موفقیت

راهکارهایی برای غلبه بر احساس گناه

احساس تقصیر یا گناه برداشتی اندوهگین در مورد کلمات، کارها و افکار است. بروز این احساس همراه با نشانه‌های متعددی از جمله بی‌خوابی، ناامیدی، اضطراب، عزت نفس پایین، بی‌حسی عاطفی، خود تخریبی، افکار وسواسی مکرر، ادامه مطلب

قانون ۱۵ دقیقه؛ یک روش کاربردی برای توسعه‌ عادت‌های سالم

بسیاری از افراد در دوره‌های موفقیت و توسعه‌ فردی شرکت می‌کنند. علاوه‌ بر این، مطالعه کتاب‌های مرتبط به خودیاری در بین مردم دیگر امری رایج است. اگر در چنین دوره‌های شرکت کنید یا به سراغ ادامه مطلب