حیوان خانگی

محبوب ترین نژادهای گربه

انتخاب محبوب ترین نژاد های گربه همواره یکی از مباحث داغ در بین دوست داران گربه است. همه حیوانات خانگی بدون در نظر گرفتن نژاد به یک اندازه دوست داشتنی هستند.

خرگوش

خرگوش ها جانورانی اجتماعی هستند. آن ها می‌تواند با بسیاری از موجوداتپیرامونشان مانند سگ، گربه، دیگر خرگوش‌ها، پرندگان و همسترها دوست شود.

همستر

همستر با جثه کوچک و خوی بازیگوش خود از محبوب ترین حیوانات خانگی به حساب می آید و در شکل ها و گونه های متفاوت در خانه ها نگهداری می شوند.

ماهی

ماهی ها امروزه از محبوب ترین حیوانات خانگی به حساب می آیند و در اندازه ها، گونه ها و شکل های مختلف در خانه ها نگهداری می شوند.

پرندگان

پرندگان زینتی امروزه از محبوب ترین حیوانات خانگی به حساب می آیند و در اندازه ها و رنگ های زیبا در خانه ها نگهداری می شوند.

محبوب ترین نژادهای سگ

محبوب ترین نژادهای سگ همیشه یکی از موضوعات مورد بحث می باشد. سگ ها یکی از پرطرفدار ترین حیوانات خانگی هستند. آن ها می توانند زندگی ما را تغییر دهند و آن را شاد کنند.

گربه

گربه ها یکی از محبوب ترین حیوانات خانگی به حساب می آیند و در شکل ها و نژادهای گوناگون در خانه ها نگهداری می شوند.

سگ

سگ ها امروزه از محبوب ترین حیوانات خانگی به حساب می آیند و در اندازه ها و نژادهای گوناگون در خانه ها نگهداری می شوند.

حیوانات خانگی (Pets)

ر میان حیوانات اهلی، دسته ای به نام حیوانات خانگی قرار می گیرند که می توان از آن ها در داخل خانه هم نگهداری کرد. حیوانات خانگی همیشه به عنوان بهترین دوست مردم شناخته می شوند.