0

دانلود آلبوم ردیف آوازی به روایت استاد عبدالله دوامی از فرامرز پایور و محسن کرامتی

ردیف آوازی عبدالله دوامی اجرای محسن کرامتی

آلبوم ردیف آوازی به روایت استاد عبدالله دوامی اثری است از فرامرز پایور و محسن کرامتی که به صورت رسمی در شهریور ۱۳۹۵ منتشر شده است.

به گزارش خوبو، آلبوم موسیقی ردیف آوازی به روایت استاد عبدالله دوامی از آثار منتشره توسط فرامرز پایور و محسن کرامتی دو موسیقیدان مطرح کشورمان است. قیمت هر یک از سه سی‌دی این آلبوم ۵۶,۰۰۰ تومان است.

استاد عبدالله دوامی، اگر نگوییم معتبرترین، بی‌شک از راویان معتبر رپرتوار (کارگان) موسیقی دستگاهی ایران بوده است. او از محضر سرچشمه‌های ردیف، یعنی میرزاعبدالله و آقا حسینقلی کسب فیض کرده بود و با بزرگان دیگری چون درویش‌خان، عارف قزوینی، حسین‌خان اسماعیل‌زاده و چند تن دیگر نیز مأنوس بود. دوامی آواز را نزد علی‌خان نایب‌السلطنه، و تمبک‌نوازی را از حاجی‌خان ضرب فراگرفت. او به مدد حافظه‌ فوق‌العاده و حُسن سلیقه‌ای که داشت مجموعه‌ای قابل توجه از ملودی‌های قدیمی را در قالب تصنیف ثبت و ضبط کرد و از خود به یادگار گذاشت. دوامی، روایتی آوازی از راست و پنجگاه را در قالب یک دستگاه آوازی به رپرتوار موسیقی دستگاهی اضافه کرد که پیش از او وجود نداشت. اجرایی که در مجموعه‌ حاضر می‌شنوید از روی آوانگاری استاد فرامرز پایور و از کتاب ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی به روایت استاد عبدالله دوامی (تهران: ماهور، ١٣٧٥) خوانده شده است منتهای تلاشم را کرده‌ام این روایت را بی‌کم و کاست و دقیق اجرا کنم.

محسن کرامتی

آهنگ های آلبوم ردیف آوازی به روایت استاد عبدالله دوامی

ردیف آوازی به روایت استاد عبدالله دوامی نام اثری است که توسط فرامرز پایور و محسن کرامتی منتشر شده است. این آلبوم که شامل ۱۹۱ عدد قطعه موسیقی است در سبک سنتی و کلاسیک ایرانی منتشر شده است. این آلبوم توسط موسسه فرهنگی هنری ماهور منتشر و عرضه شده است.

لوح اول

#نام آهنگ
۱درآمد خارا (دستگاه شور)
۲درآمد شور (دستگاه شور)
۳کرشمه (دستگاه شور)
۴گوشه رهاوی (دستگاه شور)
۵سلمک (دستگاه شور)
۶قرچه (دستگاه شور)
۷فرود متمم (دستگاه شور)
۸رضوی (دستگاه شور)
۹تحریر نشیب و فراز (دستگاه شور)
۱۰تحریر جوادخانی (دستگاه شور)
۱۱فرود (دستگاه شور)
۱۲زیرکش سلمک (دستگاه شور)
۱۳عزال (دستگاه شور)
۱۴حسینی (دستگاه شور)
۱۵ملک حسین (دستگاه شور)
۱۶دوبیتی (دستگاه شور)
۱۷خارا (دستگاه شور)
۱۸فرود متمم (دستگاه شور)
۱۹شهناز (دستگاه شور)
۲۰قجر (دستگاه شور)
۲۱فرود به شور (دستگاه شور)
۲۲درآمد (آواز ابوعطا)
۲۳رامکلی (آواز ابوعطا)
۲۴تحریر نایب اسدالله (آواز ابوعطا)
۲۵تحریر ابوعطا (آواز ابوعطا)
۲۶حجاز (آواز ابوعطا)
۲۷تحریر ابوعطا (آواز ابوعطا)
۲۸چهارپاره (آواز ابوعطا)
۲۹ترک “در چهارپاره” (آواز ابوعطا)
۳۰اوج “در چهارپاره” (آواز ابوعطا)
۳۱دستان عرب “خسرو و شیرین” (آواز ابوعطا)
۳۲گبری (آواز ابوعطا)
۳۳مثنوی (آواز ابوعطا)
۳۴درآمد (آواز افشاری)
۳۵جامه دران (آواز افشاری)
۳۶میرزایی (آواز افشاری)
۳۷قرائی (آواز افشاری)
۳۸عراق (آواز افشاری)
۳۹مثنوی (آواز افشاری)
۴۰شاه ختایی (آواز افشاری)
۴۱دشتستانی (آواز دشتی)
۴۲حاجیانی (آواز دشتی)
۴۳بیدگلی (آواز دشتی)
۴۴اوج (آواز دشتی)
۴۵گیلکی (آواز دشتی)
۴۶کوچه باغی “غم انگیز” (آواز دشتی)
۴۷سملی (آواز دشتی)
۴۸درآمد (آواز کردبیات)
۴۹حزین (آواز کردبیات)
۵۰اوج (آواز کردبیات)
۵۱تحریر نشیب و فراز (آواز کردبیات)
۵۲بسته نگار (آواز کردبیات)
۵۳درآمد سماع حضور (آواز بیات ترک)
۵۴درآمد اول (آواز بیات ترک)
۵۵درآمد دوم (آواز بیات ترک)
۵۶حاجی حسنی (آواز بیات ترک)
۵۷درآمد سوم (آواز بیات ترک)
۵۸حاجی حسنی (آواز بیات ترک)
۵۹جامه دران (آواز بیات ترک)
۶۰محمد صادق خانی (آواز بیات ترک)
۶۱دوگاه (آواز بیات ترک)
۶۲مهدی ضرابی (آواز بیات ترک)
۶۳قطار (آواز بیات ترک)
۶۴امیری “شهابی” (آواز بیات ترک)
۶۵روح الارواح (آواز بیات ترک)
۶۶شکسته، اوج (آواز بیات ترک)
۶۷شکسته (آواز بیات ترک)
۶۸فرود (آواز بیات ترک)
۶۹ابول (آواز بیات ترک)
۷۰مثنوی (آواز بیات ترک)

لوح دوم

#نام آهنگ
۱درآمد (دستگاه نوا)
۲گردانیه (دستگاه نوا)
۳نغمه (دستگاه نوا)
۴نیشابورک (دستگاه نوا)
۵عشاق (دستگاه نوا)
۶راجع (دستگاه نوا)
۷عراق (دستگاه نوا)
۸نهفت (دستگاه نوا)
۹خجسته (دستگاه نوا)
۱۰ملک حسینی (دستگاه نوا)
۱۱حسینی (دستگاه نوا)
۱۲نیریز کبیر (دستگاه نوا)
۱۳رهاب (دستگاه نوا)
۱۴مسیحی (دستگاه نوا)
۱۵ناقوس (دستگاه نوا)
۱۶تخت طاقدیس (دستگاه نوا)
۱۷شاه ختایی (دستگاه نوا)
۱۸درآمد (دستگاه همایون)
۱۹درآمد چکاوک (دستگاه همایون)
۲۰چکاوک (دستگاه همایون)
۲۱لیلی و مجنون (دستگاه همایون)
۲۲شوشتری (دستگاه همایون)
۲۳درفولی (دستگاه همایون)
۲۴بختیاری (دستگاه همایون)
۲۵موالف (دستگاه همایون)
۲۶موالف (دستگاه همایون)
۲۷گوشه طرز (دستگاه همایون)
۲۸راز و نیاز (دستگاه همایون)
۲۹نی داوود (دستگاه همایون)
۳۰بیداد (دستگاه همایون)
۳۱داد (دستگاه همایون)
۳۲اوج (دستگاه همایون)
۳۳موالیان (دستگاه همایون)
۳۴درآمد (آواز بیات اصفهان)
۳۵جامه دران (آواز بیات اصفهان)
۳۶بیات شیراز (آواز بیات اصفهان)
۳۷تحریر چکشی (آواز بیات اصفهان)
۳۸بیات راجع (آواز بیات اصفهان)
۳۹تحریر دو تا یکی (آواز بیات اصفهان)
۴۰گوشه عراق (آواز بیات اصفهان)
۴۱تحریر زنگ شتر (آواز بیات اصفهان)
۴۲اوج (آواز بیات اصفهان)
۴۳دو تیکه (آواز بیات اصفهان)
۴۴سوز و گداز (آواز بیات اصفهان)
۴۵مثنوی (آواز بیات اصفهان)
۴۶صوفی نامه (آواز بیات اصفهان)
۴۷درآمد (دستگاه سه گاه)
۴۸زابل (دستگاه سه گاه)
۴۹مویه (دستگاه سه گاه)
۵۰شکسته مویه (دستگاه سه گاه)
۵۱مخالف (دستگاه سه گاه)
۵۲زنگ شتر “نشیب و فراز” (دستگاه سه گاه)
۵۳مغلوب (دستگاه سه گاه)
۵۴مثنوی مخالف (دستگاه سه گاه)

لوح سوم

#نام آهنگ
۱درآمد (دستگاه چهارگاه)
۲زابل (دستگاه چهارگاه)
۳بسته نگار (دستگاه چهارگاه)
۴پنجه مویه (دستگاه چهارگاه)
۵رجز (دستگاه چهارگاه)
۶هدی (دستگاه چهارگاه)
۷پهلوی (دستگاه چهارگاه)
۸حصار (دستگاه چهارگاه)
۹مخالف (دستگاه چهارگاه)
۱۰کرشمه (دستگاه چهارگاه)
۱۱میرزایی (دستگاه چهارگاه)
۱۲مغلوب (دستگاه چهارگاه)
۱۳نغمه مغلوب (دستگاه چهارگاه)
۱۴حزان (دستگاه چهارگاه)
۱۵منصوری (دستگاه چهارگاه)
۱۶درآمد اول (دستگاه ماهور)
۱۷پنجه شعری (دستگاه ماهور)
۱۸داد (دستگاه ماهور)
۱۹ساربانگ (دستگاه ماهور)
۲۰حصار (دستگاه ماهور)
۲۱ابول (دستگاه ماهور)
۲۲آذربایجانی (دستگاه ماهور)
۲۳نصیرخانی “طوسی” (دستگاه ماهور)
۲۴مرادخانی (دستگاه ماهور)
۲۵چهارپاره “نصیرخانی” (دستگاه ماهور)
۲۶فیلی (دستگاه ماهور)
۲۷شکسته (دستگاه ماهور)
۲۸فرود (دستگاه ماهور)
۲۹خاوران (دستگاه ماهور)
۳۰دلکش (دستگاه ماهور)
۳۱عراق (دستگاه ماهور)
۳۲محیر (دستگاه ماهور)
۳۳حزین (دستگاه ماهور)
۳۴راک (دستگاه ماهور)
۳۵صفیر (دستگاه ماهور)
۳۶فرود (دستگاه ماهور)
۳۷راک عبدالله (دستگاه ماهور)
۳۸راک کشمیر (دستگاه ماهور)
۳۹نیشابورک (دستگاه ماهور)
۴۰نیریز (دستگاه ماهور)
۴۱مثنوی (دستگاه ماهور)
۴۲ساقی نامه و صوفی نامه (دستگاه ماهور)
۴۳ساقی نامه و صوفی نامه (دستگاه ماهور)
۴۴درآمد اول (دستگاه راست پنجگاه)
۴۵درآمد دوم (دستگاه راست پنجگاه)
۴۶پنجه شعری (دستگاه راست پنجگاه)
۴۷راست (دستگاه راست پنجگاه)
۴۸پروانه (دستگاه راست پنجگاه)
۴۹نغمه (دستگاه راست پنجگاه)
۵۰تحریر زیر و رو (دستگاه راست پنجگاه)
۵۱پنجگاه (دستگاه راست پنجگاه)
۵۲عشاق (دستگاه راست پنجگاه)
۵۳سپهر (دستگاه راست پنجگاه)
۵۴نیریز (دستگاه راست پنجگاه)
۵۵سپهر مکرر (دستگاه راست پنجگاه)
۵۶بیات عجم (دستگاه راست پنجگاه)
۵۷محیر (دستگاه راست پنجگاه)
۵۸قرچه (دستگاه راست پنجگاه)
۵۹مبرقع (دستگاه راست پنجگاه)
۶۰طرز (دستگاه راست پنجگاه)
۶۱لیلی و مجنون (دستگاه راست پنجگاه)
۶۲ماوراءالنهر (دستگاه راست پنجگاه)
۶۳ماوراءالنهر “نوعی دیگر” (دستگاه راست پنجگاه)
۶۴راک (دستگاه راست پنجگاه)
۶۵صفیر (دستگاه راست پنجگاه)
۶۶راک عبدالله (دستگاه راست پنجگاه)
۶۷راک کشمیر (دستگاه راست پنجگاه)

بیشتر بخوانید

نظرات کاربران

  • مسئولیت دیدگاه با نویسنده‌ی آن است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *