگس
 10. دیتمار هامان
 11. دیتر آیلتس
 12. ینس یرمیس
 13. کارستن راملو

هافبک میانی

 1. لوتار ماتئوس
 2. فریتس ستپان
 3. پل برایتنر
 4. میشاییل بالاک
 5. اشتفان افن برگ
 6. اووه باین

هافبک هجومی

 1. وولفگانگ اووراث
 2. گونتر نتزر
 3. برند شوستر
 4. هلموت هالر
 5. توماس هسلر
 6. آندریاس مولر
 7. فلیکس ماگات
 8. مهمت شول
 9. هاینتس فلوهه
 10. مانفرد برگزمولر
 11. یورگن اسپارواسر
 12. باستین شواین اشتایگر
 13. سباستین دایسلر

وینگر

 1. هلموت ران
 2. هانس شفر
 3. پیر لیتبارسکی
 4. یورگن گرابوسکی
 5. ارنست لنر
 6. ابرهارد فوگل
 7. زیگفرید هلد
 8. برند هولزنباین
 9. راینارد لیبودا
 10. ماریو باسلر
 11. آدولف اوربان
 12. یوهانس لور
 13. آدولف لنر

مهاجم مکمل

 1. فریتس والتر
 2. کارل هاینتس رومنیگه
 3. مکس مورلوک
 4. ارنست کوزورا
 5. یوپ هاینکس
 6. هانس یورگن کریشه
 7. یورگن نلدنر
 8. کلاوس آلوفس
 9. اولی هونس

مهاجم نوک

 1. گرد مولر
 2. اووه زیلر
 3. یورگن کلینزمن
 4. رودی فولر
 5. ریچارد هافمن
 6. کلاوس فیشر
 7. یواخیم اشترایش
 8. ادموند کونن
 9. میروسلاو کلوزه
 10. اولیور بیرهوف
 11. دیتر مولر
 12. اوتمار والتر
 13. هورست هروبش
 14. اولف کرشتن
 15. اروین هلمشن

مربی

 1. هلموت شون
 2. اوتمار هیتسفلد
 3. اودو لاتک
 4. اوتو ری هاگل
 5. سپ هربرگر

بهترین بازیکنان تاریخ آلمان

 1. فرانتس بکن باوئر
 2. گرد مولر
 3. لوتار ماتئوس
 4. کارل هاینتس رومنیگه
 5. فریتس والتر
 6. اووه زیلر
 7. پل برایتنر
 8. فریتس ستپان
 9. هلموت ران
 10. سپ مایر

بهترین بازیکنان تاریخ آلمان در هر دهه

 • دهه 10: –
 • دهه 20: هاینریش استولفاث
 • دهه 30: فریتس ستپان
 • دهه 40: فریتس والتر (نیمه دوم)
 • دهه 50: فریتس والتر (نیمه اول)، هلموت ران (نیمه دوم)
 • دهه 60: اووه زیلر (نیمه اول)، فرانتس بکن باوئر (نیمه دوم)
 • دهه 70: فرانتس بکن باوئر (نیمه اول)، سپ مایر (نیمه دوم)
 • دهه 80: کارل هاینتس رومنیگه (نیمه اول)، لوتار ماتئوس (نیمه دوم)
 • دهه 90: یورگن کلینزمن (نیمه اول)، ماتیاس زامر (نیمه دوم)
 • دهه 2000: اولیور کان (نیمه اول)، باستین شواین اشتایگر (نیمه دوم)

جایزه بهترین بازیکنان سال فوتبال آلمان

جایزه بهترین فوتبالیست سال آلمان، جایزه‌ای است که از سال 1960 به بهترین بازیکن آلمانی یا بهترین بازیکن حاضر در بوندسلیگا اهدا می‌شود. برنده این جایزه توسط خبرنگاران انتخاب می‌شود.

سالنام بازیکننام باشگاه
1960اووه زیلرهامبورگ
1961مکس مورلوکنورنبرگ
1962کارل هاینتس شنلینگرکلن
1963هانش شفرکلن
1964اووه زیلرهامبورگ
1965هانس تیلکووسکیبروسیا دورتموند
1966فرانتس بکن باوئربایرن مونیخ
1967گرد مولربایرن مونیخ
1968فرانتس بکن باوئربایرن مونیخ
1969گرد مولربایرن مونیخ
1970اووه زیلرهامبورگ
1971برتی فوگتسبروسیا مونشن گلادباخ
1972گونتر نتزربروسیا مونشن گلادباخ
1973گونتر نتزربروسیا مونشن گلادباخ
1974فرانتس بکن باوئربایرن مونیخ
1975سپ مایربایرن مونیخ
1976فرانتس بکن باوئربایرن مونیخ
1977سپ مایربایرن مونیخ
1978سپ مایربایرن مونیخ
1979برتی فوگتسبروسیا مونشن گلادباخ
1980کارل هاینتس رومنیگهبایرن مونیخ
1981پل برایتنربایرن مونیخ
1982کارل هاینتس فورستراشتوتگارت
1983رودی فولروردربرمن
1984تونی شوماخرکلن
1985هانس پیتر بریگلهلاس ورونا (ایتالیا)
1986تونی شوماخرکلن
1987اووه رانبروسیا مونشن گلادباخ
1988یورگن کلینزمناشتوتگارت
1989توماس هسلرکلن
1990لوتار ماتئوساینترمیلان (ایتالیا)
1991اشتفان کونتزکایزرسلاترن
1992توماس هسلرآاس رم (ایتالیا)
1993آندریاس کوپکهنورنبرگ
1994یورگن کلینزمنموناکو (فرانسه)
1995ماتیاس زامربروسیا دورتموند
1996ماتیاس زامربروسیا دورتموند
1997یورگن کولربروسیا دورتموند
1998اولیور بیرهوفاودینزه (ایتالیا)
1999لوتار ماتئوسبایرن مونیخ
2000اولیور کانبایرن مونیخ
2001اولیور کانبایرن مونیخ
2002میشاییل بالاکبایرلورکوزن
2003میشاییل بالاکبایرن مونیخ
2004آیلتون (برزیل)وردربرمن
2005میشاییل بالاکبایرن مونیخ
2006میروسلاو کلوزهوردربرمن
2007ماریو گومزاشتوتگارت
2008فرانک ریبری (فرانسه)بایرن مونیخ
2009گرافیته (برزیل)وولفسبورگ
2010آرین روبن (هلند)بایرن مونیخ
2011مانوئل نویرشالکه 04
2012مارکو رویسبروسیا مونشن گلادباخ
2013باستین شواین اشتایگربایرن مونیخ
2014مانوئل نویربایرن مونیخ
2015کوین دی بروین (بلژیک)وولفسبورگ
2016ژروم بواتنگبایرن مونیخ
2017فیلیپ لامبایرن مونیخ
2018تونی کروس رئال مادرید (اسپانیا)
2019مارکو رویسبروسیا دورتموند
2020روبرت لواندوفسکی (لهستان)بایرن مونیخ
2021روبرت لواندوفسکی (لهستان)بایرن مونیخ
2022کریستوفر انکونکو (فرانسه)لایپزیش
2023ایلکای گوندوعانبارسلونا (اسپانیا)

برندگان جایزه بهترین بازیکن سال تیم ملی آلمان

از سال 2010، به بهترین بازیکن سال تیم ملی آلمان جایزه‎ای اهدا می‌شود.

سالبهترین بازیکن
2010باستین شواین اشتایگر
2011مسوت اوزیل
2012مسوت اوزیل
2013مسوت اوزیل
2014تونی کروس
2015مسوت اوزیل
2016مسوت اوزیل
2017یوسوا کیمش
2018مارکو رویس
2019ماتیاس گینتر
2020مانوئل نویر
2021یوسوا کیمش
2022جمال موسیالا

بیشتر بخوانید

نظرات کاربران

 • مسئولیت دیدگاه با نویسنده‌ی آن است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *