0

اسم دختر اصیل ایرانی

نام دختر اصیل ایرانی

انتخاب اسم دختر اصیل ایرانی برای کسانی که فرزند دختر دارند و می‌خواهند یک نام اصیل ایرانی انتخاب کنند شاید دشوار باشد. ما در مجموعه خوبو یک فهرست مدون گردآوردی کرده‌ایم تا شما عزیزان راحتتر یک نام دخترانه شیک و زیبا برای دلبندتان انتخاب کنید، این نام‌ها شامل اسامی دخترانه ایرانی اصیل است.

برای انتخاب اسم دخترانه ایرانی و فارسی اصیل شما به یک فهرست از اسامی زیبا و دلنشین نیاز دارید. فهرستی که طی سال ها با رای والدین ایرانی پشتیبانی شده باشد بهترین مرجع برای انتخاب اسم است.. در ادامه با زیباترین و بهترین نام دخترانه ایرانی یا فارسی اصیل به همراه معنی آن‌ها آشنا می‌شویم. این فهرست بر اساس آمار موالید سازمان ثبت احوال و بیمارستان‌های دولتی تهیه شده است. پس به راحتی از این فهرست استفاده کنید. ناگفته نماند که این فهرست بدون رتبه بندی و صرفا بر اساس ترتیب الفبایی اسم دختر ایرانی اصیل می‌پردازد.

فهرست اسامی دخترانه اصیل ایرانی همراه با معانی آن ها

اسم دختر ایرانی (الف)

 • اختر : ستاره، شهاب
 • ارغوان : نام گلی است
 • ارمغان : پیشکشی، هدیه
 • ارنواز : نیکو سخن و خوش گفتار. نام یکی از خواهران جمشید
 • اروس : سپید، درخشان و زیبا
 • اشااونی : زن پاک و راست
 • اشوچهر : از نام های برگزیده
 • اشودخت : از نام های برگزیده
 • اشوروی : از نام های برگزیده
 • اشوزاد : از نام های برگزیده
 • اشومهر : از نام های برگزیده
 • افروز : روشن، روشن کننده
 • افسانه : داستان، خاطره و یادمان
 • افسر : بالا و سرور
 • افسون : از نام های برگزیده
 • افشان : از نام های برگزیده
 • اَمُرداد : کمال و رسایی جاودانی
 • انارام : روشنایی بی فروغ و بی پایان
 • انگبین : عسل، شهد
 • انوش : جاویدان
 • انوشک : انوشه، جاودان
 • انوشه : بی‌مرگ و جاودان
 • انیران : روشنایی بی پایان
 • اَهونَوَر : نگهبان تن
 • ایران : آزادگان و سرزمین آزادی
 • ایرانبانو : بانوی ایرانی
 • ایراندخت : دختر ایران
 • ایشتار : ستاره باران و آب، تشتر(تیر)
 • نام های اصیل ایرانی با معنی (آ)
 • آباندخت : نام زن داریوش سوم
 • آبگینه : شیشه، بلور
 • آبنوس : درختی که چوب آن سیاه رنگ است و میوه‌ای بسیار شیرین و به شکل انگور دارد.
 • آپامه : خوشرنگ و آب؛ دختر اردشیر دوم هخامنشی
 • آتری : آذر
 • آتشگون : سرخ فام، سرخ رنگ
 • آتوسا : نام دختر کورش، زن داریوش
 • آدخت : خجسته و نیکو
 • آذر : آتش، فروغ، روشنایی
 • آذربانو : بانوی آتش‌گون
 • آذرچهر : همانند روشنایی
 • آذرگون : گل همیشه بهار و نام دختری در ویس و رامین
 • آراسته : با نظم و ترتیب
 • آرام : قرار، سکون
 • آرام دخت : از نام‌های برگزیده
 • آرام دل : از نام‌های برگزیده
 • آرامش : آرمیدن
 • آرمیتا : آرمان، عشق پاک
 • آرمیتی : فروتنی و پاکی و محبت
 • آرمیدخت : از نام‌های برگزیده
 • آزادچهر : آزاده نژاد
 • آزاده : نام مادر گشتاسب
 • آزیتا : از نام‌های برگزیده
 • آژند : نام گلی است
 • آشتی : مهر و دوستی، یکرنگی
 • آشنا : یار، دوست
 • آشوب : شور، انقلاب
 • آشیان : لانه و کاشانه
 • آفتاب : گرمی، روشنایی
 • آفرین : درود و سپاس
 • آلاله : نام گلی است
 • آمی‌تیس : نام دختر آستیاک، پادشاه ماد، نام زن کورش
 • آناهیتا : بانوی پاک و بیگناه، پاکبانو
 • آندیا : نام زن اردشیر ساسانی
 • آنیتا : آناهیتا، ازبین برنده ناپاکی و پلیدی
 • آهنگ : قصد، سرود و نغمه
 • آوا : آواز، آهنگ
 • آوازه : شهرت و نام آوری
 • آویشن : گیاهی خوشبو

اسم دختر ایرانی (ب)

 • بانو : خانم، کلمه احترام درباره بانوان
 • برسومه : برسم، شاخه‌های گیاه
 • برومند : خوش قامت، نام مادر بابک خرمدین
 • بنفشه : نام گلی است
 • به آفرید : آفریده بهتر، نام دختر کی گشتاسب
 • به نگار : خوب چهره، نیکو صورت
 • به‌آفرین : نیک آفریده شده
 • بهار : نخستین فصل سال
 • بهاره : از آن بهار
 • بهدخت : نیک ترین دوشیزه
 • بهرخ : نیک چهره
 • بهرو : نیکو چهره
 • بهشت : پردیس، بهترین
 • بهگل : نیکوترین گل
 • بهناز : نیکوترین کرشمه
 • بهنوش : نیکوترین نوشیدنی
 • بهین : بهترین، نیکوترین
 • بوستان : باغ پر گل
 • بی تا : یکتا، بی‌مانند
 • بینا : روشن، دل آگاه

اسم دختر ایرانی (پ)

 • پاداش : هدیه و پاداش
 • پارمیدا : از نام های برگزیده
 • پارمیس : نام دختر بردیا پسر کورش بزرگ
 • پارند : نیک بختی و فرارونی؛ نگهبان گنج و خواسته
 • پاک سیما : از نام‌های برگزیده
 • پاکبانو : آناهیتا، بانوی پاک
 • پاکچهر : خوش صورت
 • پاکدل : پاکیزه دل، دلپاک، خوش قلب
 • پاکرخ : پاکیزه روی، زیبا روی
 • پاکروی : پاکیزه روی، زیبا روی
 • پاکفر : باشکوه پاک
 • پاکناز : دارای ناز خوش
 • پاکیزه : بدون آلودگی، پاک
 • پانته‌آ : پایدار، نگهبان نیرومند، نام همسر آبرداتاس که در زمان کوروش، پادشاه شوش بود
 • پرتو : فروغ، روشنایی
 • پرخیده : سخن سربسته،‌از لغات اساطیری
 • پردیس : باغ بهشت
 • پرند : پارچه ابریشمی
 • پرنیان : حریر، دیبا
 • پروانه : حشره ای زیبا، فرمان، گوشه‌ای در موسیقی
 • پروین : نام ستاره‌ای
 • پری : زن زیبا
 • پریا : زیبا همانند پری
 • پری بانو : از نام های برگزیده
 • پری سیما : زیبا روی
 • پریچهر : پری رخسار، خوشگل، زیبا روی
 • پریدخت : دختر پری چهره و زیبارو
 • پریرخ : پری رو، پری رخسار، خوبروی
 • پریروی : خوشگل، زیبا رو
 • پریزاد : فرزند پری، فرزند زیبا
 • پریسا : مانند پری
 • پریسان : مانند پری
 • پریفام : زیبا چهره
 • پریگون : مانند پری
 • پریماه : زیبا چون ماه و پری
 • پریناز : دارای ناز و کرشمه‌ای چون پری
 • پریوش : پری مانند
 • پگاه : سحر، بامداد
 • پوپک : پرنده‌ای است، هدهد
 • پودینه : پونه
 • پوران : سرخ، گلگون؛ نام یکی از دختران خسرو پرویز شاه ساسانی
 • پوروچیستا : نام کوچکترین دختر زرتشت، پر بینش
 • پونه : بوته و گلی خوشبو
 • پیراسته : با نظم، با آرایش
 • پیرایه : آراسته، آرایش
 • پیروزه : فیروزه،‌ از سنگ‌های قیمتی

 اسم دختر ایرانی (ت)

 • تابان : نورانی، فروغمند
 • تابانروی : دارای روی درخشان
 • تابانمهر : خورشید تابان
 • تابش : نورافشان
 • تابناک : پرتو، نورانی
 • تابنده : تابیدن
 • تازه : جدید، پرتراوت، لطیف
 • تاژ : لطیف و نازک
 • تخشک : خوبرو و زیبا
 • تذرو : قرقاول
 • ترانه : تر و تازه، لطیف، قطعه آوازی
 • ترگل : گل تازه
 • تُرنج : بالنگ، طرحی مرکّب از طرح‌های اسلیمی که معمولًا در وسط نقش قالی، تذهیب، و مانند آنها به کار می‌رود.
 • ترنگ : آواز تارهای ساز، صدای زه کمان هنگام تیرانداختن، قرقاول، خوش و زیبا
 • تَرَنُم : آواز خوش
 • تناز : نام مادر لهراسب، دختر آرش،‌ نازنین
 • تندیس : پیکره، تصویر
 • تهمینه : زن رستم و مادر سهراب، نیرومند قوی
 • توران : از نام‌های برگزیده، سرزمین تورانیان
 • توراندخت : دختر سرزمین توران
 • تِیتَک : از نام‌های زرتشتیان، شبکیه چشم به زبان پهلوی
 • تیهو : پرنده‌ای خوش رنگ

اسم دختر ایرانی (ج)

 • جانا : ای جان، ای عزیز
 • جان پرور :  آنچه باعث تیمار جان شود
 • جانانه : دوست داشتنی
 • جهاندخت : دختر شهره در عالم
 • جوانه : جوان، جوانی، روی
 • جویبار : کنار جوی آب

اسم دختر ایرانی (چ)

 • چام : ناز و عشوه
 • چشمه : آب طبیعی از کوه
 • چکاو : نام پرنده‌ای خوش آواز
 • چکاوک : نام پرنده‌ای خوش آواز، آهنگی از موسیقی ایرانی
 • چَمان : خرامان
 • چهرزاد : اصیل، لقب هما دختر بهمن در شاهنامه
 • چیترا : نژاد، الهه مهتاب
 • چیستا : دانش و دانایی؛ نام جوانترین دختر زرتشت، ایزد دانش

نام دختر اصیل ایرانی با معنی (خ)

 • خاور : جای خورشید یا سرزدن خورشید
 • خجسته : شادباش، مبارک
 • خجیر : زیبا روی و پسندیده
 • خرامان : با ناز و وقار راه رفتن
 • خرم چهر : دارای چهره با طراوت
 • خرمدل : خوشدل، خوشحال، شادمان
 • خندان : خندیدن، با لبخند
 • خوب چهر : از نام‌های برگزیده
 • خوبرخ : خوب چهره
 • خوبروی :زیبا و خوب چهره
 • خوردخت : دختر آفتاب
 • خورزاد : زاده خورشید
 • خورشاد : خورشید شاد
 • خورشید : هور، هورشید، آفتاب
 • خورشید چهر : دارای چهره تابان
 • خُوروَش : همانند خورشید
 • خوشبوی : دارای بوی خوش
 • خوشچهر : نیکو روی
 • خوشخو : نیک رفتار، با صفا
 • خوشدل : شاد، شادمان، خوشنود، خوشحال
 • خوشروی : خوشرو، خوش صورت، خوشگل
 • خوشگو : خوش سخن
 • خوشنوا : خوش آواز، خوش آهنگ
 • خوشه : چند دانه که در کنار هم آویزان باشند

نام دختر اصیل ایرانی با معنی (د)

 • دراج : نام پرنده‌ای است،  بدرجات بالا رونده
 • دُرافشان : روشن، تابان، شیرین سخن
 • درخشان : درخشنده، روشنایی دهنده
 • دُردانه : دانه در، مروارید بزرگ
 • درسا : مانند مروارید،‌ ارزشمند
 • دِرمنَه : گیاهی خوشبو
 • دُرنا : نام پرنده‌ای است
 • درناز: زیبا رو و گران بها
 • دریا : توده‌ی بسیار بزرگی از آب، در تصوف ذات حق
 • دل آرا : مایه نشاط و خرمی
 • دل آسا : موجب تسکین و آسایش دل
 • دل آرام : آرامش دهنده دل
 • دل افروز : روشن کننده دل
 • دل انگیز : نشاط آور
 • دلاویز : دلپسند، مرغوب، دلخواه
 • دلبر : یار و معشوق
 • دلپذیر : دلخواه، پسندیده
 • دلپسند : پسندیده، مرغوب
 • دلجو : نوازش کننده
 • دلخوش : خوشدل، خوشحال ،شادمان
 • دلدار : دلبر، معشوق، دلیر، دلاور، شجاع
 • دلشاد : خوشحال، شادمان
 • دلکش : دلربا، دلپذیر، دلفریب
 • دلگرم : خشنود، امیدوار
 • دلنواز : دلارام، دلجو، دلپذیر
 • دلارام : موجب آرامش خاطر، محبوب، معشوق
 • دمساز : همدم، همراز، هم صحبت
 • دنبره : نوعی ساز، تنبور
 • دنیا : گیتی، جهان
 • دیبا : نوعی پارچه ابریشمی
 • دیبارخ : دارای چهره ابریشمی
 • دینا : داور، داوری، دين
 • دیناز : خالق زیبایی

نام دختر اصیل ایرانی با معنی (ر)

 • رادنوش : (پسرانه و دخترانه) مرکب از راد (جوانمرد، بخشنده) + نوش (نیوشنده)
 • راددخت: دختر بخشنده یا خردمند
 • رام افزون : شادی افزون، آرامش بخش
 • رام دخت : دختر آرام
 • رامش : خوشی، نغمه
 • رامک : رام و آرام، آرامش دهنده
 • رایکا : پسندیده و دوست داشتنی
 • رایومند : دارنده فروغ و شکوه
 • رخسار : روی، چهره، صورت، سیما
 • رخشا : رخشان، درخشان
 • رخشانه : رخشان و درخشنده
 • رخشنده : درخشان، نورانی
 • رُکسانا : نام دختر داریوش سوم هخامنشی
 • رودابه : فرزند تابان و مادر رستم دستان
 • روژین : منسوب به روز، تابناک و درخشنده؛ زیبا
 • روشنک : روشن، دختر دارا
 • روناک : روشنایی، تابناک
 • رُونیا: آن که چهره‌اش مثل نیاکان است؛ اصیل

نام دختر اصیل ایرانی با معنی (ز)

 • زرافشان : افشاننده سیم و زر
 • زراندام : خوش اندام،‌ زیبا
 • زربانو : نام دختر رستم و خواهر بانو گشتاسب،‌بانویی که چون زر می‌درخشد
 • زرتاج : زرین تاج
 • زرگیس : گیسو طلا،‌ زرین گیس
 • زرگیسو : زرین گیس،‌دارای مویی چون زر
 • زرمان : زرمانند و بسیار زیبا
 • زرنگار : منقش به زر، طلاکوب
 • زری : منسوب به زر، زر دار
 • زرین : طلایی
 • زرین بانو : بانوی طلایی، درخشان
 • زرین چهر : دارای چهره ای ارزشمند و درخشان
 • زُمرد : گوهر، از سنگ‌های قیمتی
 • زیبا : خوبروی، خوش چهره
 • زیبا دخت : دختر خوبروی و زیبا
 • زیباچهر : خوش رو
 • زیبارخ : خوش رو و خوش چهره
 • زیباروی : خوش چهره
 • زیبنده : شایسته، سزاوار
 • زیور : آرایش، پیرایه

اسم دختر ایرانی (ژ)

 • ژاله : شبنم
 • ژامک : از نامهای باستانی، آینه
 • ژرفا : عمیق
 • ژیان دخت : دختر شجاع و خشمناک

نام های اصیل ایرانی با معنی (س)

 • ساتین: محبوب و دوست داشتنی
 • سارنیا : بانوی بی ریا، پاک
 • سانیا: سایه روشنِ جنگل
 • ساویس : با ارزش، گرانمایه
 • سایه : تاریکی نسبی در مقابل روشنی، پناه
 • سپیتا : سفیدترین و پاکترین
 • سپیده : آغاز بامداد
 • ستاره : اختر،کوکب
 • ستی : بانو، خانم، کلمه احترام
 • سرور : شادمانی
 • سَروَر : رییس، پیشوا
 • سمن : نام گلی است، یاسمین
 • سمن چهر : دارای چهره‌ی سفید و لطیف
 • سمن رخ : دارای چهره‌ی سفید و لطیف
 • سمن روی : دارای چهره‌ی سفید و لطیف
 • سمن ناز : زیباروی دارای ناز و کرشمه، نام دختر کورنگ
 • سمنبر : لطیف، سفید و خوشبو
 • سمنزار : بوستان یاسمن
 • سنبل : نام گلی است
 • سهی : راست و بلند، نام زن ایرج
 • سودابه : دارنده‌ آب روشنی بخش، نام زن کیکاووس
 • سونیا: دختر نور، دختری که در اجتماع رتبه بالایی داشته باشد
 • سوزان : دارای حرارت، سرشار از اشتیاق، نام زن رامشگر تورانی
 • سوسن : نام گلی خوشبو
 • سوگند : قسم، استواری بر پیوند
 • سیما : روی، چهره، صورت
 • سیمبر : دارنده اندام سفید
 • سیمروی : سپیدروی
 • سیمگون : نقره فام
 • سیمین : نقره فام، سفید
 • سیمین چهر : سپیدروی
 • سیمین دخت : دختر سپید و نقره فام، درخشنده
 • سیمین رخ : سپیدروی
 • سیندخت : نام دختر مهراب، پادشاه کابل
 • سمیرا : قصه‌گوی شبانه، زن گندمگون، باد خنک در تابستان، الهه عشق

اسم دختر ایرانی (ش)

 • شاد آفرید : آفریده شاد
 • شاداب : تر و تازه، خرم، نام سخنوری بوده است
 • شادبانو : بانوی شاد
 • شادپری : پری شاد
 • شاددل : خوش طبع و خوشحال
 • شادروز : نیک روز، خوشبخت
 • شادروی : داره چهره شاد
 • شادکام : شادمان، کامران، کامروا
 • شادمان : خوش، مسرور
 • شادی : سرور و شادمانی، خوشی
 • شادی آور : نشاط آفرین
 • شبنم : ژاله
 • شراره : جرقه، ریزش آتش
 • شکربانو : بانوی شیرین
 • شکرناز :  دارای ناز و غمزه دلپذیر
 • شکفته : شکوفا، خندان، تازه
 • شکوفه : گل‌های رنگارنگ میوه
 • شکوه : بلندجایگاه، با عظمت
 • شگون : خجستگی، با شانس
 • شنایا : همه چیز دان
 • شهربانو : نام زن رستم، ملکه
 • شهرخ : شاه رخ
 • شهرزاد : زاده‌ی شهر
 • شهرناز : نام خواهر جمشید، مایه فخر و مباهات دیار
 • شهرنواز : خواهر شاه جمشید پیشدادی
 • شهرو : نام مادر برزویه پزشک، شهرخ
 • شهگل : بهترین گل
 • شهلا : دارای چشمان سیاه، زیبا
 • شهناز : دارای ناز شاهانه
 • شهنواز : مورد نوازش شاه قرار گرفته
 • شهین : دارای ارزش و مقامِ شاهانه
 • شهین بانو : بانوی با ارزش
 • شورانگیز : هیجان انگیز؛ آشوب به پا کننده
 • شیدا : شیفته
 • شیدبانو : خانمی چون خورشید
 • شیددخت : دختر خورشید، زیبا
 • شیدرخ : دارای چهره‌ای درخشان
 • شیرین : مزه شادکامی
 • شیرین گل : گل زیبا
 • شیفته : عاشق، مجنون
 • شیوا : رسا، فصیح،  بلند و کشیده

اسم دختر ایرانی (ص)

 • صدپر : گل سرخ

اسم دختر ایرانی (ط)

 • طرفه : شگفت آور، جالب، عجیب
 • طوطی : پرنده‌ای که بیشتر در نواحی استوایی و جنگلها زندگی می‌کند.
 • طیلا : می پخته شده، شرابی که از جوشاندن فشرده انگور، مویز، یا خرما به دست می‌آید.

اسم دختر ایرانی (غ)

 • غنچه : گل نیمه باز

اسم دختر ایرانی (ف)

 • فایدیم : گل نیلوفر، نام همسر داریوش، دختر هوتن
 • فراتاگون : نام دختر آرتان و همسر داریوش بزرگ
 • فرانک : پروانه، نام مادر شاه فریدون
 • فرخ ناز : با ناز فرخنده
 • فرخنده : مبارک، پرارج
 • فردخت : دختر باشکوه
 • فرزانه : گرامی، خردمند
 • فرسیما : دارای چهره‌ای باشکوه
 • فرشته : موجودی آسمانی،‌ ملک
 • فرگون : شکوه آسا، مانند روشنایی
 • فرمهر : دارای مهر و عشقی با شکوه
 • فرناز : دارای ناز و غمزه زیبا و با شکوه
 • فرنگیس : نام دختر افراسیاب، زن سیاوش، مادر شاه کیخسرو کیانی، دارای موی پرپشت
 • فرنوش : نوشنده شکوه و جلال
 • فرنی : بسیار، افزون و فروزان
 • فروردین : نخستین ماه هر سال
 • فروزان : نورانی، شعله ور
 • فروزش : روشن
 • فروزنده : تابان
 • فروغ : روشنایی، تابش
 • فروغبانو : بانوی روشنایی
 • فریبا: فریبنده
 • فریماه : ماه خجسته، زیبا
 • فرین : نام یکی از دختران زرتشت، دارای شکوه و جلال
 • فریناز : دارای ناز و غمزه زیبا و با شکوه
 • فیروزه : نگین انگشتر

اسم دختر ایرانی (ق)

 • قشنگ : زیبا، خوشگل
 • قشنگ گل : گل زیبا، دختری که چهره‌اش مثل گل زیبا و لطیف است.

اسم دختر ایرانی (ک)

 • کاساندان : نام زن کوروش بزرگ و مادر کمبوجیه و بردیا
 • کاناز : چوب ریشه خوشه خرما، اسم اصیل ایرانی
 • کاویش : پیمانه شیر
 • کبیتا : نوعی شیرینی
 • کتایون : نام زن کی گشتاسب در شاهنامه
 • کشور : سرزمینی دارای مرزهای مشخص
 • کشوربانو : بانوی سرزمین، ملکه
 • کی بانو : بانوی پادشاه
 • کی دخت : دختر پادشاه
 • کیارنگ : رنگ پاکیزه و لطیف (دخترانه و پسرانه)
 • کیانا : طبیعت
 • کیانبانو : بانوی جهان
 • کیاندخت : دختر جهان
 • کیمیا : کمیاب
 • کیوان بانو : بانوی کیوان، بانوی بزرگ و بلندمرتبه
 • کیوانچهر : دارای چهره‌ای آسمانی
 • کیواندخت : دختری که چون کیوان مرتبه‌ای بلند دارد
 • کیوانرخ : دارای چهره‌ای آسمانی
 • کیوانزاد : زاده کیوان، به مجاز زاده ستارگان

اسم دختر ایرانی (گ)

 • گاتا : سروده‌ای جاودانه از زرتشت
 • گردآفرید : نام دختر گژدهم و یکی از بانوان پهلوان
 • گردیه : نام خواهر بهرام چوبینه و زن خسرو پرویز
 • گل آذین : زینت گل
 • گل آرا : زینت دهنده گل، از شخصیتهای شاهنامه
 • گل آسا : همچون گل
 • گل آگین : آکنده از گل
 • گل آویز : گل آویخته شده
 • گل آیین : خوش سیرت
 • گل افروز : گل افروزنده،‌ لطیف و با طراوت
 • گل افسر : گل به سر
 • گل افشان : گل افشاننده، با طراوت
 • گل اندام : نازک بدن
 • گل برگ : برگ های رنگین گل و شکوفه
 • گل بیز : کلاله گل بیدمشک
 • گل پر : گیاهی خوشبو
 • گل پری : فرشته زیبا
 • گل پونه : نام گلی همانند نعنا
 • گل پیکر : دارای اندامی چون گل لطیف
 • گل تن : دارای اندامی چون گل لطیف
 • گل چین : برگزیده
 • گل خند : دارای خنده‌ای چون گل
 • گل دخت : دختری چون گل، زیبا
 • گل دوست : دوستار گل، گل پسند
 • گل سان : همچون گل
 • گل سیما : دارای چهره‌ای چون گل
 • گل شاد : شادان مثل گل،‌ زیبا و با طراوت
 • گل فشان : گل افشان
 • گل گون : سرخ رنگ، برنگ گل
 • گل گونه : مانند گل، به رنگ گل
 • گل نوش : شهد گل
 • گل وش : همچون گل
 • گلاب : مایع خوشبویی که از تقطیر گل سرخ و آب به دست می‌آید.
 • گلاله : موی پیچیده
 • گلباش : از نام‌های رایج زنان کرد
 • گلبان : گلِ درخت بان، زیبا
 • گلبانو : بانویی همانند گل
 • گلبن : درخت یا بوته گل
 • گلبهار : گل بهاری
 • گلبو : کسی که بوی گل می‌دهد
 • گلپاد : نگهبان گل، باغبان
 • گلچهر : چهره‌ای چون گل دارد
 • گلچهره : زیبا، دارای چهره‌ای چون گل
 • گلدسته : دسته گل، زیبا
 • گلدیس : همچون گل
 • گلرخ : خوبرو، خوشگل
 • گلرخسار : زیبا، خوش چهره
 • گلرنگ : به رنگ گل
 • گلروی : خوشگل، زیبا
 • گلریز : دارای نقش گل
 • گلزاد : زاده گل
 • گلزار : گلستان، محل رویش گل‌های فراوان
 • گلستان : زمینی پر از گل
 • گلشن : گلزار، گلستان
 • گلشید : گلی که چون خورشید می‌درخشد
 • گلفام : به رنگ گل سرخ
 • گلنار : گل انار
 • گلناز : دارای ناز و عشوه‌ای چون گل
 • گلنام : دارای نامی زیبا چون گل
 • گلنواز : نوازش کننده گل
 • گلی : چون گل
 • گلی ناز : دارای ناز و عشوه‌ای چون گل
 • گهر : گوهر، سنگ قیمتی
 • گهربانو : بانوی چون گوهر گرانبها
 • گهرچهر :  چهره‌ی گوهرین، ارزشمند
 • گهردخت : دختر ارزشمند چون گوهر
 • گهرناز : آنکه نازش چون گوهر قیمتی است
 • گهرنگار : گوهرآگین، مرصع
 • گوهر : جواهری با ارزش
 • گوهربانو : بانوی گرانقدر
 • گوهرچهر : چهره‌ی گوهرین، ارزشمند
 • گوهردخت : دختر ارزشمند چون گوهر
 • گوهرزاد : زاده در و گوهر
 • گوهرسان : همچون گوهر
 • گوهرشاد : آن‌‌كه ارزشمند و ارجمند و خوشحال است
 • گوهرشید : گوهر درخشان
 • گوهرفشان : زر افشان
 • گوهرناز : آنکه نازش چون گوهر قیمتی است
 • گیتی : جهان هستی
 • گیسو : زلف نگار

نام دختر اصیل ایرانی با معنی (ل)

 • لادن : نام گلی است
 • لاله : نام گلی است
 • لاله رو : چهره‌ای چون لاله دارد، زیبا
 • لاله گون : همچون لاله
 • لاله وش : مانند لاله
 • لبخند : احساس شادی بر لبان
 • لیان : درخشنده
 • لیو : خورشید، آفتاب

نام دختر اصیل ایرانی با معنی (م)

 • مارتا : در اوستا به معنای نوع انسان آمده است، دنیایی
 • مانترَه : سخن منش انگیز و مقدس، کلام اندیشه برانگیز
 • ماندانا : عنبر سیاه، نام دختر پادشاه ماد و مادر کورش
 • ماه آفرید : آفریده‌ ماه، نام زن ایرج مادر منوچهر
 • ماه بانو : زنی که چون ماه می‌درخشد
 • ماه دیس : همچون ماه
 • ماهرُخ : خوشگل، زیبا
 • ماهرو : آنکه چهره‌ای همچون ماه دارد،‌ زیبارو
 • ماهوار : مانند ماه
 • ماهوش : مانند ماه
 • مرجان : از گیاهان دریایی
 • مرمر : سنگ خوشرنگ و قیمتی
 • مروارید : گوهر باارزش دریایی
 • مژده : نوید، خبر شادی
 • مژگان : مژه‌ها، چشم پوش
 • مَشیانه : نخستین آفریده، نام نخستین زن (حوا)
 • منیژه : خواهر فرنگیس، دختر افراسیاب
 • مه پیکر : آن که پیکرش چون ماه زیبا و دل انگیز است
 • مه سیما : ماه رو, ماهرخ، زیبا
 • مهتاب : نور آرام ماه
 • مهدخت : دختری که مانند ماه است
 • مهر رخسار : آن که صورتش چون ماه زیبا است
 • مهرآگین : آکنده از محبت
 • مهرآمیز : دوستانه، همدل
 • مهرآور : دوستی ورزنده، ابراز محبت کننده
 • مهراسا : مانند خورشید
 • مهرافروز : افروزنده‌ی مهربانی، مهربان
 • مهرافزا : آنکه مهر و محبت بیفزاید
 • مهرافزون : آنکه مهر و محبت بیفزاید
 • مهرافشان : مهربان
 • مهرانگیز : برانگیزاننده‌ی محبت و دوستی
 • مهربانو : بانوی مهربان و با محبت
 • مهرچهر : آنکه چهره‌ای مهربان دارد
 • مهرچین : برگزیننده مهر یا نور
 • مهرخ : آن که دارای رخساری چون ماه است
 • مهرناز : نام خواهر کیکاووس که وی را به همسری رستم داده بودند، خورشید ناز
 • مهرنگار : خورشید زیباروی
 • مهروی : ماه رو، زیبارو
 • مهری : منسوب به مهر
 • مهسان : مانند ماه
 • مهستی : ماه خانم
 • مهشید : مهتاب، روشنایی ماه
 • مهناز : ماه ناز
 • مهوش : مانند ماه، خوشگل
 • مهین : بزرگ، بزرگتر
 • مُوژان : چشم خمار و پر کرشمه، غنچه نرگس
 • میترا : خورشید، مظهر دوستی و محبت و روشنایی
 • مینا : نام گلی است
 • مینو : جهان معنوی، بهشت

نام دختر اصیل ایرانی با معنی (ن)

 • نارگل : گل سرخ انار
 • نارگون : همانند انار، سرخ و آتش
 • ناز : دوست داشتنی، کرشمه، نام گلی است
 • نازآفرید : آفریده ناز و زیبا
 • نازآفرین : آنکه خوشی پدید آورد، نازآفریده، پدید گشته از ناز و فخر
 • نازبانو : بانوی زیبا و عشوه گر
 • نازپری : آنکه مانند پری زیباست، نام دخترپادشاه خوارزم
 • نازمهر : زیبا چون خورشید
 • نازنین : دارای ناز، نازک اندام، دوست داشتنی
 • نازیاب : یابنده ناز،‌از شخصیت‌های شاهنامه
 • ناهید : آناهیتا، پاک بانو
 • نایریکا : برگزیده و پسندیده
 • نخستین : آغازین، اولین
 • نرگس : نام گلی است
 • نساک :نام همسر سیامک پسر کیومرث پادشاه پیشدادی
 • نسترن : گلی سپید رنگ
 • نسرین : نام گلی است
 • نکوزاد : زاده نیکویی
 • نکویار : یار نیکو
 • نگار : چهره زیبا
 • نگین : جواهر انگشتری
 • نورسته : جوانه تازه
 • نوشین : شیرین و گوارا
 • نوگل : گلی که تازه شکفته شده است
 • نونهال : نهال تازه، درخت جوان
 • نیایش : نماز بردن، عبادت
 • نیکچهره : او که دارای چهره‌ای نیکوست
 • نیکدخت : دختر نیک و شایسته
 • نیکرخ : نیک رو
 • نیکروی : خوش صورت
 • نیلوفر : نام گلی است
 • نینا : زیبایی، خوش اندامی و ظرافت
 • نیوشا : شنونده، یادگیرنده

اسم دختر ایرانی (و)

 • واپسین : آخرین، بازپسین
 • واژه : کلمه، لغت
 • وانیا : هدیه باشکوه خداوند
 • وَرد : گل سرخ
 • وِستا : دانش، کتاب مقدس زردشتیان
 • ویانا : فرزانگی، خردمندی، دانایی (زن عاقل و خردمند)
 • ویدا : پیدا و آشکار،‌ یابنده
 • ویستا : دانش و فرهنگ، برخوردار

اسم دختر ایرانی (ه)

 • هما : مرغ خوش پرواز و مایه سلامت، از شخصیت‌های شاهنامه
 • هماچهر : آنکه چهره‌ای چون هما دارد، خوش سیما
 • همافر : دارای شکوه همایی
 • همدم : همنشین، مونس
 • همراز : محرم اسرار
 • هنگامه : شورش و فتنه، وقت و زمان، شگفت انگیز
 • هوآفرید : خوش ستوده، خوش آمرزیده
 • هوپاد : نگهبان خوب، نیک سرشت
 • هور : خورشید
 • هورام : پیرو خوبی، انسان شاد و خنده رو، هنگام طلوع آفتاب،‌ مرتفع
 • هوربانو :  زیبا همچون خورشید
 • هورتن : آن که تن و بدنی پاک و درخشان چون خورشید دارد
 • هورداد : داده‌ی خورشید، تابنده و پر حرارت
 • هوردخت : دختر خورشید
 • هورزاد : زاده خورشید
 • هوروَش :  زیبا و تابناک همچون خورشید
 • هوزاد : خوب زاده، اصیل

اسم دختر ایرانی با معنی (ی)

 • یارناز : یار زیبا
 • یارنوش : دوست و یاری که چون عسل شیرین و دلنشین است
 • یاس : نام گلی است
 • یاس رخ : آنکه چهره ای چون گل یاس دارد
 • یاس گل : آنکه مانند گل یاس خوش چهره و زیباست
 • یاسمن : نام گلی است
 • یاسمین : گل یاسمن

بیشتر بخوانید

نظرات کاربران

 • مسئولیت دیدگاه با نویسنده‌ی آن است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *