0

قهرمانان لیگ فوتبال اسکاتلند

قهرمانان لیگ فوتبال اسکاتلند

قهرمانان لیگ فوتبال اسکاتلند تیم هایی هستند که موفق شده‌اند در یک فصل رقابت ها بالاتر از سایرین قهرمانی رقابت‌ها را کسب کنند.

به گزارش خوبو، لیگ فوتبال اسکاتلند از فصل 1890/91 آغاز به کار کرد و دو باشگاه دومبارتون و رنجرز مشترکاً عنوان قهرمانی رقابت ها را از آن خود کردند. این مسابقات دو فصل پس از برگزاری لیگ انگلیس آغاز به کار کرد و تاکنون با عناوین مختلف به فعالیتش ادامه داده است.

تمامی قهرمانان لیگ فوتبال اسکاتلند (1890-1893)

فصلقهرمانآقای گلتعداد گل
1890/91دومبارتون (1)، رنجرز (1)جک بل (دومبارتون)20
1891/92دومبارتون (2)جک بل (دومبارتون)23
1892/93سلتیک (1)سندی مک مهون (سلتیک)
جان کمپل (سلتیک)
11

تمامی قهرمانان لیگ دسته یک فوتبال اسکاتلند (1893-1946)

فصلقهرمانآقای گلتعداد گل
1893/94سلتیک (2)سندی مک مهون (سلتیک)16
1894/95هارتس (1)جان میلر (کلاید)12
1895/96سلتیک (3)آلن مارتین (سلتیک)19
1896/97هارتس (2)ویلی تیلور (هارتس)12
1897/98سلتیک (4)روبرت همیلتون (رنجرز)18
1898/99رنجرز (2)روبرت همیلتون (رنجرز)25
1899/1900رنجرز (3)روبرت همیلتون (رنجرز)
ویلیام مایکل (هارتس)
15
1900/01رنجرز (4)روبرت همیلتون (رنجرز)20
1901/02رنجرز (5)ویلیام مکسول (ترد لانارک)10
1902/03هیبرنیان (1)دیوید رید (هیبرنیان)14
1903/04ترد لانارک (1)روبرت همیلتون (رنجرز)28
1904/05سلتیک (5)روبرت همیلتون (رنجرز)
جیمی کوئین (سلتیک)
19
1905/06سلتیک (6)جیمی کوئین (سلتیک)20
1906/07سلتیک (7)جیمی کوئین (سلتیک)29
1907/08سلتیک (8)جوک سیمپسون (فالکریک)32
1908/09سلتیک (9)جان هانتر (دندی)29
1909/10سلتیک (10)جیمی کوئین (سلتیک)
جوک سیمپسون (فالکریک)
24
1910/11رنجرز (6)ویلی رید (رنجرز)38
1911/12رنجرز (7)ویلی رید (رنجرز)33
1912/13رنجرز (8)جیمز رید (ایردریونیانس)30
1913/14سلتیک (11)جیمز رید (ایردریونیانس)27
1914/15سلتیک (12)تام گریسی (هارتس)
جیمز ریچاردسون (ایر یونایتد)
29
1915/16سلتیک (13)جیمی مک کول (سلتیک)34
1916/17سلتیک (14)برت یارنل (ایردریونیانس)39
1917/18رنجرز (9)هیویی فرگوسن (مادرول)35
1918/19سلتیک (15)دیوید مک لین (رنجرز)29
1919/20رنجرز (10)هیویی فرگوسن (مادرول)33
1920/21رنجرز (11)هیویی فرگوسن (مادرول)43
1921/22سلتیک (16)دانکن واکر (سنت میرن)45
1922/23رنجرز (12)جوک وایت (هارتس)30
1923/24رنجرز (13)دیو هالیدی (دندی)38
1924/25رنجرز (14)ویلیام دولین (کوودنبیث)33
1925/26سلتیک (17)ویلیام دولین (کوودنبیث)40
1926/27رنجرز (15)جیمی مک گروری (سلتیک)49
1927/28رنجرز (16)جیمی مک گروری (سلتیک)47
1928/29رنجرز (17)اولین موریسون (فالکریک)43
1929/30رنجرز (18)بنی یورستون (آبردین)38
1930/31رنجرز (19)بارنی بتلز جونیور (هارتس)44
1931/32مادرول (1)ویلی مک فادین (مادرول)52
1932/33رنجرز (20)ویلی مک فادین (مادرول)45
1933/34رنجرز (21)جیمی اسمیت (رنجرز)41
1934/35رنجرز (22)جیمی اسمیت (رنجرز)36
1935/36سلتیک (18)جیمی مک گروری (سلتیک)50
1936/37رنجرز (23)دیوید ویلسون (همیلتون آکادمیکال)34
1937/38سلتیک (19)اندی بلک (هارتس)40
1938/39رنجرز (24)الکس ونترز (رنجرز)35
46–1939به دلیل جنگ جهانی دوم برگزار نشد

تمامی قهرمانان لیگ دسته A فوتبال اسکاتلند (1946-1955)

فصلقهرمانآقای گلتعداد گل
1946/47رنجرز (25)بابی میچل (ترد لانارک)22
1947/48هیبرنیان (2)آرچی آیکمن (فالکریک)20
1948/49رنجرز (26)الکس استات (دندی)30
1949/50رنجرز (27)ویلی بالد (هارتس)30
1950/51هیبرنیان (3)لاوری ریلی (هیبرنیان)22
1951/52هیبرنیان (4)لاوری ریلی (هیبرنیان)27
1952/53رنجرز (28)لاوری ریلی (هیبرنیان)
چارلی فلمینگ (ایست فایف)
30
1953/54سلتیک (20)جیمی واردهاف (هارتس)27
1954/55آبردین (1)ویلی بالد (هارتس)21

تمامی قهرمانان لیگ دسته یک فوتبال اسکاتلند (1955-1975)

فصلقهرمانآقای گلتعداد گل
1955/56رنجرز (29)جیمی واردهاف (هارتس)28
1956/57رنجرز (30)هاف برد (ایردریونیانس)33
1957/58هارتس (3)جیمی واردهاف (هارتس)
جیمی مورای (هارتس)
28
1958/59رنجرز (31)جو بیکر (هیبرنیان)25
1959/60هارتس (4)جو بیکر (هیبرنیان)42
1960/61رنجرز (32)الکس هارلی (ترد لانارک)42
1961/62دندی (1)آلن جیلزین (دندی)24
1962/63رنجرز (33)جیمی میلار (رنجرز)27
1963/64رنجرز (34)آلن جیلزین (دندی)32
1964/65کیلمارناک (1)جیم فارست (رنجرز)30
1965/66سلتیک (21)جو مک براید (سلتیک)
الکس فرگوسن (دانفرمفلاین اتلتیک)
31
1966/67سلتیک (22)استیوی چالمرز (سلتیک)21
1967/68سلتیک (23)بابی لنوکس (سلتیک)32
1968/69سلتیک (24)کنی کمرون (دندی یونایتد)26
1969/70سلتیک (25)کالین استاین (رنجرز)24
1970/71سلتیک (26)هری هود (سلتیک)22
1971/72سلتیک (27)جو هارپر (آبردین)33
1972/73سلتیک (28)آلن گوردون (هیبرنیان)27
1973/74سلتیک (29)دیکسی دینز (سلتیک)26
1974/75رنجرز (35)اندی گری (دندی یونایتد)
ویلی پتیگرو (مادرول)
20

تمامی قهرمانان لیگ فوتبال حرفه ای اسکاتلند (1957-1998)

فصلقهرمانآقای گلتعداد گل
1975/76رنجرز (36)کنی دالگلیش (سلتیک)24
1976/77سلتیک (30)ویلی پتیگرو (مادرول)21
1977/78رنجرز (37)درک جانستون (رنجرز)25
1978/79سلتیک (31)اندی ریچی (مورتون)22
1979/80آبردین (2)داگ سومنر (سنت میرن)25
1980/81سلتیک (32)فرانک مک گاروی (سلتیک)23
1981/82سلتیک (33)جورج مک کلاسکی (سلتیک)21
1982/83دندی یونایتد (1)چارلی نیکولاس (سلتیک)29
1983/84آبردین (3)برایان مک کلر (سلتیک)23
1984/85آبردین (4)فرانک مک دوگال (آبردین)22
1985/86سلتیک (34)آلی مک کویست (رنجرز)24
1986/87رنجرز (38)برایان مک کلر (سلتیک)35
1987/88سلتیک (35)تامی کوین (دندی)33
1988/89رنجرز (39)مارک مک گی (سلتیک)
چارلی نیکولاس (آبردین)
16
1989/90رنجرز (40)جان رابرتسون (هارتس)17
1990/91رنجرز (41)تامی کوین (سلتیک)18
1991/92رنجرز (42)آلی مک کویست (رنجرز)34
1992/93رنجرز (43)آلی مک کویست (رنجرز)34
1993/94رنجرز (44)مارک هاتلی (رنجرز)22
1994/95رنجرز (45)تامی کوین (مادرول)16
1995/96رنجرز (46)پیر فن هویدونک (سلتیک)26
1996/97رنجرز (47)جورج کادت (سلتیک)25
1997/98سلتیک (36)مارکو نگری (رنجرز)32

تمامی قهرمانان لیگ برتر اسکاتلند (1998-2013)

فصلقهرمانآقای گلتعداد گل
1998/99رنجرز (48)هنریک لارسن (سلتیک)29
1999/2000رنجرز (49)مارک ویدوکا (سلتیک)25
2000/01سلتیک (37)هنریک لارسن (سلتیک)35
2001/02سلتیک (38)هنریک لارسن (سلتیک)29
2002/03رنجرز (50)هنریک لارسن (سلتیک)28
2003/04سلتیک (39)هنریک لارسن (سلتیک)30
2004/05رنجرز (51)جان هارتسون (سلتیک)25
2005/06سلتیک (40)کریس بوید (کیلمارناک, رنجرز)32
2006/07سلتیک (41)کریس بوید (رنجرز)20
2007/08سلتیک (42)اسکات مک دونالد (سلتیک)25
2008/09رنجرز (52)کریس بوید (رنجرز)27
2009/10رنجرز (53)کریس بوید (رنجرز)23
2010/11رنجرز (54)کنی میلر (رنجرز)21
2011/12سلتیک (43)گری هوپر (سلتیک)24
2012/13سلتیک (44)مایکل هیجون (مادرول)26

تمامی قهرمانان پرمیرشیپ اسکاتلند (2013-؟)

فصلقهرمانآقای گلتعداد گل
2013/14سلتیک (45)کریس کامنز (سلتیک)27
2014/15سلتیک (46)آدام رونی (آبردین)18
2015/16سلتیک (47)لیف گریفیتز (سلتیک)31
2016/17سلتیک (48)لیام بویس (رس کانتی)23
2017/18سلتیک (49)کریس بوید (کیلمارناک)18
2018/19سلتیک (50)آلفردو مورلوس (رنجرز)18
2019/20سلتیک (51)اودسون ادوار (سلتیک)22
2020/21رنجرز (55)اودسون ادوار (سلتیک)18
2021/22سلتیک (52)گیورگوس یاکوماکیس (سلتیک)
رگان چارلز کوک (راس کانتی)
13
2022/23سلتیک (53)کیوگو فوروهاشی (سلتیک)27

پرافتخارترین تیم های لیگ اسکاتلند

رنجرز و سلتیک دو رقیب دیرینه اسکاتلند، به ترتیب با 55 و 53 قهرمانی پرافتخارترین تیم‌های تاریخ این رقابت‌ها هستند و به غیر از 18 فصل در مابقی فصول قهرمانی را بین خود تقسیم کرده‌اند.

نام باشگاهقهرمانینایب قهرمانیآخرین قهرمانی
رنجرز55342020/21
سلتیک53322022/23
آبردین4171984/85
هارتس4141959/60
هیبرنیان461951/52
دومبارتون201891/92
مادرول171931/32
کیلمارناک141964/65
دندی141961/62
دندی یونایتد101982/83
ترد لانارک101903/04

بیشتر بخوانید

نظرات کاربران

  • مسئولیت دیدگاه با نویسنده‌ی آن است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *