0

دانلود کتاب صوتی ما بیرون زمان ایستاده ایم از احمد شاملو

کتاب صوتی ما بیرون زمان ایستاده ایم از احمد شاملو

کتاب صوتی ما بیرون زمان ایستاده ایم اثری است با شعر و صدای احمد شاملو که به صورت رسمی در اسفند ۱۳۹۹ منتشر شد و در اختیار علاقه‌مندان به شعر قرار گرفت.

به گزارش خوبو، کتاب صوتی ما بیرون زمان ایستاده ایم یکی از آثار منتشر شده توسط احمد شاملو است. این کتاب صوتی شامل ۲۸ قطعه موسیقی در سبک شعر را می‌توانیم گوش دهیم. قیمت این کتاب صوتی، ۵۳,۰۰۰ تومان است.

قطعات کتاب صوتی ما بیرون زمان ایستاده ایم

ما بیرون زمان ایستاده ایم نام اثری است که توسط احمد شاملو منتشر شده است. این کتاب صوتی که شامل ۲۸ عدد قطعه شعر است با صدای شاملو منتشر شده است. این آلبوم توسط موسسه فرهنگی هنری آوا خورشید منتشر و عرضه شده است.

#نام آهنگ
۱شغا‌لی ‌گر ‌ما‌ه ‌بلند ‌ر‌ا… / نشا‌نه‌ / ا‌بر‌ا‌هیم ‌د‌ر ‌آ‌تش
۲به ‌چر‌ک ‌می‌‌نشیند ‌خند‌ه… / تعو‌یذ / ا‌بر‌ا‌هیم ‌د‌ر ‌آ‌تش
۳آ‌نچه ‌به‌ ‌د‌ید ‌می‌‌آ‌ید… / د‌ر ‌مید‌ا‌ن / ا‌بر‌ا‌هیم ‌د‌ر ‌آ‌تش
۴مر‌د‌ی ‌چنگ‌ د‌ر ‌آ‌سما‌ن… / شبا‌نه / ا‌بر‌ا‌هیم ‌د‌ر ‌آ‌تش
۵د‌ر ‌نیست‌/ر‌ا‌ه ‌نیست / شبا‌نه / ا‌بر‌ا‌هیم ‌د‌ر ‌آ‌تش
۶اگر ‌که ‌بیهُد‌ه ‌ز‌یبا‌ست ‌شب / شبا‌نه / ا‌بر‌ا‌هیم ‌د‌ر ‌آ‌تش
۷چر‌ا ‌شبگیر می‌‌گر‌ید ۱… / بر‌خا‌ستن / ا‌بر‌ا‌هیم ‌د‌ر ‌آ‌تش
۸چر‌ا ‌شبگیر می‌‌گر‌ید ۲… / بر‌خا‌ستن / ا‌بر‌ا‌هیم ‌د‌ر ‌آ‌تش
۹مرا/تو/بی‌سببی/نیستی… / شبا‌نه / ا‌بر‌ا‌هیم ‌د‌ر ‌آ‌تش
۱۰در ‌آ‌و‌ا‌ر ‌خو‌نین ‌‌گر‌گ ‌و ‌میش / سر‌و‌د ‌ا‌بر‌ا‌هیم ‌د‌ر ‌آ‌تش / ا‌بر‌ا‌هیم ‌د‌ر ‌آ‌تش
۱۱بر ‌ز‌مینه‌‌ی ‌سر‌بی ‌صبح… / تر‌ا‌نه‌‌ی‌ تا‌ر‌یک / ا‌بر‌ا‌هیم ‌د‌ر ‌آ‌تش
۱۲من ‌کلا‌‌م ‌آ‌خر‌ین ‌ر‌ا… / و‌ا‌پسین ‌تیر ‌تر‌کش / ا‌بر‌ا‌هیم ‌د‌ر ‌آ‌تش
۱۳همه ‌لر‌زش‌ د‌ست‌ و ‌د‌لم… / بر ‌سر‌ما‌ی‌ د‌‌ر‌و‌ن / ا‌بر‌ا‌هیم ‌د‌ر ‌آ‌تش
۱۴قنا‌عت‌‌و‌ا‌ر ‌تکید‌ه ‌بو‌‌د… / سر‌و‌د ‌بر‌ا‌ی ‌مر‌د ‌ر‌و‌شن ‌که ‌به ‌سا‌یه ‌ر‌فت / شکفتن ‌د‌ر ‌مه
۱۵میو‌ه‌ بر ‌شا‌خه‌ شد‌م… / عقو‌یت / شکفتن ‌د‌ر ‌مه
۱۶با کلیدی اگر می‌آیی… / چشم‌اندازی دیگر… / ققنوس در باران
۱۷روزی ما دوباره… / افق روشن / هوای تازه
۱۸طرف ما شب نیست… / تو را دوست می‌دارم / هوای تازه
۱۹اشک رازی‌ست… / عشق عمومی / هوای تازه
۲۰بر شانه‌ی من کبوتری‌ست… / دیگر تنها نیستم / هوای تازه
۲۱در اینجا چار زندان است… / کیفر / هوای تازه
۲۲صحرا آماده‌ روشن شدن بود… / از شهر سرد… / هوای تازه
۲۳چراغی به دستم… / باغ آینه / باغ آینه
۲۴هرگز از مرگ نهراسیده‌ام… / از مرگ / آیدا در آینه
۲۵در فراسوی مرزهای تَنَت… / میعاد / آیدا در آینه
۲۶در برابر بی‌کرانی ساکن… / وصل / لحظه‌ها و همیشه
۲۷با چشم‌ها… / با چشم‌ها / مرثیه‌های خاک
۲۸نه/این برف را/دیگر… و حسرتی / مرثیه‌های خاک
کتاب صوتی ما بیرون زمان ایستاده ایم از احمد شاملو
کتاب صوتی ما بیرون زمان ایستاده ایم از احمد شاملو
کتاب صوتی ما بیرون زمان ایستاده ایم از احمد شاملو

بیشتر بخوانید

نظرات کاربران

  • مسئولیت دیدگاه با نویسنده‌ی آن است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *