دوج کوین

مدل‌های توکن تورمی در مقابل تورم‌زدایی چگونه بر نقدینگی بازار تأثیر می‌گذارند؟

توکنومیکس در قلب عملکرد ارزهای دیجیتال قرار دارد زیرا پویایی داخلی یا سیاست‌های پولی را که به سختی در کد پروژه‌های کریپتو ساخته شده است را تعریف می‌کند و توضیح می‌دهد که چگونه عملکرد دارایی و نیروهایی ادامه مطلب