0

دانلود آلبوم ردیف آوازی مکتب اصفهان از سید رضا طباطبایی

آلبوم ردیف آوازی مکتب اصفهان از سید رضا طباطبایی

آلبوم ردیف آوازی مکتب اصفهان اثری از سید رضا طباطبایی است که در قالب یک مجموعه منتشر شده و در اختیار علاقه‌مندان به موسیقی قرار گرفته است.

به گزارش خوبو، آلبوم موسیقی ردیف آوازی مکتب اصفهان به روایت سید رضا طباطبایی منتشر شده است. این آلبوم، شامل در ۱۰ دستگاه مختلف شامل ۱۲۵ قطعه موسیقی را می‌توانیم گوش دهیم. قیمت کل این آلبوم، ۱۹۹,۰۰۰ تومان است.

آهنگ های آلبوم ردیف آوازی مکتب اصفهان

ردیف آوازی مکتب اصفهان اثری از سید رضا طباطبایی است که در ۱۰ دستگاه مختلف اجرا شده است. خسرو چناریان (ویولن)، مجتبی صادقی (سنتور)، کامبیز جهانبخش و محمد شجاعی (تار)، حسن منصوری (نی) و صفا صمصام شریعت (عود) در این آلبوم به عنوان نوازنده حضور دارند. این آلبوم توسط شرکت چکاوک زنده رود منتشر و عرضه شده است.

دستگاه شور

#نام آهنگ
۱معرفی دستگاه شور
۲درآمد شور
۳سلمک
۴قرچه
۵رضوی
۶حسین و عزال
۷کرشمه
۸کریلی
۹مثنوی شور
۱۰ضربی شور

بیات ترک

#نام آهنگ
۱معرفی آواز بیات ترک
۲درآمد بیات ترک
۳امیری
۴داد
۵شکسته فیلی
۶دلکش و قرچه
۷قطار
۸شهابی
۹مهربانی
۱۰روح الارواح
۱۱دوگاه
۱۲مثنوی بیات ترک
۱۳ضربی بیات ترک

ابوعطا

#نام آهنگ
۱معرفی آواز ابوعطا
۲درآمد ابوعطا
۳یتیمک
۴حجاز
۵کرد بیات
۶بیات راجه
۷عشاق
۸چهارپاره
۹سیخی
۱۰رامکلی
۱۱خسرو و شیرین
۱۲مثنوی ابوعطا
۱۳ضربی ابوعطا

آواز دشتی

#نام آهنگ
۱معرفی آواز دشتی
۲درآمد دشتی
۳بیات راجه
۴عشاق
۵بوسلیک
۶گیلکی
۷گبری
۸چوپانی
۹غم انگیز
۱۰دیلمان
۱۱مثنوی دشتی

بیات اصفهان

#نام آهنگ
۱معرفی آواز بیات اصفهان
۲درآمد اصفهان
۳خجسته
۴بیات راجه
۵عراق
۶عشاق
۷صوفینامه
۸مثنوی اصفهان
۹ضربی اصفهان
۱۰گام بالای درآمد اصفهان
۱۱گام بالای خجسته

دستگاه همایون

#نام آهنگ
۱معرفی دستگاه همایون
۲درآمد همایون
۳چکاوک
۴بیداد
۵بختیاری
۶شوشتری
۷منصوری
۸خلیل خانی
۹لیلی و مجنون
۱۰مثنوی همایون
۱۱ضربی همایون

آواز افشاری

#نام آهنگ
۱معرفی آواز افشاری
۲درآمد افشاری
۳جامه دران
۴نیشابورک
۵عراق
۶سپهر و نهیب
۷قرایی
۸صدری
۹کیکاووسی
۱۰مثنوی افشاری
۱۱ضربی افشاری

سه گاه و چهارگاه

#نام آهنگ
۱معرفی دستگاه سه گاه
۲درآمد سه گاه
۳زابل
۴مویه
۵مخالف سه گاه
۶مغلوب
۷مثنوی مخالف
۸ضربی سه گاه
۹معرفی دستگاه چهارگاه
۱۰درآمد چهارگاه
۱۱زابل
۱۲حصار
۱۳مخالف چهارگاه
۱۴مغلوب
۱۵مثنوی مخالف
۱۶هدی و پهلوی
۱۷رجز
۱۸ضربی چهارگاه

دستگاه نوا

#نام آهنگ
۱معرفی دستگاه نوا
۲درآمد نوا
۳نغمه
۴نیشابورک
۵عراق
۶حسین
۷بیات راجه
۸عشاق
۹گوشت
۱۰رهاب مسیح
۱۱تخت طاقدیس
۱۲شاه خطایی
۱۳ضربی نوا

دستگاه ماهور

#نام آهنگ
۱معرفی دستگاه ماهور
۲درآمد ماهور
۳راک عبدالله
۴داد
۵نیشابورک
۶شکسته فیلی
۷دلکش
۸حصار
۹عراق
۱۰سپهر و نهیب
۱۱راک هندی-راک کشمیر
۱۲صوفینامه
۱۳مثنوی ماهور
۱۴ضربی ماهور
آلبوم ردیف آوازی مکتب اصفهان از سید رضا طباطبایی

بیشتر بخوانید

نظرات کاربران

  • مسئولیت دیدگاه با نویسنده‌ی آن است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *